Asumusero voi parhaimmillaan pelastaa suhteen, mutta yksi asia on erityisen tärkeää huomioida sitä suunnitellessa

Asumuseron käytännön järjestelyihin liittyy paljon kysymyksiä. Pitääkö asumuseron aikana maksaa elatusmaksua lapsista ja asumiskuluja kodista, jossa ei asu?  Kuinka usein yhteisessä kodissa voi käydä ja onko sopivaa aloittaa uusi seksisuhde asumuseron aikana?

Teksti Mervi Juusola
Kuvat iStock
Asumusero voi parhaassa tapauksessa pelastaa parisuhteen

Jos parisuhdetilanne on tulehtunut, asumusero voi antaa hengähdystauon raskaaseen tai riitaisaan tilanteeseen. Erillään asumisen pelisäännöt on kuitenkin syytä sopia tarkasti.

Joskus pareilla on eri käsitykset siitä, kuinka pitkä asumusero on ja mikä on sen tarkoitus. Jos asioista ei ole pystytty keskustelemaan, toinen saattaa ajatella, että kyseessä on muutaman kuukauden tuumaustauko. Suhteen toinen osapuoli puolestaan voi miettiä paljon täytyy tapahtua muutoksia ennen kuin muutetaan takaisin yhteen.

Asumuserolle kannattaakin sopia määräaika: on hyvä päättää jo alussa, kauanko erillään asuminen jatkuu, neuvoo asiantuntija.

– Asumuseron määräaika on ”Tällöin viimeistään pitää tietää, miten tästä jatketaan” -päiväys, sanoo Ero lapsiperheessä -työn asiantuntija Päivi Hietanen.

Erillään asuminen voi olla hyvä vaihtoehto silloin, jos ei oikein tiedetä, jatketaanko yhdessä vai ei.

– Asumuseroaika voi auttaa pohtimaan parisuhdetta ja sitä, millaisin eväin ja muutoksin yhteistä elämää voisi jatkaa. Puolisoiden on hyvä hakea apua myös pariterapiasta tai muusta parisuhdetuesta, sillä harvoin asiat muuttuvat vain pelkästään erillään asumalla, Hietanen sanoo.

Usein asumusero liittyy avioeron harkinta-aikaan, joka on määrätty yhden vuoden pituiseksi. Jos pari on jättänyt avioerohakemuksen ja muuttaa harkinta-ajaksi erilleen, taloudellista yhteisvastuuta ei ole.

Jos eroa ei haeta, vaan ainoastaan asutaan erillään, taloudellinen yhteisvastuullisuus voimassa ja toinen voi olla velvollinen maksamaan myös asumiskuluja kodista, jossa hän ei tällä hetkellä asu, ellei pari sovi keskenään toisin.

Koska vanhemmat asuvat eri osoitteissa, yhteisestä kodista pois muuttanut vanhempi on velvollinen maksamaan elatusmaksua. Elatussopimuksen laatiminen ei ole pakollista, mutta elatusvelvollisuus on. Kirjallinen, lastenvalvojan vahvistama elatussopimus voi selkeyttää tilannetta ja antaa molemmille juridista turvaa.

Vanhemmat ovat aina velvollisia huolehtimaan yhdessä lastensa huoltajuudesta riippumatta siitä, asuvatko he yhdessä vai erillään – myös silloin, kun kyseessä on asumusero. Pari voi aina sopia oman ratkaisun elatusapukysymyksiin.

Lue myös: Elatusavun maksamiseen liittyy paljon uskomuksia ja virheellistä tietoa

Elatussopimuksen tekemiseen liittyvät pulmat nousevat usein esille Ensi- ja turvakotien liiton Apua eroon -chatissa, Hietanen kertoo.

– Yleinen ongelma tuntuu olevan se, että toinen vanhempi ei suostu tekemään elatussopimusta avioeron harkinta-aikana tai sen jälkeen. Myös se on noussut esille, ettei puoliso suostu eron jälkeen muuttamaan pois asunnosta.

Jos erillään on asuttu kaksi vuotta tai enemmän, käräjäoikeus myöntää avioero ilman harkinta-aikaa. Asumuseron toteutuminen on näissä tilanteissa voitava todistaa oikeudelle.

Lapselle kannattaa kertoa tilanteesta avoimesti

Vanhempien erillään asuminen on lapselle iso muutos. Lapsen pelkona tai käsityksenä voi olla, että vanhemmat eroavat.

Jos vanhemmat asumuseron avulla etsivät ratkaisua ja apua yhteen palaamisen mahdollistumiseksi, tämä kannattaa kertoa lapselle. Samoin myös se, jos vanhemmat ovat oikeasti eroamassa, eivätkä aio muuttaa enää takaisin saman katon alle.

On tärkeää kertoa lapselle selvästi, ettei erillään asuminen ole hänen syytään ja että tilanne on vanhemmilla hallinnassa.

– Lapselle on hyvä kertoa, että vanhemmat saavat tilanteeseen tukea muilta aikuisilta.

Asumusero voi olla aikaa, jolloin kokeillaan erilaisia ratkaisuja esimerkiksi lapsen ja vanhempia yhteydenpidon ja luonapidon osalta ennen kuin laaditaan viralliset lasta koskevat huolto- ja tapaamissopimukset.

– Sääntöinä voisi olla, että aikuiset eivät kohtele toisiaan tavoilla, joten ei haluasi itseään kohdeltavan. Ennen asumuseroa on hyvä keskustella rehellisesti siitä, ollaanko asumuseron aikana yhdessä vai eletäänkö jo eroavina puolisoina, Hietanen sanoo.

– On myös hyvä sopia, millä tavoin ja miten usein aikuiset pitävät yhteyttä, voiko toisen asunnolla käydä vapaasti vai sovitusti ja miten molempien aikuisten taloudellinen tilanne huomioidaan.

Jos perhe saa Kelan etuuksia, kannattaa selvittää, vaikuttaako asumusero niiden määräytymiseen tai suuruuteen.

Asumusero voi olla parisuhteen työstämisen aikaa

Ulkopuolinen, ammattilaiselta saatu tuki voi auttaa tarkastelemaan omaan toimintaa parisuhteen osapuolena. Apua voi hakea itselle tai yhdessä kumppanin kanssa, jos mahdollista.

Hietasen mukaan ulkopuolinen apua voi auttaa ymmärtämään paremmin niin itseä kuin toista ja näkemään sen, mistä suhteen ristiriidat juontavat juurensa ja mitä tarvitaan mahdollisen yhteen paluun toteutumiseksi.

Lue myös: Yksi kysymys yli muiden ratkaisee, milloin haluan erota oikeasti

Tukea saa mm. perheasianneuvottelukeskuksista, Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksistä, Väestöliitosta ja Parisuhdekeskus Katajasta.

Myös vertaistuki voi auttaa ymmärtämään, että muillakin on suhteissaan samankaltaisia ongelmia.

– Usein tarvitaan peiliin katsomista ja sen pohdintaa, miten itse jatkossa voisi toimia toisin parisuhteessa, miten ilmaista tahtoaan ja toiveitaan, ajatuksiaan ja tunteitaan toiselle.  ’

Apua voi hakea vaikkapa Apua eroon -chatista. Ensi- ja turvakotienliiton ylläpitämässä chatissa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ongelmiin, eron harkintaan sekä erillään asumiseen liittyvistä aiheista. Myös Parisuhdekeskus Katajan Parisuhdepuhelin tarjoaa apua parisuhteenpulmiin ja huoliin.

Hyvä ja huono asumusero

Parhaimmillaan asumusero voi pelastaa parisuhteen. Huonoimmillaan se taas voi ajaa puolisoita erilleen.

– Hyvä asumusero on sellainen, jossa molemmilla suhteen osapuolilla on ymmärrys siitä, miksi ratkaisuun on päädytty, mikä on asumuseron päämäärä ja ajallinen kesto. Lisäksi suhteen osapuolet ovat valmiit hakemaan ja vastaanottamaan apua, jotta parisuhteen ristiriitoja tai eroamiseen liittyviä tunteita, ajatuksia ja toiveita voidaan käsitellä, Päivi Hietanen summaa.

Huono asumusero saattaa olla sellainen, joka tapahtuu yksipuolisella päätöksellä ja tulee toiselle osapuolelle täysin yllättäen. Keskusteluyhteys toisen kanssa katkeaa kokonaan.

Uusista, intiimeistä suhteista asumuseron aikana kannattaa keskustella jo etukäteen. Jos kumpikin kokee, etteivät toisten tapailu ja seksisuhteet haavoita, tässä asiassa ei välttämättä ole ongelmaa. Jos tietää toisen haavoittuvan ja itsekin toivoo yhteen palaamista, voi miettiä, kannattaako aloittaa uusi suhde.

Kommentit

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi

Yhteistyössä