Koulutetut ja hyvin toimeentulevat miehet saavat enemmän lapsia

Miehillä pitkä koulutus lisää lapsilukua, kun taas naisilla se pikemmin vähentää lapsilukua. Huono-osainen perhetausta taas vähentää miesten mutta lisää naisten lapsilukua.

Teksti Saga Wiklund
Kuvat iStock
hyvin-toimeentulevat-miehet

Pitkä koulutus on Suomessa yhteydessä suurempaan lapsilukuun, mutta vain miehillä. Asia selviää hedelmällisyyden ja koulutuksen yhteyttä tutkineen yhteiskuntatieteiden tohtori Jessica Nisénin väitöskirjasta. Suurempaan lapsilukuun voi vaikuttaa se, että pitkälle koulutetuilla miehillä on usein lyhyen koulutuksen hankkineita paremmat tulot ja turvatumpi talous.

Naisilla koulutus vaikuttaa lapsilukuun päin vastoin kuin miehillä: korkeasti koulutetuille naisille syntyy vähemmän lapsia kuin vähän koulutetuille. Pitkän koulutuksen hankkineet naiset myös hankkivat lapsia muita naisia myöhemmin.

Köyhyys alentaa miesten ja lisää naisten lapsilukua

Tutkimuksissa on selvitetty myös koulutukseen liittyvän taloudellisen aseman yhteyttä lapsilukuun. Huono-osainen perhetausta ennustaa miehille vähemmän lapsia, kun taas naisille se ennustaa keskimääräistä enemmän lapsia. Vähävaraisten miesten voi myös olla vaikea ylipäätään päästä parisuhteeseen – tämä asia selvisi Väestöliiton tuoreesta Perhebarometristä (2016).

Viime vuonna kolmeen alimpaan tuloluokkaan (nettotuloja korkeintaan 1 100 euroa kuukaudessa) kuuluneista miehistä lähes 40 prosenttia eli sinkkuina. Naisilla vastaava osuus oli 28 prosenttia.

Lue myös: Ekstrovertit saavat enemmän lapsia kuin introvertit

Köyhän miehen on vaikeampi saada rakkautta osakseen

Köyhyys vaikutti Väestöliiton tutkimuksen perusteella myös siihen, tunteeko ihminen itsensä rakastetuksi vai ei. Alimmissa tuloluokissa pienempi osa sekä miehistä että naisista tunsi itsensä rakastetuksi kuin ylemmissä tuloluokissa. Naisten ja miesten välillä oli kuitenkin eroja.

Naisillekin tuloista koitui vähän etua rakkausasioissa, mutta merkittävästi vähemmän kuin miehille, muotoilee Perhebarometrin kirjoittanut tutkimusprofessori Osmo Kontula.

Pitkän koulutuksen ja työn yhteensovittaminen äitiyden kanssa on tunnustettu huolenaihe, mutta miesten hedelmällisyyttä ja sosiaaliryhmien välisiä eroja on selvitetty vähemmän.

Lue myös:
Miksi syntyvyys Suomessa laskee?
Pienen ja ison perheen edut

Lähteet:
Jessica Nisén, Education and fertility – A study on patterns and mechanisms among men and women in Finland
Osmo Kontula: Lemmen paula – Perhebarometri 2016 (Väestöliitto)

Kommentit

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Lue seuraavaksi

Yhteistyössä