Vauva 26.06.2018 Päivitetty 29.05.2023

Tue vauvan aivojen kehitystä – panosta vuorovaikutukseen

Vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutus vaikuttaa siihen, vahvistuvatko vauvan aivoissa myönteisten vai kielteisten kokemusten hermoyhteydet.

Teksti
Liisa Järvinen
Kuvat
iStock

Vastasyntyneen aivot muovautuvat sen mukaan, mitä vauva kokee. Kokemusten perusteella muodostuu hermoyhteyksiä; niin myönteiset kuin kielteisetkin kokemukset muodostavat yhteysratoja.

Vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutus vaikuttaa siihen, mitkä hermoyhteyksistä jäävät eloon. Samanlaisena toistuvat kokemukset vahvistavat yhteysratoja.

Jos vanhempi jättää toistuvasti vastaamatta vauvan itkuun, negatiivisiin kokemuksiin liittyvät yhteydet vahvistuvat vauvan aivoissa. Lohdutetuksi tuleminen taas vahvistaa kosketuksen ja lohduttavan äänen avulla myönteistä yhteyttä.

Jaa tunteet vauvan kanssa

Nykyvanhempien paineita lisää se, mitä ei aiemmin tiedetty: varhaisella vuorovaikutuksella on kauaskantoisia vaikutuksia lapsen kehitykseen.

Varhainen vuorovaikutus on vauvan ja vanhemman välistä sanatonta viestintää: katsomista ja koskettamista, vauvan viestien lukemista ja niihin vastaamista. Kun vauva itkee, vanhempi lohduttaa. Kun vauva hymyilee, vanhempikin hymyilee.

– Etenkin tunteiden ilmaisu on merkittävä kommunikaatiokeino vuorovaikutuksessa, ennen kuin kieltä on olemassa. Tärkeää ei ole se, mitä vanhempi sanoo, vaan miten hän sen sanoo, Ahlqvist-Björkroth kuvailee.

Ahlqvist-Björkroth kertoo, että vuorovaikutus on vauvalle yhtä tärkeää kuin uni ja ruoka.

– Hyvä varhainen vuorovaikutus tukee niin lapsen kognitiivista kuin sosio-emotionaalista kehitystä.

Kognitiivinen kehitys pitää sisällään muun muassa ajattelun, muistin toiminnan ja oppimisen. Sosio-emotionaalinen kehitys tarkoittaa ihmissuhteisiin, tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn sekä lapsen minään liittyvää kehitystä.

Aivojen kehitys on kiihkeää ensimmäisen vuoden aikana. Silloin vanhemman olisi erityisen tärkeää pitää huolta myös omasta hyvinvoinnistaan, jotta hän jaksaa keskittyä vauvaan ja vastata herkästi tämän viesteihin.

On hyvä muistaa, että aivot eivät kuitenkaan muovaudu peruuttamattomasti ensimmäisten kuukausien aikana. Aivojen kehitys jatkuu koko lapsuuden, ja myöhemmillä myönteisillä kokemuksilla on kehitykseen myös suuri vaikutus.

Varhainen vuorovaikutus on muun muassa

• Katsomista ja koskettamista.

• Tunteiden jakamista.

• Vauvan viestien lukemista ja niihin vastaamista.

• Ympäristön jäsentämistä vauvalle ja ärsykkeiden säätelyä.

• Vastavuoroisuutta.

Lue myös

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

X