Lapsen syöpä voi liittyä syntymään aikaisilla raskausviikoilla – uusi tieto hälyttää seuraamaan keskosen terveyttä pitkälle lapsuuteen

Suomalainen tutkimus antaa uutta tietoa pikkukeskosten kohonneesta syöpäriskistä.

Teksti Anniina Rintala
Kuvat iStock
Tutkimuksen tuloksista voi olla hyötyä lasten seurannassa myöhemmällä iällä.

Noin 200 suomalaista lasta ja nuorta aikuista sairastuu vuosittain syöpään. Uudessa tutkimuksessa on löydetty yhteys syöpään sairastumisen ja keskosuuden sekä vastasyntyneen tehohoidon välillä.

HUSin, Syöpärekisterin ja THL:n yhteistyönä tekemässä tutkimuksessa selvisi, että riski kiinteiden kasvainten esiintymiselle on hieman kohonnut ennen 32. raskausviikkoa syntyneillä lapsilla.

Myös vastasyntyneenä saatu hengityskonehoito, elvytys ja antibioottihoito näyttävät myös kasvattavan syöpäriskiä alle 20-vuotiaana. Riski koskee sekä täysiaikaisena ja keskosena tehohoitoa tarvinneita lapsia.

– On mahdollista, että täysiaikaisena syntyneiden lasten suurentunut syöpäriski voisi liittyä hapenpuutteeseen eli hypoksiaan joko raskauden tai synnytyksen aikana. Tätä tukee myös suurentunut syöpäriski niillä lapsilla, joilla oli syntyessään matalat Apgar-pisteet tai merkkejä hapenpuutteesta synnytyksessä. Keskosilla syöpäriski saattaa liittyä geneettisiin tai hormonaalisiin tekijöihin, kertoo tiedotteessa lastentauteihin erikoistuva lääkäri, LL Laura Seppälä Uudesta lastensairaalasta.

Tutkimus on julkaistu International Journal of Cancer -lehdessä, ja se on ensimmäinen, jossa vastasyntyneiden tehohoidon yhteys lapsuusiän syöpäriskiin on pystytty todistamaan. Tutkimus antaa myös uutta tietoa pikkukeskosten kohonneesta syöpäriskistä.

– Tutkimuksen tulokset olisi hyvä ottaa huomioon sekä keskosten että vastasyntyneenä tehohoitoa tarvinneiden lasten seurannassa, toteaa tiedotteessa professori Kim Vettenranta Uudesta lastensairaalasta.

Vastasyntyneiden tehohoito Suomessa hyvällä tolalla

Suomessa vastasyntyneiden kuolleisuus on vähäistä, ja ennenaikaisesti syntyneiden lasten tehohoito on kehittynyttä. Sen eteen on viime vuosina tehty paljon töitä. Pitempiaikaisista vaikutuksista ei kuitenkaan ole vielä laajalti tietoa.

Syöpään sairastumisen taustalla on arviolta noin kymmenellä prosentilla jokin tunnistettu perinnöllinen syy. Altistavia taustatekijöitä punnitaan muun muassa äidin raskaudenaikaisista sairauksista, lääkkeistä sekä vastasyntyneisyyskauden tapahtumista. Tutkimuksissa on osoitettu muun muassa suuren syntymäpainon olevan yhteydessä lapsuusiän leukemiaan.

Kommentit

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Lue seuraavaksi

Yhteistyössä