Lapsen kehitys 19.04.2023 Päivitetty 20.04.2023

Tällaista liikuntaa kannattaa harrastaa – Yllättävä yhteys koulumenestykseen

Hyvät motoriset taidot ennakoivat koulumenestystä alakoulun ensimmäisillä luokilla, tutkimus todistaa.

Teksti
Toimitus
Kuvat
iStock

Lukutaidon ja matemaattisen osaamisen katsotaan luovan pohjan oppimiselle ja koulumenestykselle. Uudessa tutkimuksessa on saatu viitteitä siitä, että lapsen liikunnallinen osaaminen voi ennakoida menestystä myös näissä taidoissa.

Jyväskylän yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan ne lapset, jotka ovat alakoulun ensimmäisellä luokalla motorisesti taitavia, ovat kolmannella luokalla muita parempia lukemaan ja laskemaan.

Lapsen liikunta-aktiivisuus eli liikunnan määrä ei tutkimuksen mukaan sen sijaan heijastu tuleviin akateemisiin perustaitoihin.

Ensimmäisen luokan motorisilla taidoilla ei myöskään havaittu olevan vaikutusta lapsen liikunta-aktiivisuuden määrään kaksi vuotta myöhemmin. Kuitenkin runsaammin ensimmäisellä luokalla liikkuneilla lapsilla oli muita paremmat motoriset taidot alakoulun kolmannella luokalla.

Rohkaise lasta haastamaan motorisia taitojaan

Monipuolinen, esimerkiksi juoksemista, hyppimistä, kierimistä, kiipeilyä ja tasapainoilua sisältävä liikkuminen varhaisvuosista alkaen tukee motoristen taitojen kehittymistä.

– Lasten motorinen kehitys on aikaa ja kärsivällisyyttä vaativa prosessi. Lisäksi lapset kehittyvät eri tahtiin, joten lasta kannattaa rohkaista haastamaan motorisia taitojaan kaikkina ikäkausina, toteaa dosentti Eero Haapala Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta tiedotteessa.

Yliopiston tiedotteen mukaan tutkimus auttaa ymmärtämään liikunnan, motoristen taitojen ja akateemisten perustaitojen monimutkaista dynamiikkaa ja korostaa motoristen taitojen merkitystä akateemisten taitojen tukijana.

– Tutkimustulokset antavat myös tärkeää tietoa, joka auttaa kehittämään uusia tapoja edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia, Haapala kertoo.

Arvostetussa Medicine & Science in Sports & Exercise -tiedelehdessä julkaistu Jyväskylän ylipiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkimus tarkasteli liikunnan, motoristen taitojen ja akateemisten taitojen välisiä yhteyksiä suomalaisilla alakouluikäisillä lapsilla.

Tutkimuksessa seurattiin yhteensä 189:ää lasta ensimmäisestä kolmanteen luokkaan asti. Heidän liikunta-aktiivisuuttaan mitattiin yhdistetyllä syke- ja liikemittarilla sekä lomakkeella, motorisia taitojaan ketteryyssukkulajuoksulla ja akateemisia taitojaan luetun ymmärtämisen ja matemaattisen sujuvuuden testeillä.

Lue myös: Tutkimus todistaa: Nämä tekijät edistävät lapsen älykkyyttä

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

X