Lapsen kehitys 07.06.2024

Vuoden ja kymmenen kuukauden ikäinen lapsi kaipaa paljon tukea ja vanhemman johdonmukaisuutta

Kohta kaksivuotias taapero tarvitsee vanhemmiltaan vielä paljon apua. Vanhemmilla onkin tässä ikävaiheessa erityisesti yksi tärkeä tehtävä.

Teksti
Beda Salmi
Kuvat
iStock

Vuoden ja kymmenen kuukauden ikäinen taapero kehittyy vauhdilla. Sosiaaliset ja kielelliset taidot kehittyvät harppauksin, mutta vanhempien tuki ja apu on lapselle edelleen hyvin tärkeää.

Puheen kehitys | 1 v 10 kk ikäinen osaa jo paljon

Kun lapsi lähestyy kahden vuoden ikää, sanavarasto on yleensä rakentunut noin kahdenkymmenen sanan ympärille. Taapero saattaa sanoa myös kaksisanaisia lauseita aikuisen mallin mukaan. Tässä iässä puheen kehitys on hyvin nopeaa, mutta lapsen käsityskyky on vasta kehittymässä. Aikuisen onkin hyvä muistaa, ettei lapsi vielä ymmärrä monimutkaisia käsitteitä.

Taapero viestii toiveitaan usein myös erilaisten eleiden avulla. Eleenä voi olla esimerkiksi käden nostaminen merkiksi siitä, ettei jaksa syödä enempää. Tällaiset eleet saattavat olla hyvin epäselkeitä perheen ulkopuolisille, mutta niihin tottuneet vanhemmat ymmärtävät hassut merkit usein hyvin.

On normaalia, että tässä iässä lapsi ei välttämättä osaa ääntää puhettaan kovin selkeästi ja äännevirheet esimerkiksi kirjaimissa s ja r ovat yleisiä. Virheistä ei kannata huolestua eikä lapselta pidä vaatia selkeää puhetta. Kun lapsi tekee virheen, sitä ei kannata korjata, vaan aikuinen voi toistaa sen oikeilla äänteillä. Tämä opettaa lapselle hiljalleen, kuinka sana oikeasti sanotaan.

Vaikka taapero ei vielä osaisikaan ilmaista itseään selkeästi, hänelle täytyy luoda tunne, että häntä ymmärretään ja hänen asioitaan pidetään tärkeinä ja kiinnostavina. Anna lapselle aikaa selittää asiat, koska se lisää hänen itseluottamustaan ja haluaan kommunikoida.

Rajojen asettaminen | Elämä ei saa olla pelkkää kieltämistä

Mitä saa tehdä ja mitä ei? Tätä kysymystä taaperot pohtivat ahkerasti haastaessaan rajojaan. Lapsi tarkkailee omien tekojensa vaikutuksia ja päättää näin, mitä kannattaa tehdä. Vajaa kaksivuotiaan lapsen vanhemmilta vaaditaan paljon sinnikkyyttä ja sietokykyä, ja kiukkukohtaukset ja protestit kuuluvat tiheästi arkeen.

Lapselle kannattaa asettaa järkevät ja perustellut rajat. Elämä ei kuitenkaan voi taaperon kanssa olla ainoastaan kieltämistä. Lapsi tarvitsee paljon ihailua, hellimistä ja kiitosta. Lapset usein rakastavat olla huomion keskipisteenä ja saada vanhemmiltaan huolenpitoa. Vanhemmat voivat vaikuttaa kannustamalla ja luottamalla jopa siihen, kuinka oma-aloitteinen ja aktiivinen lapsesta tulee.

Uni 1 v 10 kk iässä | Nukkumaanmeno voi olla vaikeaa

Lapsen lähestyessä kahden vuoden ikää nukkumaanmenon hetkestä saattaa tulla aiempaa haastavampi. Lapsi jatkaa omien rajojensa koettelua myös iltaisin, joten nukkumaanmeno voi pitkittyä. Vanhemmalta vaaditaan iltaisin paljon määrätietoisuutta ja johdonmukaista asennetta. Toisaalta aikuisen täytyy olla lempeä lasta kohtaan, vaikka tilanne olisi vaikea.

Vanhemman tehtävä on huolehtia, että lapsi nukkuu riittävästi, koska uni on lapsen kehityksen kannalta erittäin tärkeää. Olisi hyvä, että vanhempi pohtisi, mitä tunteita nukkumaanmenon vaikeudet hänessä aiheuttavat. Nostavatko ne esiin kielteisiä ajatuksia tai epäonnistumisen tunteita? Lapsi on hyvä aistimaan ilmapiiriä, joten jos aikuinen tuntuu lapsesta kärsimättömältä tai kiireiseltä, saattaa nukkumaanmeno vaikeutua entisestään.

Lue myös: Riehaantuuko lapsi ennen unia? Näillä yksinkertaisilla kikoilla tilannetta voi helpottaa

Mielen kehitys | Tunteet alkavat hiljalleen eriytyä

Vuoden ja kymmenen kuukauden ikäisen taaperon tunteet alkavat eriytyä toisistaan iloksi, suruksi, kiukuksi, pettymykseksi, peloksi ja hämmästykseksi. Lapsi tuntee myös syyllisyyttä ja häpeää.  

Myös lapsen sosiaaliset taidot voivat kehittyä, kun lapsi alkaa pikkuhiljaa tuntea myötätuntoa toisia kohtaan ja oppii myös lohduttamaan muita.

Vanhemman kannattaa harjoitella erottamaan oman lapsena erilaisia tunnetiloja, koska se on lapsen tunne-elämän kehittymiselle tärkeää. Koska lapsi ei vielä tässä iässä osaa itse täysin nimetä tai tunnistaa tunteitaan, hän tarvitsee siihen vanhemman apua. Vanhemman tärkeänä tehtävänä onkin avustaa tunteiden tunnistamisessa ja ikävien tunteiden kohtaamisessa.

Lähteet: MLL

Jaa oma kokemuksesi

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X