Hypospadialeikatun lapsen vanhempien kokemuksia

Hei!

Olen Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskeleva lasten ja nuorten hoitotyöhön suuntautuva sairaanhoitajaopiskelija. Olen tekemässä opinnäytetyötä Hypospadialeikatun lapsen hoitotyöstä ja vanhempien tukemisesta.

Haluaisin saada nyt tätä kautta tietoa vanhempien kokemuksista hypospadialeikatun lapsen hoidosta. Haluaisin tietää esimerkiksi seuraavia asioita:

Mitä odotuksia teillä perheenä oli hypospadian hoidosta ja miten ne toteutuivat?
Oletteko/oletko saanut tarpeeksi tietoa sairaanhoitajilta leikkauksesta ja leikkauksen jälkeisestä hoidosta? Mitä tämä tieto oli?
Menikö sairaalassaolojakso hyvin?
Onnistuivatko päivittäiset rutiinit?
Tarvittiinko uusintaleikkauksia?

Haluaisin, että kerrot vapaamuotoisesti perheenne kokemuksista.

Kertomukset voit lähettää minna.paavola(at)health.tamk.fi osoitteeseen tai vastata tähän viestiin, mutta huomaathan, että muutkin voivat sitten lukea kokemuksistanne.

Käsittelen asioita luottamuksellisesti. Työssä ei tulla mainitsemaan nimiä, sairaalaa tai muutenkaan mitään mikä voisi yhdistää teidät työhön.

Kiitoksia vastauksestasi jo etukäteen!