Jos äitiys olisi ammatti – mikä se olisi? (Top 5 )

Päätä huimaavaa! Me todellakin olemme kaikkea allamainittua – ja siltikään emme mitään niistä.

Me kun olemme määrittämätön ammattikunta, eikä meillä ole olemassa spesifiä asiakaskuntaa. Meille ei ole olemassa koulutusta, palkkaluokkaa, virkistyspäivää tai palkallisia kesälomia. Mutta se mitä meillä varmasti on, on vuorovaikutuksellinen ja alati kehittyvä suhde asiakkaidemme kanssa.

Äitien ammattikunta top 5

  1. Laitoshuoltajia. Ilman inventaarioitakin olemme aina tietoisia mm. jokaisen vastuualueellamme sijaitsevan saniteettitilan vessapaperimääristä, asiakaskunnan hammasharjojen kunnosta,vaatehuollon tarpeesta, huuhteluaineen määristä/pesukerta, sekä parittomien sukkien parittamiseen vaadittavasta ajasta/viikko. Osaamme ilman varsinaista virallista aikataulutustakin arvioida eri tiloihin käytettävän päivittäisen työajan ja olemme valmiita joustaviin työaikoihin. Kokemuksesta ymmärrämme että työtehtävät voivat muuttua paljonkin työpäivän aikana. Jos asiakkaat työllistävät meitä erityisen paljon tietyn päivän aikana, olemme valmiita työskentelemään myös yövuorossa. Teemme jatkuvaa päivystävää vuoroa myös muissa tiloissa kuten keittiössä, eteistiloissa, asiakkaiden sosiaalitiloissa, yksityisissä huoneissa sekä ulkotiloissa
  2. Sosiaalipsykologian kenttätutkijoita. Me olemme siirtyneet teoreettisesta maastosta rohkeasti suoraan käytännön toteutukseen. Me olemme taitavia tunnistamaan erilaisia vuorovaikutuksia yksilön ja hänen ympäristönsä välillä, ja osaamme tehdä nopeita analyyttisiä käytännön ratkaisuja stressaavissakin tilanteissa. Käytännöllisen sosiaalipyskologian toteuttajina meillä on asiakaskunta, joka tarvitsee jatkuvaa tarkkailua ja tukea heidän identiteettinsä muodostumisessa. Me analysoimme väsymättömästi ympäristön säännönmukaisuuksia, asiakkaidemme elämänmuutoksia ja pyrimme rakentamaan asiakkaillemme hyvinvoinnin jatkuvuutta. Nuoret tai hyvin nuoret asiakkaat voivat tarvita myös fyysistä avustusta ja ohjeistusta heidän ollessaan lähikontaktissa muihin ihmisiin. Joskus käytännön tilanteet vaativat agressiivisiinkin tilanteisiin puuttumista, vuorovaikutuksellisten konfliktien ja erilaisten sosiaalisten säännöstöjen selventämistä asiakkaalle. (Tilanteet voivat silti jatkua montakin kuukautta muuttumattomina, sillä asiakkaiden kyky luovia sosiaalisessa sääntöviidakossa voi olla vielä heikkoa.)
  3. Logistiikan eliittiä. Me ratkaisemme päivittäin monimutkaisia usean eri ikäluokan tarpeiden mukaisesti tapahtuvia menoja, tulemisia, ravitsemista, vaatettamista ja kaikkea päivittäistä toimintaa. Joidenkin ikäluokkien asiakkaiden kuljettaminen paikasta toiseen vaatii jatkuvaa valvontaa ja avustusta. Valvonta ja avustus tulee sisällyttää logistisiin suunnitelmiin, sillä ne vaikuttavat olennaisesti mm. tarvittavaan henkilöstömäärään. Valvonta voi tarkoittaa asiakkaan pitämistä aloillaan turvallisuussyistä tai avustamista ulkovaatteiden pukemisessa. Joskus asiakkaat omaavat erityisiä tarpeita, kuten heidän kuljettamistaan erityisissä työnnettävissä kuljetusvälineissä tai ravitsemista tarpeen vaatiessa. Logistiikan ammattilaisina meidän tulee osata laskelmoida kaikki erilaisiin kuljetusvälineisiin tarvittava ruokatarvikemäärä, puvustus ja liikkumiseen vaadittava aika taukoineen. Jos aikataulut ovat todella tiiviit, meidän tulee osata tehdä realistiset suunnitelmat huomioonottaen asiakkaidemme ikä, taidot ja älykkyysosamäärä. Myös asiakkaan temperamentti ja yöunen laatu voivat vaikuttaa ratkaisevasti logistisiin ennakkosuunnitelmiin.
  4. Diplomaatteja. Me olemme asiakaskuntamme legitiimejä lähettiläitä, monien erilaisten yhteistyötahojen kontaktipinnan ja keskusteluyhteyden ylläpitäjiä. Diplomatia on olennainen osa sekä asiakkaidemme välisiä suhteita, että ulkopolitiikkaa. Joskus asiakkaidemme keskinäiset suhteet voivat kärjistyä niin paljon, että voimakkaammatkin reaktiot ovat tarpeen. Jos tilanne ei selviä neuvottelemalla, me diplomaatteina pyydämme apuun myös asiakaskuntamme muut poliittiset päätöksentekijät ja teemme yhdessä päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä.Joskus sisäpoliittiset konfliktit voivat ajautua umpikujaan, jolloin asiakkaat voidaan määrätä kotiarestiin tai heidän oikeuksiaan voidaan rajoittaa tietyksi aikamääräksi. Joskus asiakas on varsin kehittymätön omissa neuvottelutaidoissaan ja voi turvautua väkivaltaan. Diplomaatteina me pysymme rauhallisina myös näissä toistuvissa fyysisissä konflikteissa ja osaamme neuvotella asiakkaiden kanssa molempia osapuolia tyydyttävän sopimuksen.
  5. Harjaantuneita musiikkikasvattajia. Me ymmärrämme leikin ja musiikin merkityksen asiakkaidemme kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Me heittäydymme musiikkiesitykseen tai tanssiin aina, kun asiakkaamme tila sen vaatii. Me vastaamme ammattimaisesti asiakkaidemme tarpeisiin myös julkisissa tiloissa (Mm.kaupan taustamusiikin tahdissa tanssiminen tai bussissa laulaminen). Työtapamme ovat monipuolisia ja asiakkaan kehitystason huomioonottavia. Me kykenemme spontaaniuteen ja olemme erittäin harjaantuneita musiikillisessa improvisaatiossa. Pystymme loihtimaan musiikillista tuotantoa myös äärimmäisen paineen alaisina.

Äidit, me olemme kaikkea tätä ja niin paljon muutakin:

Me olemme leipuri hiiva

Me olemme pappi, lukkari, talonpoika, kuppari

Me olemme

Me olemme unien vartija

Me olemme multa

Me olemme ojentuva käsi

Me olemme ovi

Me olemme hyväksyvä katse

Me olemme syli

Me olemme lohduttava ele

Me olemme koti

Me olemme hellä tuuli

Me olemme varjo

Me olemme pyyteetön rakkaus, kaiken kestävä

Me olemme äitejä.

Joskus perheen toisella vanhemmalla ei ole vaihtoehtoa, vaan joutuu tekemään kaiken itse

Kommentit

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi

Yhteistyössä