Synnytys 13.11.2021

Doula voi olla suuri turva: ”Synnytyksessä ollaan pitkiäkin aikoja yksin” – Mitä palkattu tukihenkilö maksaa?

Palkattu, ulkopuolinen synnytystukihenkilö voi auttaa synnytykseen valmistautumisessa yksilöllisesti. Eri palveluita on tarjolla lukuisia.

Teksti
Kia Toivanen
Kuvat
iStock

Doula on vauvan odotusaikana sekä synnytyksessä toimiva perheen tukihenkilö. Doulan tehtävä on tarjota äidille yksilöllisesti sitä henkistä, fyysistä ja tiedollista tukea, jota hän kaipaa.

Doulan toimenkuva voi olla monenlainen synnyttäjän toiveista riippuen, mutta doulan tarkoituksena on erityisesti synnyttäjän turvallisuuden tunteen ja luottamuksen lisääminen niin ennen synnytystä, sen aikana kuin sen jälkeenkin äidin toiveista riippuen.

Lue myös: Doulana toimiva Piritta Hagman: ”Pelkäsin kotisynnytyshörhöksi leimautumista”

Doulalla on pitkät perinteet

Ajatus doulasta kumpuaa jo vuosisatojen, jopa tuhansien takaa historiasta. Ennen sairaalasynnytysten yleistymistä oli tavallista, että äidillä oli synnytyksessä mukana kätilön lisäksi toinen, tuttu ja kokenut nainen turvanaan.

– Synnytyksissä ollaan yllättävän paljon omissa oloissa. Henkilökuntaa on paikalla, kun tehdään toimenpiteitä tai kun vauva on syntymäisillään, mutta varsinkin pitkässä synnytyksessä joudutaan olemaan pitkiäkin aikoja yksin, kertoo doula Iina Heikura.

Kätilöillä on hoidettavanaan useita synnytyksiä samanaikaisesti, ja lisäksi kätilö voi vaihtua kesken synnytyksen, kun toisen vuoro alkaa ja toisen jo päättyy.

– Näistä tulee herkästi turvattomuutta, jota ei synnytykseen kaivata. Doula on mukana synnytyksen alusta loppuun, ja jos puoliso on mukana, voi hänkin välillä levätä kun tietää, että synnyttäjän tukena on tuttu ja turvallinen henkilö.

Luotettavan henkilön läsnäolo onkin tärkeimpiä asioita, joita doula voi tarjota.

Tutkimusten mukaan doulan läsnäolo synnytyksessä parantaa synnytyskokemusta, lyhentää synnytyksen kestoa sekä vähentää synnytyksissä ilmeneviä komplikaatioita ja lääkkeellisen kivunlievityksen tarvetta.

– Doula tarjoaa tietoa omista vaihtoehdoista ja voi tuoda liikkumavaraa siihen, miten toimia synnytyksen aikana. Kun synnytyksessä kätilöllä voi olla johonkin tilanteeseen ehdotus, voi doulalta tulla niitä vielä pari kolme lisää, Heikura kertoo.

Synnytystukihenkilö voi auttaa monissa asioissa.

Doula voi auttaa synnytykseen valmistautumisessa ja siinä, että äiti tuntee olonsa synnytyksessä mahdollisimman turvalliseksi ja luottavaiseksi.

– Doulana tiedän jo etukäteen, mitä toiveita synnyttäjällä on ja muistan nämä toiveet. Olen kannustamassa ja tukemassa koko prosessin ajan ja yritän varmistaa myös, ettei synnytys jää jostakin syystä etenemättä.

Heikura korostaa, että doulan tärkeä tehtävä on tukea myös äidin mahdollista puolisoa synnytyksen aikana.

– Puolisoilta vaaditaan nykyään synnytyksissä täydellistä tukihenkilön roolia ilman mitään koulutusta. Tuen siis myös toista vanhempaa olemaan avuksi synnytyksessä, sillä tilanteen ollessa päällä heidän kuulemansa yksittäiset ohjeet ja toiveet voivat unohtua, Heikura toteaa.

Synnytyksissä tapahtuu myös asioita, joita ei voi ennakoida.

– Tällöin hoitohenkilökunta keskittyy synnyttäjään ja vauvaan, ja puoliso jää tilanteessa helposti yksin. Doulana vanhemman pelon tai huojennuksen näkeminen koskettaa aina, ja voin tukea myös siinä.

Kuka voi toimia synnytystukihenkilönä?

Doulien osaamis- ja koulutustaustat ovat monenlaisia, eikä nimike ole suojattu, joten sitä voi käyttää kuka tahansa. Doulille ja doulaksi haluaville järjestetään erilaisia koulutuksia ja kursseja, joiden laajuus ja sisältö vaihtelevat.

Doula ei siis ole ammattimaisen terveydenhuollon edustaja, vaikka osalla doulana toimivista on taustalla esimerkiksi kätilön tai sairaanhoitajan koulutus.

Suomen doulat ry on laatinut doulan toimenkuvan, jonka mukaisesti yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet toimimaan. Toimenkuvaan on listattu tapoja, joilla doula voi tukea odottavaa äitiä.

Doulan tehtävä on tukea ja kannustaa synnyttäjää, eikä hän siis tee päätöksiä tämän puolesta. Eettisesti toimiva doula ohjaa asiakastaan eteenpäin tilanteissa, joissa hänen tietotaitonsa ei riitä ja tarvitaan esimerkiksi hoitohenkilökunnan tai muun ammattilaisen asiantuntemusta.

Yhdistyksen jäsenenä toimiva doula ei siis määrää lääkkeitä tai tee esimerkiksi lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten kuuntele sydänääniä tai tee sisä- tai ulkotutkimuksia.

Miten löytää itselle sopiva doula?

Iina Heikuran mukaan doulasta on hyötyä etenkin niille synnyttäjille, joilla on tunne tai toive siitä, että he haluaisivat vaikuttaa itse synnytyksensä kulkuun.

– Doula tukee synnyttäjää juuri sellaiseen synnytykseen, jollaista tämä itse haluaa. Mielikuvat siitä, että doulat kannustaisivat automaattisesti vaikkapa luomusynnytykseen, eivät pidä paikkaansa. Meillä on ensi käden tietoa siitä, miten keho ja mieli odotusaikana ja synnytyksessä toimii, ja tarjoamme puolueetonta tietoa eri vaihtoehdoista, mutta asiakas tekee aina itse päätökset ja me tuemme häntä niissä, hän summaa.

Mutta mistä löytää juuri itselle sopiva doula?

Suomessa on sekä ammattimaista että vapaaehtoista doulatoimintaa.

Vapaaehtoisdoulia tarjoaa Ensi- ja turvakotien liitto. Sen tarjoamia doulapalveluita voi hakea eritoten niissä tilanteissa, joissa perhe tarvitsee erityistä tukea: äiti on hyvin nuori, turvapaikanhakija tai perheessä on vakava päihde- tai mielenterveysongelma tai vaikea taloudellinen tilanne.

Doulan läsnöolo tuo turvaa, vaikka etänä.

Monet doulat tarjoavat nykyään myös etäpalveluita ja ovat vain puhelinsoiton päässä.

Useimmiten doulan palveluita etsivä suuntaa katseensa kuitenkin ammattilaisdouliin. Esimerkiksi Suomen doulat ry:n doulahaun kautta on mahdollista etsiä ammattidoulaa vaikkapa tietyn synnytyssairaalan tai palvelun mukaan.

Myös paikallisista doulayhdistyksistä voi etsiä itselleen sopivaa synnytystukihenkilöä. Monet doulat tarjoavat tutustumisaikoja, ja yhteydenotto itseä kiinnostavaan tukihenkilöön ei vielä vaadi sitoutumista.

Doulapalvelujen hinnat vaihtelevat suuresti riippuen siitä, minkälaista tukea doulalta haluaa. Esimerkiksi yksittäinen imetyksen ohjaus tai synnytyskokemuksen läpikäyminen voi olla hinnaltaan 50–100 euron luokkaa. Osa doulista myös vuokraa esimerkiksi Tens-laitteita odottajille.

Laajan doulapaketin, jossa doula antaa ohjausta sekä päivystää viikkoja synnytyksen alkua sekä osallistuu synnytykseen, hinta voi olla 700 eurosta ylöspäin aina reilusti yli tuhanteen euroon asti.

Hintaan vaikuttaa suuresti esimerkiksi se, montako tapaamista ennen ja jälkeen synnytyksen doulapakettiin kuuluu.

Lähteet: Suomen doulat ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Duodecim

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

X