Vanhemmuus 24.03.2023

Vanhemmuus lisää merkityksellisyyden tunnetta keski-iässä – Arvaatko, kohottaako vanhemmuus enemmän miesten vai naisten itsetuntoa?

Tutkimustulos perustuu jo vuonna 1983 aloitettuun seurantatutkimukseen.

Teksti
Maria Mäkituomas
Kuvat
iStock

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurantatutkimus osoittaa, että vanhemmuus on yhteydessä mielen parempaan hyvinvointiin. Myös suurempi merkityksellisyyden tunne oli yhteydessä vanhemmuuteen.

– Yleinen keskustelu vanhemmuudesta on ollut ajoittain melko negatiivista, mutta tutkimuksemme osoittaa vanhemmuuden ja mielen hyvinvoinnin positiivisen yhteyden pitkällä aikavälillä, sanoo THL:n tutkija Jenna Grundström tiedotteessa.

Tutkimus perustuu jo vuonna 1983 aloitettuun seurantatutkimukseen, jossa yhtä tamperelaisnuorten ikäluokkaa on tutkittu 16-, 22-, 32-, 42- ja 52-vuotiaina.

Viimeisin osallistujille teetetty kysely on vuodelta 2019. Tutkimusdataa on siis kertynyt 36 vuoden ajalta samoista yksilöistä.

Tutkimuksessa selvitettiin, onko mielen hyvinvointi nuoruudessa yhteydessä vanhemmuustekijöihin, kuten vanhemmaksi tuloon, sen ajoittumiseen ja lasten määrään elämänkulun aikana, ja ovatko vanhemmuustekijät puolestaan yhteydessä mielen hyvinvointiin keski-iässä.

Lue myös: Näin vanhemmuus kasvattaa sinua – 10 positiivista asiaa

Vanhemmuus vaikuttaa etenkin miesten itsetuntoon

Tiedotteessa todetaan, että vaikka vanhemmuus ja mielen hyvinvointi olivat yhteydessä toisiinsa, eri vanhemmuuteen ja mielen hyvinvointiin liittyvät tekijät korostuivat eri tavalla miehillä ja naisilla.

Kohonnut merkityksellisyyden tunne näkyi keski-iässä sekä miehillä että naisilla, jotka olivat saaneet lapsia. Sen sijaan perheellisillä miehillä myös itsetunto on parempi 52-vuotiaana verrattuna lapsettomiin.

Tutkimuksessa havaittiin, että miehet, joilla oli heikko itsetunto nuoruudessa, tulivat epätodennäköisemmin vanhemmiksi kuin ne miehet, joilla oli nuoruudessaan vahva itsetunto.

merkityksellisyyden tunne

Merkityksellisyyden tunne näyttäisi kasvavan vanhemmuuden myötä.

Tutkija Jenna Grundström toteaa tiedotteessa, että heikon itsetunnon yhteys lapsettomuuteen voi johtua siitä, että huonompi itsetunto saattaa mahdollisesti vaikeuttaa myös parisuhteen aloittamista.

– Tämä puolestaan saattaa vaikuttaa heidän [miesten] mahdollisuuksiinsa perustaa perhe ja saada lapsia. Toisaalta keski-iässä lapsettomuus voi viitata parisuhteettomuuteen, joka aikaisempien tutkimusten mukaan on yhteydessä heikompaan itsetuntoon miehillä.

Naisilla puolestaan nuoruuden masennusoireilu oli yhteydessä siihen, että he tulivat keskimääräistä aikaisemmin vanhemmiksi.

Mielen hyvinvointia lähestyttiin tutkimuksessa niin negatiivisesta kuin positiivisesta näkökulmasta. Negatiivisena mielen hyvinvoinnin mittarina olivat masennusoireet ja positiivisina mittareina itsetunto ja merkityksellisyyden tunne.

Lue myös: Lapsen vahva itsetunto on aikuisen käsissä: Nämä asiat jokaisen vanhemman tulisi tiedostaa

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

X