Kasvatus 11.10.2018 Päivitetty 29.01.2021

10 syytä, miksi kaikkien maailman tyttöjen pitää mennä kouluun

Voimme olla onnellisia siitä, että Suomessa kaikki lapset pääsevät kouluun. Näin ei kuitenkaan ole vielä kaikkialla – erityisesti tyttöjen koulutus vaatii vielä paljon työtä ympäri maailmaa.

Teksti
Kia Toivanen
Kuvat
iStock

Kaikilla lapsilla on oikeus oppia ja opiskella.

Vuosittain yhä useammat tytöt ympäri maailmaa pääsevät aloittamaan opintiensä. Se päättyy kuitenkin liian usein alakouluun – tytöillä ei usein ole mahdollisuutta päästä jatkamaan opintojaan yläkoulussa korkeakouluista puhumattakaan.

Laadukas koulutus on kuitenkin yksi parhaista keinoista parantaa tyttöjen ja kaikkien lasten asemaa.

Listasimme 10 syytä, miksi jokaisen tytön pitää päästä kouluun.

1. Luku- ja kirjoitustaito

Koulussa harjoitellaan monia perustaitoja, joista tärkeimmät ovat lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen. Köyhissä oloissa elävien lasten vanhemmat voivat olla lukutaidottomia, jolloin ainoa paikka näiden tärkeiden taitojen oppimiselle on koulu.

2. Pääsy oman yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi

Koulussa opitaan myös oman mielipiteen ilmaisua, argumentointia sekä joukkoon kuulumista. Se, että tytöt pääsevät kouluun poikien kanssa, kasvattaa heidät osaksi yhteisöä. Näin he voivat tehdä päätöksiä ja osallistua yhteisönsä keskusteluihin kuten muutkin yhteisön jäsenet. Myös pojat tottuvat pienestä pitäen siihen, että tytöt ovat mukana koulussa ja työelämässä.

3. Tyttöjen kokema väkivalta vähenee

Koulutus tarjoaa tytöille itseluottamusta, tietoa ja verkostoja, joilla he kykenevät haastamaan sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja väkivaltaa. Tutkimukset kertovat, että koulutetut naiset raportoivat itseensä kohdistuvasta väkivallasta useammin kuin kouluttamattomat naiset. He myös taistelevat väkivaltaa vastaan ja vaativat väkivallan kieltävää lainsäädäntöä.

Tyttöjen koulutus vaatii vielä työtä.

Koulunkäynti on muutakin kuin vain opiskelua. Ryhmään kuuluminen ja omien vahvuuksien löytäminen ovat merkittäviä hyötyjä, joita koulu tarjoaa.

4. Tietoa lisääntymisestä sekä terveydestä

Koulu antaa tytöille monia tärkeitä tietoja terveydestä: monipuolisesta ruokavaliosta, seksuaalisuudesta, lisääntymisestä ja yleisestä hyvinvoinnista. Jotta tytöt osaisivat itse tehdä päätöksiä terveydestään, on heidän tiedettävä ihmisen anatomian perusasiat. Tiedon myötä esimerkiksi murrosikä ja kuukautiset eivät ole enää hävettävä asia, johon liitetään mystiikkaa. Koulutuksen myötä tytöt osaavat myös pitää tulevaisuudessa parempaa huolta lapsistaan.

5. Ihmissuhteet paranevat

Kun koulussa tytöt oppivat yhteisönsä täysivaltaisiksi jäseniksi, muuttuvat myös heidän ihmissuhteensa tasa-arvoisempaan suuntaan. Sekä tytöt että pojat oppivat, että naiset ansaitsevat tasavertaista kohtelua. Kun tyttöjen omanarvontunto kasvaa, oppivat he myös pysymään kauempana huonoista ihmissuhteista ja vaatimaan parempaa kohtelua itselleen ja muille naisille.

6. Avioituminen ja lasten saaminen siirtyvät aikuisuuteen

Koulunkäynti suojelee tyttöä. Kun vanhemmat arvostavat hänen koulutustaan, häntä ei anneta morsiameksi nuorella iällä. Tyttö saa kasvurauhan, kun hän viettää päivänsä koulussa, ja perheen perustaminen siirtyy aikuisuuteen.

7. Ensiaskel työelämään

Koulutus avaa tytöille monia mahdollisuuksia aikuisuudessa: he voivat kouluttautua korkeakoulussa ja päästä työelämään. Tämän myötä niin tytön kuin hänen perheensä elintaso paranee, ja tietoisuus koulutuksen vaikutuksesta elintasoon leviää koko yhteisössä ja kulttuurissa.

Tyttöjen koulutus vaatii vielä työtä.

Pelkkä koulussakäynti ei takaa, että tyttöjen asema paranee. Yhteiskunnan arvot toistuvat helposti opettajien toiminnassa sekä oppimateriaaleissa. Palveleeko nainen koulukirjan kuvituksessa miestään? Minkälaisille opintopoluille tyttö- ja poikalapsia ohjataan?

8. Oikeudet tiedostetaan ja toimitaan niiden toteutumiseksi

Tytöt eivät voi toimia oikeuksiensa toteutumiseksi, jos he eivät tiedä, mitä heidän oikeuksiinsa kuuluu. Monet lapsen oikeuksien rikkomuksista johtuvat nimenomaan sukupuolten epätasa-arvosta: tyttölapsia kohdellaan eri tavoin kuin poikalapsia, ja he joutuvat useammin seksuaalisen hyväksikäytön sekä lapsiavioliittojen uhriksi. Köyhät perheet myös laittavat poikalapset kouluun tyttölapsia useammin – tyttölapsista perhe saa kotityöapua sekä rahaa, kun tyttö naitetaan.

9. Koko perhe vaurastuu

Kun tyttö saa hyvän koulutuksen ja pääsee mukaan työelämään, alkaa hän ansaita rahaa, jolla voi auttaa myös ihmisiä ympärillään. Koulutetut tytöt ja pojat sijoittavat ansioitaan itsensä lisäksi perheensä, yhteisönsä ja yhteiskuntansa hyväksi.

10. Köyhyyden kierre saadaan katkaistua

Tyttöjen laadukas koulutus on hyvä keino katkaista sukupolvelta toiselle periytyvä köyhyyden kierre. Kaikkien tyttöjen tulee saada käydä koulua, jossa he oppivat itsensä ja yhteisönsä kannalta olennaisia tietoja ja taitoja – näin tytöt voivat toteuttaa itseään ja lunastaa roolinsa perheidensä, yhteisöjensä ja yhteiskuntiensa täysivaltaisina jäseninä.

Lähde: Plan

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

X