Vauva 18.02.2023 Päivitetty 29.05.2023

Mitä jos vauvaa ei vie neuvolaan? Näin neuvolasta reagoidaan asiaan

Joskus neuvolakäynti saattaa unohtua tai vanhempi ei tietoisesti vie lasta neuvolaan. Kysyimme asiantuntijalta, miten silloin menetellään.

Teksti
Anniina Rintala
Kuvat
iStock

Lähes kaikki suomalaiset pikkulapsiperheet käyttävät neuvolan palveluja. Tarkalleen ottaen lukema on 99,6 prosenttia.

Tämä kertoo muun muassa siitä, kuinka tärkeiksi vanhemmat kokevat neuvolan tarkastukset. Niiden tarkoituksena on turvata niin lapsen kuin koko perheen hyvinvointi ja ennaltaehkäistä muun muassa terveysongelmia.

Etenkin vauva-aikana käyntejä on tiheään, sillä mahdolliset huolenaiheet pyritään pistämään merkille varhain. Vanhemmille tarjotaan myös tukea ja neuvontaa neuvolakäynneillä.

Mitä jos vanhempi ei kuitenkaan syystä tai toisesta vie vauvaa tai pientä lastaan neuvolaan? Kysyimme asiasta Tiina Keliniltä, joka toimii neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluiden palvelupäällikkönä Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Lue myös: Tulevaisuuden neuvolassa olisi molemmille vanhemmille omia neuvolakäyntejä

Huomataanko neuvolassa, jos lasta ei tuo tarkastuksiin?

”Kahdesti vuodessa otetaan listat niistä lapsista, jotka eivät ole käyneet neuvolassa. Näille perheille soitetaan ja tarjotaan neuvola-aikaa. Samoin jos lasta ei tuoda sovitulle neuvolakäynnille, yritetään perhettä tavoittaa puhelimitse ja tarjota uutta aikaa.”

Tehdäänkö tilanteesta aina sosiaalihuoltoon huoli-ilmoitus?

”Ei aina. Ensin perhettä tavoitellaan puhelimitse, yleensä useamman kerran. Jos puhelimitse ei tavoiteta, lähetetään kirje, jossa kerrotaan sosiaalihuoltolain mukaisesta huoli-ilmoituksesta.”

Onko vauvan kohdalla huoli lähtökohtaisesti suurempi kuin isomman lapsen?

”Vauvojen neuvolakäynnit ovat muutenkin tiheämmin kuin leikki-ikäisellä, eli tulee myös nopeammin huomattua, jos ei käynnille tule. Näin ollen perhettä myös tavoitellaan nopeammin kuin isomman lapsen kohdalla.

Vauvaikäisille uusi neuvola-aika annetaan jo neuvolakäynnin yhteydessä, kun taas isompien lasten kohdalla vanhempien tulee varata aika itse, joten vauvojen käymättä jääminen huomataan nopeammin.”

Millaisia perusteluja vaaditaan sille, että lastaan ei tietoisesti vie neuvolan tarkastuksiin?

”Vanhemmilla ei tarvitse olla perusteluja tälle, sillä neuvolassa käyminen on vapaaehtoista. Sosiaalihuoltolain mukainen tuen tarpeen arviointi tehdään kuitenkin niille lapsille, jotka eivät ole neuvolapalvelujen piirissä, sillä tämä on lapsen edun mukaista.”

Oletteko törmänneet joihinkin tiettyihin syihin, joilla vanhemmat perustelevat neuvolapalveluiden ulkopuolelle jättäytymistä?

”Valtaosa vanhemmista tuo lapsensa neuvolaan. Pääasiassa on kyse unohduksista, kun varattua neuvola-aikaa ei käytetä tai leikki-ikäisen tarkastusaikaa ei ole muistettu varata.

Joskus saattaa olla niin, että perheellä on esimerkiksi lapsen perussairauden takia tiivis seuranta erikoissairaanhoidossa, ja perhe kokee, ettei tarvitse sen lisäksi neuvolaseurantaa.”

Neuvolassa annetaan muun muassa rokotusohjelman mukaiset rokotukset vakavia tauteja vastaan.

Mitä haittaa voi olla siitä, että neuvolapalveluja ei käytä?

”Neuvolassa seurataan koko perheen hyvinvointia ja lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, kuten kasvua, puhetta, motorista ja neurologista kehitystä. Siellä annetaan myös elintapa- ja ravitsemusohjausta koko perheelle.

Neuvolassa kerrotaan myös muista lapsiperheiden palveluista ja tuetaan koko perheen jaksamista. Myös rokotusohjelman mukaiset rokotukset annetaan neuvolassa.”

Mitä jos odottava äiti ei käy raskauden seurannassa?

”Raskaana olevien osalta neuvolaseurantaan osallistumatta jättäminen ei välttämättä tule tietoon mistään.”

Lue myös: Maria ja Eveliina kieltäytyvät neuvolan ja synnytyssairaalan palveluista

Lue myös

Kommentit (1)

Jutussa olisi voinut mainita, että neuvolatyötä ohjaa lainsäädäntö. Valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta on kirjattu, että terveystarkastuksista pois jäävien tuen tarpeet on selvitettävä.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

X