perikunnan tili

  • Viestiketjun aloittaja vierailija
  • Ensimmäinen viesti
noh, perikunta jos on yhteisesti sovittu joku hankinta vaikkapa vainajan hyväksi? tai pittäkö se olla jaettu pesä ennenkö voi käyttää, en muista ennää miten mennee. mut ei tietääksein kukkaan yksin perikuntalaisista voi tehä mittää.
 
vierailija
Usein yksi omaisten ensimmäisistä huolista läheisen poismentyä on se, kuka hoitaa päivittäiset raha-asiat, kuten maksaa vainajan sähkö- ja puhelinlaskut ja huolehtii vuokrasta tai vastikkeesta. Oikeudet ja velvollisuudet vainajan raha-asioiden hoitoon siirtyvät kuolinpesän osakkaille yhteisesti. Osakkaita ovat yleensä aviopuoliso ja perintökaaren mukaiset perilliset, eli ensisijaisesti lapset ja lastenlapset ja toissijaisesti isä, äiti, sisarukset ja sisarusten lapset, sekä mahdolliset yleistestamentin saajat. Serkut eivät enää peri.

Sen jälkeen, kun käyttöoikeudet vainajan tileihin on lakkautettu, eikä perinnönjakoa ole vielä suoritettu, on kuolinpesän osakkailla oikeus käyttää vainajan varoja vain yhdessä. Siten jokaisen osakkaan on joko oltava mukana pankissa, kun varoja käytetään, tai yksi osakas valtuutetaan valtakirjalla hoitamaan kuolinpesän asioita.

Yksikin kuolinpesän osakas voi kuitenkin yksin, ilman valtakirjaa maksaa kuolinpesän varoista sen hoitoon liittyviä maksuja. Kuolinpesän hoitoon kuuluvia maksuja ovat juoksevat kulut, kuten laskut sekä kuolemantapaukseen liittyvät maksut, kuten muistotilaisuuden järjestämiseen menevät kulut. Maksut hoidetaan pankissa laskua vastaan. Ennen perunkirjoitusta kuolinpesän varoista voi maksaa vain sen hoitoon kuuluvia maksuja. Siten kuolinpesän varoista ei voida maksaa esimerkiksi osakkaiden lomamatkoja tai muistotilaisuutta varten hankittua mustaa pukua.