Äitiyslomaan ensi vuonna suuri muutos – isien takia: 6,5 + 6,5 kuukautta vapaita

Perhevapaauudistuksella pyritään ministerin mukaan takaamaan vanhempainvapaiden tasapuolisempi jakautuminen molemmille vanhemmille.

Teksti Anniina Rintala
Kuvat iStock
Perhevapaauudistus pyrkii tasa-arvoistamaan miesten ja naisten asemaa työelämässä. © iStock

Suomen hallitus on saanut valmiiksi luonnoksen perhevapaauudistuksesta. Sen tavoitteena on jakaa perhevapaat tasaisemmin vanhempien kesken niin, että isätkin käyttäisivät oikeuttaan vapaisiin.

– Lakien ja säännösten lisäksi tasa-arvoon työelämässä vaikuttavat asenteet. Haluamme kannustaa isiä käyttämään perhevapaita nykyistä enemmän. Perhevapaiden tasaisempi jakaantuminen hyödyttää montaa perhettä ja koko yhteiskuntaa, kun tasa-arvo etenee, työministeri Tuula Haatainen toteaa tiedotteessa.

Uudistus on suunniteltu niin, että kumpikin vanhempi saisi 160 päivän päivärahakiintiön. Se vastaa noin 6,5 kuukautta, koska viikossa päivärahapäiviä olisi maanantaista lauantaihin.

Osa vanhemmista on ollut perhevapaauudistuksesta käydyissä julkisissa keskusteluissa huolissaan siitä, säilyykö perheillä oikeus toteuttaa kiintiöistä huolimatta itse parhaaksi näkemänsä asetelma lastenhoidon suhteen.

Toiselle omasta potistaan olisi mahdollista edelleen luovuttaa osa, 0–63 päivää.

Lisäksi loppuraskautta varten on tarkoitus luoda 40 päivän mittainen ”raskausraha”.

Perheiden erilaiset tilanteet vaikuttavat jakoon

Yhden vanhemman perheissä molemmat kiintiöt osoitetaan perheen ainoalle vanhemmalle.

Monikkoperheissä päivärahapäivien määrä pidentyy toista lasta ja jokaista sitä seuraavaa lasta kohden 78 päivärahapäivällä.

– Perhevapaauudistus on ennen kaikkea lasten edun mukainen uudistus. Uusi perhevapaamalli kohtelee jokaista lasta yhdenvertaisesti perhemuodosta riippumatta. Se kannustaa perheitä tasaisempaan hoitovastuun jakoon, jolloin lapsen suhde kumpaankin vanhempaan saa hyvän alun, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen tiedotteessa.

Uudistus pidentää parhevapaita nykyisestä. Tällä hetkellä äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa on ollut yhteensä 11,5 kuukauden mittainen. Nykysysteemissä äidin kiintiö (noin 4 kuukautta) on ollut isompi kuin isän (noin 2 kuukautta).

Tällä haavaa kumpikin vanhempi on voinut jakaa vanhempainrahakautensa enintään kahteen jaksoon. Uudistuksen jälkeen vanhempainvapaita ja työssäkäyntiä voisi jaksottaa halutessaan vaikka useammissa lyhyissä pätkissä.

Jos uudistuksen tavoite toteutuu, perhevapaiden kokonaiskustannukset yhteiskunnalle kasvavat isien käyttämien päivärahapäivien kokonaismäärän kohotessa.

Oikeus varhaiskasvatukseen 9-kuisena

Uudistus huomioidaan varhaiskasvatuksessa sen kalenterikuukauden alussa, jona lapsi täyttää yhdeksän kuukautta.

Vanhemmat ovat toivoneet, että mahdollisuus toteuttaa omalle perheelle paras hoitojärjestely säilyy.

Lapselle taataan pääsy samaan hoitopaikkaan, vaikka lapsi viettäisi vanhemman kanssa välillä vanhempainvapaata. Ehtona on, että poissaolo kestää enintään 13 viikkoa, ja se on ennalta ilmoitettu.

– Jatkossa lapsi voi säilyttää saman, tutun varhaiskasvatuspaikan, vaikka vanhemmat hyödyntäisivät vanhempainvapaitaan entistä joustavammin. Jatkuvat, turvalliset ihmissuhteet ovat tärkeitä lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen edellytyksiä ja ne turvataan perhevapaauudistuksen yhteydessä, sanoo opetusministeri Jussi Saramo tiedotteessa.

Kommentit

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Lue seuraavaksi

Yhteistyössä