Miksi jokaisen ihmisen tulisi olla feministi?

Miehet meidän, jotka olette vallassa.
Pyhitetty on teidän nimenne.
Tulkoon teidän valtakuntanne.
Tapahtukoon teidän tahtonne,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.

 

Niin kauan kuin miehiä ja naisia on ollut olemassa, ovat sukupuolet olleet eriarvoisia. Me elämme yhteiskunnassa, jossa valtaosa väestöstä kuvittelee olevansa tasa-arvoisia, kun todellisuudessa naiset joutuvat edelleen taistelemaan samoista oikeuksista, jotka miehet ottavat itsestäänselvyytenä. Naisen euro on 82 senttiä (Akava), urapolku pysähtyy sukupuoleen ja seksuaalinen häirintä on enemmän sääntö kuin poikkeus.

Feministiksi itsensä luokitteleva ihminen on tasa-arvon kannattaja. Jos siis olet sitä mieltä, että naisilla ja miehillä tulisi olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, olet feministi. Jos olet sitä mieltä, että naiset ovat parempia ja ansaitsevat enemmän kuin miehet, olet yhtä lailla seksisti kuin samalla tavalla miehistä ajatteleva henkilö. Vuonna 2016 voisi uskoa lähes jokaisen jo olevan feministi, mutta näin ei ole, päinvastoin. Feminismillä on surullisen negatiivinen leima, mutta miten se voi olla edelleen mahdollista?

Jo aikojen alusta osa miehistä on kokenut naisten tasa-arvon tavoittelun uhkana. Uuden pelossa feministit on leimattu miesvihaajiksi, rintaliivejä polttaviksi radikaaleiksi. Niin siis siinä kohtaa, kun pääsimme yli vahvoihin naisiin kohdistuneista noitavainoista. Nämä ennakkoluulot vaikeuttavat edelleen todellisen sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista, koska feministiksi tunnustautumisesta on tehty pelottava, häpeällinen tabu.

Feministit eivät kuvittele naisten olevan parempia kuin miehet, vaan he ymmärtävät naisten olevan yhteiskunnan silmissä alempiarvoisia. Feminismi on synonyymi sukupuolten väliselle tasa-arvolle, mutta tämä menee enemmistöltä ohi.

Ennen kaikkea feministit ovat realisteja. Feministit eivät kaunistele yhteiskuntaa oman mielensä mukaan, vaan tarttuvat sen epäkohtiin.

Usein aloittaessasi keskustelua feminismistä, saat heti kuulla, että onhan miehilläkin asiat huonosti ja tämän perusteella monet ovat sitä mieltä, ettei naisten voi väittää olevan todellinen vähemmistö. Ja niinhän miehetkin joutuvat kohtaamaan paljon sukupuolensa tuomia vääryyksiä, mutta naisen asema on silti miehen asemaa huomattavasti heikompi. Siinä missä miehet ovat saaneet kaiken, naiset ovat taistelleet niistä etuoikeuksista, joiden pitäisi olla oikeuksia. Miehet eivät voi odottaa meidän hoitavan nyt tätä taistelua heidän puolestaan, vaan heidän on herättävä huomaamaan, että feminismi on ratkaisu tähän kaikkeen. Sinä päivänä, kun jokainen mies ja nainen on feministi, meidän ei enää tarvitse miettiä sellaista asiaa, kuin sukupuolten välinen epätasa-arvo.

 

Antakaa meille tänä päivänä
82 senttiä eurosta.
Ja antakaa meille meidän pukeutumisemme anteeksi,
niin me lupaamme tyytyä kohtaloomme
niin kuin äitimme ennen meitä.

 

Feminististä ajattelua voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan. Voit pohtia feminismiä lain ja yhteiskunnan rajoitteiden näkökulmasta, tai miettiä asenteita ja ennakkoluuloja. Molempien korjaaminen on tärkeää, mutta kumpikaan ei tapahdu yhdessä yössä.

Lain ja yhteiskunnan puolesta miesten suurimmat, elleivät jopa ainoat, epäoikeudenmukaisuudet ovat vanhemmuuden jakautuminen sukupuolten välillä, sekä asevelvollisuus. Asenteista puhuttaessa sitten taas esiin nousee miesten väheksyntä naisellisiksi koettujen piirteiden perusteella. Nämä ovat tärkeitä asioita, jotka aiheuttavat paljon ongelmia yhteiskunnassa ja niiden korjaaminen on tärkeää. Miehelle pitäisi olla aivan yhtä hyväksyttävää näyttää tunteensa kuin naisellekin. Miehen pitäisi saada pukeutua hameeseen näin halutessaan, eikä miesten meikkaamista saisi pitää tabuna. Miehet ovat myös aivan yhtä kykeneviä, tärkeitä ja rakastavia vanhempia kuin naiset.

Kun lähdemme luomaan tasa-arvoa, on meidän kuitenkin ensin tartuttava naisten kohtaamiin epäkohtiin. Kun miehillä on jo niin paljon enemmän kuin naisilla, miksi meidän olisi ensin huolehdittava heistä? Jos toisella sukupuolella on esimerkiksi 95% mahdollisista tasa-arvoisista oikeuksista ja toisella 70%, eikö meidän tulisi ensin saada tämä alempiarvoinen sukupuoli sinne samalle tasolle? Kun molemmat sukupuolet ovat siellä 95 prosentissa, on täydellinen hetki keskittyä niihin viimeiseen 5 prosenttiin yhdessä. Jos lähdemme ensin huolehtimaan siitä toisen sukupuolen puuttuvasta viidestä prosentista, jää toinen sukupuoli aina vain kauemmas tasa-arvosta.

Yhä tänä päivänä naiset joutuvat päivittäin kohtaamaan sukupuolensa tuomia esteitä ja vaikeuksia. Perheellisen naisen on huomattavasti vaikeampi saada työpaikkaa kuin perheellisen miehen. Naisia arvostellaan enemmän ulkonäön perusteella. Naiset joutuvat jatkuvasti pelkäämään seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä, sekä kyseisten tapahtumien ilmoittamista.

Uhrin syyttely on pelottavan yleistä ja raiskatulta naiselta kysytään liian usein, mitä hänellä oli päällään ja paljonko hän oli juonut. Raiskaukselta välttyäkseen naisia kehotetaan välttämään pimeässä kulkemista ja paljastavasti pukeutumista, koska miehiä ei pystytä estämään. Laki päästää raiskaajat ehdonalaisella ja nainen saa ikuiset traumat tapahtuneen lisäksi uhrin syyttelyä täynnä olevasta oikeudenkäynnistä.

Tyttöjä hylätään, ei kouluteta, ei arvosteta, myydään, hyväksikäytetään ja laiminlyödään jatkuvasti, mutta silti feminismistä puhuessa liian monelle ihmiselle tulee ensin mieleen, että ”entäs sitten miehet, ei heillä ole tasa-arvoista vanhemmuutta”. Kuten sanottua, nämä kaikki asiat ovat tärkeitä, mutta henkeä uhkaavat epätasa-arvon aiheuttamat tilanteet lienevät kuitenkin se oikea paikka aloittaa.

 

Emmekä saata teitä enää kiusaukseen,
ettei teidän ole pakko raiskata.
Sillä teidän puolella on laki ja voima ja poliisi iankaikkisesti. Aamen.

 

Korjataksemme sukupuolten välisen epätasa-arvon, meidän on lähdettävä liikkeelle pienistä osa-alueista ja luotettava lumipalloefektiin. Nyt kun suvaitsevaisuus on muotia, ovat asenteet lähteneet muuttumaan reipasta tahtia ja tästä muutoksesta pidetään kovaa meteliä, mutta käytännön muutokset eivät vielä ainakaan Suomessa asti hirveästi näy.

Feminismin edistymistä on viime aikoina tukenut vahvojen miesten tunnustautuminen feministeiksi. Barack Obama kertoi kesällä julkaistussa esseessään olevansa feministi (Glamour) ja tämä on hienoa kehitystä, mutta toisaalta on todella hälyttävää, että tarvitsemme miehen puhumaan puolestamme tullaksemme otetuiksi tosissaan. Meidän ei kuitenkaan tule olla ylpeitä ja kieltäytyä miesten avusta, vaan vaalia sitä. On hienoa nähdä, että moni mies tukee tasa-arvoa, eikä pelkää sen olevan itseltään pois. On meidän kaikkien yhteinen tehtävä luoda jälkikasvullemme maailma, jossa feminismiä ei enää tarvita.

Meidän on päästävä irti normista, jossa ihmisen on todistettava arvonsa, koska on väärää sukupuolta. Kukaan ei voi muuttaa maailmaa sormiaan napsauttamalla, mutta jokainen meistä voi antaa oman panoksensa tämän muutoksen eteen. Voit sivistää ystäviäsi, kasvattaa lapsistasi feministejä, tukea epätasa-arvon vastaista työtä, tai ihan vain olla feministi. Älä pyydä anteeksi sitä, että olet nainen. Ymmärrä arvosi ja vaadi arvostusta. Muutos lähtee siitä.

 

 

Kirjallisuusluettelo:

Katekismus, Isä meidän -rukous

Akava, Tämä on neuron kurssi Suomessa, viitattu 3.3.2016 http://www.akava.fi/tyoelama/tasa-arvo/naisen_euro_eli_neuro_nousuun/tama_on_neuron_kurssi_suomessa

Glamour, President Barack Obama says, ”This is what a feminist looks like”, viitattu 4.8.2016 http://www.glamour.com/story/glamour-exclusive-president-barack-obama-says-this-is-what-a-feminist-looks-like


dav

Tämä on essee, jonka kirjoitin koulua varten! Mun on pitkään tehnyt mieli kirjoittaa feminismistä blogiin, mutta kun meidän piti valita itse aihe esseelle ja opettaja pyysi kirjoittamaan jostain, minkä suhteen on itse intohimoinen, tiesin heti, että tämä on se mun aihe. Ja nyt saan kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kun lisään tämän myös blogiin! Vähän erilaista sisältöä, kun koko kieliasu poikkeaa blogin tyylistä hieman, mutta mitäs tykkäätte? Tämä on ensimmäinen esseeni vuosikausiin, joten siihen nähden olen ihan tyytyväinen. Vaikeinta oli pitää essee tarpeeksi lyhyenä, 2-3 sivua oli tälle aiheelle kuitenkin liian vähän ja toivon, ettei essee anna sellaista miesvihaaja -kuvaa.

Jos miettii ihan tämän esseen arvostelun ulkopuolelta, niin mitä mieltä olitte aiheesta? Millaisia ajatuksia feminismi herättää teissä?

Kommentit

33 kommenttia
Avatar

Väitteet olivat välillä hieman irrallisia ja karrikoituja. Olen itse saanut hieman erilaisen kuvan feminismistä, kuin mitä tekstisi antaa ymmärtää.. Tosiasiahan on, että miehet kokevat yhtä lailla ahdistelua, mutta ongelmana on se, että sitä harvoin otetaan todesta. Myös seksuaalirikoksen uhrina ja miehenä on vaikeaa saada äänensä kuuluviin – jos edes kehtaa. Miestähän ei voi raiskata ja muuta bullshittiä.

Kannattaa tutustua myös siihen, mitä maailmalla tapahtuu. Esim. Pakistanissa poikien kohtaama seksuaalinen väkivalta on massiivinen ongelma. Feminismi on kuitenkin maailmanlaajuinen liike, joten aika suppeaa ja yleistävää kirjoittaa, että miesten ainoat ongelmat liittyvät vanhemmuuteen ja asepalvelukseen.

En ole blogiasi enää aikoihin seurannut, enkä taida jatkossakaan, vaikka tavallaan tämä pohdiskelu oli piristysruiske. Valitettavasti blogista huomaa, että se on sinulle työtä, intohimo puuttuu. Jos ei ole blogille aikaa, niin keskity niihin muihin asioihin. Tuskin se maailma siihen kaatuisi, jos käyttäisit enemmän aikaa perheeseesi ja opiskeluun? Nämä aika pitkään valloilla olleet ”Moi, kiire, kohta palataan normaaliin” -postaukset ovat mielestäni lukijoiden ja työnantajasi aliarvioimista.. Törmäsin tähän postaukseen ja päätin lukaista. Akateemisuuteen en ota kantaa, jos kyseessä kerran oli vapaa essee.

Avatar

hyvin ja mielenkiintoisesti kirjoitettu&tärkeä ja ajankohtainen aihe!

Emilia Huttunen

Kiitoksia!! 🙂

Avatar

Kyllä ja aamen! Tosi hyvä teksti, mutta pilkkuvirheet kantsii tsekkaa jos tää on koulua varten 😀 T. Viestinnän opiskelija ja kärsin siitä

Emilia Huttunen

Oih ja voih, nyt pelottaa! 😀 Tämä on siis jo palautettu!

Avatar

Mites sitten. Pitääkö naisille olla pakkoarmeija? Hirveesti huudellaan tasa arvosta mutta naiset ei ole valmiita mihinkää

Avatar

Ehkäpä kuitenkin vapaaehtoisuuteen pohjautuva asevelvollisuus.:) Vapaaehtoisestihan monet naiset jo nyt käyvät armeijan.

Emilia Huttunen

Suosittelen lukemaan tuon esseeni uudestaa, sillä siinähän vastaan juuri tähän kysymykseen 🙂 Lukaise tuo kappale, jossa puhun noista prosenteista

Avatar

Pasaa ja Atpoa lainatakseni: ”Naisen euro on 82 senttiä – olisivat tyytyväisiä” !

Emilia Huttunen

>:(((((((

Avatar

Eikö teidän pidä kirjoittaa lähteistettyä tekstiä?

Avatar

Samaa mietin. Noi tekstin sisään laitetut lähdeviitteet ei oo tarpeeksi edes ton ns kirjallisuusluettelon kanssa. Mulle jäi siis epäselväksi, mikä tän tekstin tyylilaji oli? Oliko tarkoitus olla aikakausilehtimäinen vai akateeminen? Jos jälkimmäinen, viitteitä ei missään nimessä ole tarpeeksi koska teet paljon väitteitä joita et saa heittää ihan hatusta. Jos taas aikakauslehtimäinen niin silloin noi suluissa olevat ”lähteet” on turhia.

Avatar

Koska kyseessä on ensimmäinen korkeakoulua varten kirjoitettu essee, ei näissä asioissa ole varmastikaan ollut vielä kovastikaan ohjeistusta. Itselläni ainakin yliopistossa minua vain käskettiin kirjoittamaan essee, ja kun sen teki tavalla, joka lukiossa olisi riittänyt mainiosti, alettiin jälkikäteen käymään läpi, mitä kaikkea tulee parantaa ja muuttaa. Erittäin hienosti kirjoitettu teksti Emilialta ja vaikka kaikki lähdeviitteistä nipottavat tarkoitattekin varmaan hyvää, on se silti vähän turhaa negiskommentointia. Eiköhän sieltä AMK:n puolelta puututa niihin muotoseikkoihin, joihin he haluavat panostaa! 😀

Emilia Huttunen

Juuri näin 🙂 Ja kyseessä oli siis vapaa essee, josta harjoituksen vuoksi piti löytyä kolme lähdettä.

Avatar

Tosi kiva teksti! Muutenkin tykkään sun asenteesta feminismiä kohtaan, siitä että tiedostat sen olevan kahden sukupuolen kauppa. 🙂

Ja niihin pääsykoetehtäviin verrattuna lähdemerkinnöissäkin on jo kyllä parannusta, vieläkin tosin tekee mieli vähän niuhottaa.. esimerkiksi Glamourin uutisessa authorina on itse Obama, joten hänen nimensä voisi olla lähtemerkinnässä, ja ”viitattu”-päivämäärä tarkoittaa sitä päivää jolloin itse viittaat lähteeseen, ei päivää jolloin artikkeli on kirjoitettu. Artikkelin julkaisuvuoden taas voi mainita heti sen kirjoittajan jälkeen. 🙂

Katekismukseen viittaaminen taas ei periaatteessa oikeen toimi, kun olet kuitenkin luonut rukouksesta ihan oman, muokkaillun versiosi.

Tiedän, ettei nämä anonyymit neuvomiset nyt varmasti hirveästi nappaa, mutta meillä ainakin viimeistään oparia kirjoittaessa sai huutia, jos ne merkinnät oli vähän sinnepäin. 🙂

Emilia Huttunen

Iik, näistä tulee varmaan sit noottia! 😀 Me ei käyty tätä lähteiden merkintää läpi vaan käskettiin katsosa yhdestä AMKin ohjeesta mallia ja ymmärsin sen näin, mutta pitääpä kysellä siltä opettajalta lisää tästä merkinnästä! 🙂 Tää oli tosiaan meidän ensimmäinen essee, joten ehkä saan armoa noiden suhteen, tosin vitonen saattaa nyt jäädä haaveeksi 😉

Avatar

Moi! Ekaa kertaa kommentoin, koska sattui olemaan niin mielenkiintoinen teksti!

Valmistuin itse vasta ylioppilaaksi viime keväänä, mutta äikän yoesseessä kirjoitin hieman samasta aiheesta, siitä kuinka tytöt uhkaavat hävitä maapallolta, kun intiassa/kiinassa tyttölapsia abortoidaan ja tapetaan poikalasten ollessa se ainoa tulevaisuuden toivo (aineisto kertoi tästä).

Tuossa esseessäni pohdin sitä, että minusta meidän länsimaiden naisten ja feministien tulisi kantaa kortemme kekoon ennemmin (tai ainakin ensiksi) juuri näiden oikeasti huonossa asemassa olevien tyttöjen ja lasten hyväksi. Kyllä meillä täällä jaksetaan jauhaa julki-imetyksen ja rintaliivittymyyden puolesta, kun jossain tytöille ei anneta edes mahdollisuutta syntyä tai elää muutamaa päivää pidempään. Kyllä nuo ensiksi mainitsemani asiat ovat toki tärkeitä, mutta first things first.

Mitä tuohon esseesi tulee, se oli mielenkiintoinen! Olisin vain kaivannut hieman enemmän esimerkkejä, nyt vain luettelit epätasa-arvon kohtia ja jäi vähän tyhjä olo. Mitä mieltä olet asevelvollisuudesta? Entä miten mainitsemiisi epäkohtiin tulisi oikeasti puuttua?

Mukavaa alkanutta marraskuuta!

Emilia Huttunen

Mielenkiintoinen aihe! 🙂 Multa loppui tila kesken, kun tuli esseen määrätty pituus vastaan (tämäkin meni jo vähän yli, kun piti olla 2-3 sivua ja mulla tuli ohjeistetulla fontilla ja rivivälillä 3,5), mutta mä voisin kyllä postata aiheesta jatkoa! 🙂 Asevelvollisuudesta puhuin sivuten tuossa kappaleessa, jossa jauhan näistä prosenteista! Käytännön toimille ei ollut tässä nyt tilaa, mutta voisin kyllä myöhemmin kirjoittaa niistäkin lisää!

Avatar

Hyvä teksti täyttä asiaa! Pikkuvirheet tosiaan kannattaa tsekata, mutta siis tosi hyvä!:)

Emilia Huttunen

Kiitos! 🙂

Avatar

Samaa mieltä kuin edelliset: lähteet ja pilkut kuntoon. Ilman lähdeviittauksia saatettiin kirjoittaa vielä lukiossa ja sitä ennen, mutta korkeakoulussa pitäisi kaikessa tuotetussa tekstissä pystyä viittaamaan siihen, mistä olet ajatukset saanut. Lähteiden käyttö osoittaa myös perehtyneisyyden aiheeseen. Lähteistä vielä nuo tekniset asiat kuntoon.
Itseäni häiritsee myös tuollainen puhutteleva kirjoitustyyli, eli ”meidän pitää” ”jos olet”..se tulee jenkkityylistä, eikä ole ehkä aivan sopiva tapa kirjoittaa akateemista asiatekstiä. Mutta jos tämä on enemmän blogitarkoitukseen, niin siihen se toki sopii eri tavalla.

Emilia Huttunen

Tämä oli meidän ensimmäinen essee ja lähteiden merkkaaminen piti vain tsekata netistä, joten en usko opettajan olevan niiden suhteen hirveän kriittinen 🙂 Ymmärsin netistä sen menevän näin, joten näillä mennään, jatkossa sitten paremmin! Tämä oli vapaa essee, johon piti vain harjoituksen vuoksi merkitä kolme lähdettä. Tämän tekstin ei käsittääkseni ohjeistuksen mukaan tullut olla akateeminen, vaan nimenomaan vapaa essee.

Avatar

Mielestäni kivasti kirjoitettu! Essee ohje voisi kuitenkin olla hyvä, itselleni tommonen lauseen tai parin kappale on vähän turhan lyhyt! Samoin lähdä viitteessä tulisi olla kirjoittaja ja vuosi ja sivunumero eikä vain lehden nimi 🙂 itsellenikin tuli yllätyksen nämä kaikki kun aloitin yliopiston tänä vuonna 😀 onneksi tekemällä oppii, mulla nyt 10 esseetä takana niin pikkuhiljaa rutinoituu! Esseet on kyllä kivoja ja tää feminismi on tosi tärkeä aihe!! Se ei voi olla liikaa esillä minusta. Osaat myös oikeasti kirjoittaa, tosin sen on huomannut ihan sun blogi teksteistäkin 🙂 Hyvää marraskuun alkua sulle!

Emilia Huttunen

Mä löysin vähän huonosti tietoa tosta nettisivujen merkinnästä, joten siihen pitää ehdottomasti syventyä jatkossa! 🙂 Kappaleita yritin hirveästi lyhentää, kun aiemmin sain palautetta opettajalta, että mun kappaleet saisi olla lyhyempiä, toivottavasti ne ei nyt sitten ole jo liian lyhyitä 😀

Avatar

Eikös noihin ”viitattu”-kohtiin tule päivämääräksi se päivämäärä, jolloin olet hakenut tiedot sivuilta? Ei se, milloin se on julkaistu.

Avatar

Ai niin, ja %-merkin eteen tulee muuten välilyönti 🙂

Avatar

Ja lauseen perään piste.

Avatar

Kaikki femistit eivät ole realisteja. Itse pohjaudun enemmänkin liberalismiin/idealismiin ja olen feministi.

Avatar

Kommentti lähti näköjään liian aikasin. Mutta siis se, että idealistit uskovat yhteistyön mahdollisuuksiin ja edistykseen ei automaattisesti tarkoita, että kyse on yhteyskunnan kaunistelusta ja siitä, ettei epäkohtiin puututtaisi. Realisteilla ja idealisteillä on (osittain) erilainen tapa nähdä maailmaa ja yhtä lailla molempien tapojen edustajat voivat olla feministejä.

Avatar

Mielestäni ongelma on todellinen enkä väheksy feminismiä lainkaan silloin, kun sillä tarkoitetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että toisinaan feministit itse ovat pilanneet maineensa esimerkiksi miesvihallaan, uhoamisellaan tai jyrkkyydellään. Se lienee syy siihen, miksi itse en ole aatteesta järin innostunut.
Tekstisi toistaa ehkä hiukan samaa kaavaa, sillä heittelet liiankin kärjistettyjä kommentteja, jotka eivät välttämättä ole kovin tosiperäisiä, kuten ”seksuaalinen häirintä on arkipäivää” ja Isä meidän -rukouksesta tehty väännös. Sinuna olisin hengittänyt syvään ja kirjoittanut sitten esseen uudelleen hiukan neutraalimmassa sävyssä. Tai ainakin karrikoituja esimerkkejä välttäen. Se saisi ihmiset pohtimaan oikeasti asioita. Se että hyökkää, aiheuttaa lukijassa vain puolustautumistarpeen.

Avatar

Näyttäisin todella mielelläni tämän tekstin avopuolisolleni, mutten ikävä kyllä uskalla, sillä saan jatkuvasti kuulla ikäviä kommentteja feminismistäni juuri häneltä, ihmiseltä jonka pitäisi jakaa elämänsä (ja arvonsa) kanssani… Todella surullista, että muuten käsittämättömän viisas ja järkevä ihminen ei kykene ymmärtämään feminismiä ja sen tärkeyttä.

Avatar

Hei Emilia!
Todella mielenkiintoinen aihe ja olen asioista samaa mieltä kanssasi. Ihmisten tulisi tajuta ettei feminismi ole synonyymi miesvihalle vaan tasa-arvolle. Esseestä sen verran, että perustelevampi tyyli sopii luultavasti akateemiseen tekstiin paremmin, se, että vaim toteaa asian jättää vähän tyhjän vaikutelman. Toki ymmärrän, että esseen pituus on haastava, kun aiheesta voisi paasata vaikka kirjan verran! 🙂

Hyvää Syksyn/talven jatkoa ja onnea opintoihin 🙂

Avatar

Kommentteja lukiessa alkaa ärsyttämään kuinka harva tarttuu itse aiheeseen siitä keskustellen ja sen sijaan ottaa kantaa kielioppiin tai viittauksiin joihin opettajat varmasti tarvittaessa puuttuvat. Aihe on ajankohtainen ja erittäin mielenkiintoinen, kiitos tästä teksistä! Kiteytit hyvin itsellenikin läheisiä ajatuksia.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi

Yhteistyössä