Perhe-elämä 05.10.2022 Päivitetty 28.08.2023

Tutkijat tunnistivat kolme syytä, miksi suomalaiset lykkäävät perheen perustamista

Runsas sosiaalisen median käyttö on yhteydessä siihen, että lasten hankkimista lykätään tai perhettä ei perusteta lainkaan. Tutkimuksen mukaan tämä yhteys koskee etenkin naisia.

Teksti
Maria Mäkituomas
Kuvat
iStock

Helsingin yliopiston tutkimuksessa on tunnistettu kolme syytä, miksi suomalaiset lykkäävät lastenhankintaa tai eivät halua lapsia lainkaan.

Nämä syyt ovat epävarma elämäntilanne, elämäntyyli tai se, että lapsiluvun koetaan olevan jo täynnä.

Lue myös: Tässä asiassa Suomi on muita Pohjoismaita jäljessä

– Epävarma elämäntilanne oli suurin syy päätökseen lykätä lastenhankkimista tai olla hankkimatta lapsia, toteaa Kateryna Golovina Helsingin yliopistosta.

Tutkimuksessa elämäntilanteen epävarmuuteen lukeutuivat niin taloudellinen tilanne, mahdolliset keskeneräiset opinnot, asunnon koko sekä työn ja lastenhoidon yhdistäminen.

Toiseksi tärkein syy siirtää perheellistymistä myöhemmäksi tai olla perustamatta perhettä oli elämäntyyli.

– Jotkut aikuiset eivät halunneet muuttaa nykyistä elämäntapaansa vaan mieluummin tehdä muita asioita elämässä kuin perustaa perheen, kommentoi Golovina.

Osa tutkimukseen vastanneista myös koki, että heillä oli jo sopiva perhekoko eikä näin ollen lapsitoivetta ollut.

Vaikuttaako somen käyttö perheellistymiseen?

Tutkijat tarkastelivat myös, liittyvätkö sosiaalisen median laajamittainen käyttö ja työhön liittyvät asenteet syihin lykätä perheellistymistä tai jättää perhe kokonaan perustamatta.

– Julkisuudessa on arvailtu, että sosiaalisen median leviäminen 2010-luvulla olisi yhteydessä syntyvyyden laskuun. Tässä osoitamme ensimmäistä kertaa kyselyaineistoilla, että yhteys on olemassa, korostaa Väestöliiton tutkimusjohtaja Anna Rotkirch.

Elämäntapaan liittyvät asiat ovat usein syitä lykätä perheellistymistä tai olla perustamatta perhettä.

Tuloksista piirtyy esiin vastaajien joukko, joka ilmoitti muita osallistujia harvemmin, että epävarmuus olisi syy lykätä lapsenhankintaa tai luopua siitä. Tähän joukkoon kuuluvat osallistujat, joiden elämäntilanne oli vakaampi ja ne, jotka käyttivät harvoin sosiaalista mediaa ja jotka olivat vähemmän työorientoituneita.

Sen sijaan lapsettomat vastaajat, jotka käyttivät usein sosiaalista mediaa ja jotka olivat enemmän työorientoituneita, mainitsivat todennäköisemmin elämäntapaan liittyvät mieltymykset syyksi lykätä lasten saamista. Tämä koski erityisesti naisia.

Syntyvyys on laskenut voimakkaasti

Syntyvyys on ollut Suomessa voimakkaassa laskussa vuodesta 2o1o lähtien, mutta syyt ilmiön taustalla tunnetaan yhä huonosti. Helsingin yliopiston tutkimus on ensimmäinen, jossa eritellään systemaattisesti näitä syitä.

Tutkimustiedotteen mukaan tulokset viestivät siitä, että turvallisuuden tunne ja elämäntapa vaikuttavat merkittävästi perheellistymistä koskevassa päätöksenteossa.

Tiedotteen lopulla esitetäänkin, että poliittisten päättäjien olisi otettava huomioon asenteisiin ja perheen ja työn yhteensovittamiseen vaikuttavat tekijät, kun he suunnittelevat perheellistymistä ja lapsiperheitä tukevia toimenpiteitä.

Näin tutkimus tehtiin

Osallistujat olivat 20–44-vuotiaita miehiä ja naisia, jotka joko lykkäsivät lasten hankintaa tai eivät suunnitelleet ollenkaan perheen perustamista. Tutkimus perustuu heidän antamiinsa vastauksiin Väestöliiton vuosien 2015 ja 2018 Perhebarometrikyselyissä.

Tutkimustuloksia tulkitessa tulee huomata, että tutkimuksen aineisto on kerätty ennen maailmanlaajuista koronapandemiaa ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Sen selvittäminen, miten nämä kriisit vaikuttavat perheellistymishaluihin, vaatisi yliopiston mukaan jatkotutkimusta.

Lue myös: Joka viides nuori nainen on huolissaan uranäkymistään, mikä vaikeuttaa myös perheen perustamista

Lue myös

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

X