Lapsen kehitys 04.06.2024

Mitä esikouluun mennessä pitää osata? Tällaista siellä on ja näin kannattaa valmistautua

Esikoulun alkaminen saattaa jännittää niin lasta kuin vanhempaakin. Koostimme tietopaketin eskariin valmistautuville.

Teksti
Anniina Rintala
Kuvat
iStock

Esikoulun aloittaminen on askel kohti lapsen koulupolkua. Vaikka ajatus saattaa kuulostaa vanhemmasta hurjalta, on lapsella aikaa harjoitella kouluvalmiuksia kokonainen vuosi. Koulunkäynnin opettelu jatkuu myös alakoulun ensimmäisillä luokilla.

Milloin esikoulu alkaa?

Eskarireppu pakataan yleensä sen vuoden syksyllä, kun lapsi täyttää 6 vuotta. Osa esikoulun aloittavista lapsista on siis vielä 5-vuotiaita.

Vuonna 2021 aloitettiin kaksivuotisen esikoulun kokeilu 5-vuotiaille lapsille. Kokeilu kohdistui viisivuotiaisiin niin, että heidän päiväänsä varhaiskasvatusyksikössä sisältyi myös esiopetusta. Tarkoituksena oli selvittää muun muassa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksia esimerkiksi lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeilu päättyi toukokuussa 2024 ja sen seurantatutkimuksen tulokset julkaistaan keväällä 2025. Toistaiseksi esikoulu on vielä yksivuotinen.

Lue myös: Näin kuusivuotias kehittyy – Lapsi saattaa jännittää asioita ja vertailla itseään muihin

Mitä esikouluun mennessä pitää osata?

Esikoulun pedagogiset menetelmät on suunniteltu noin 6-vuotiaiden lasten tarpeisiin. Ne perustuvat edelleen vahvasti leikkiin, kuten varhaiskasvatuksessa muutenkin. Virallisesti esiopetus on edelleen osa varhaiskasvatusta.

Lapsia valmistellaan esikouluun yleensä varhaiskasvatuksessa, mutta ei ole olemassa tiettyjä taitoja, joita lapsen pitää osata esikouluun mennessään. Esikoulussa harjoitellaan muun muassa matemaattisten taitojen alkeita ja kirjaimia, mikä auttaa lasta valmistautumaan koulua varten.

Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy omaa tahtiaan. Siksi esiopetuksessa tarjotaan monipuolisesti erilaista oppimista. Lapset harjoittelevat itselleen ajankohtaisia taitoja erilaisin menetelmin, sillä jo esiopetuksessa pyritään huomioimaan se, että lasten tavat oppia vaihtelevat: jollekin on luontevaa oppia liikkumalla, kun taas toiselta oppiminen sujuu parhaiten kuuntelemalla.

Esikoulun tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä. Siellä on myös arvioidaan, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea etenkin koulutaivalta ajatellen.

Esiopetus on maksutonta mutta osa oppivelvollisuutta

Maksuton esiopetus on säädetty laissa. Niin toiminta, ruokailu kuin oppivälineet ovat perheille ilmaisia. On kuitenkin hyvä muistaa, että jos lapsi tarvitsee suunnilleen neljän esiopetustunnin jälkeen päivähoitoa, kertyy siitä tavanomaiseen tapaan päivähoitomaksuja.

Lapsella on esiopetuksessa tarvittaessa oikeus myös maksuttomaan tukeen, kuten esimerkiksi avustajaan tai erityisiin apuvälineisiin. Myös maksuttomaan kuljetukseen on oikeus, jos matka esikouluun on yli viisi kilometriä pitkä tai jos se on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Esikoulu on tänä päivänä osa oppivelvollisuutta. Siksi lomien pitämisestä pitää lähtökohtaisesti sopia esikoulun opettajan kanssa. Pidemmistä lomista sovitaan yleensä esikoulun johtajan kanssa.

Eskarilaiset ovat innokkaita ja ylpeitä oppijoita

Monet lapset alkavat kiinnostua viisivuotiaina numeroista ja kirjaimista. Esikouluikäiset ovatkin monesti innokkaita oppijoita. Lapset kuitenkin tarvitsevat paljon kannustusta ja rohkaisua harjoitellessaan uusia taitoja – esikoulu pyrkii vastaamaan erityisesti tarpeeseen.

Lähteet: Opetushallitus

Jaa oma kokemuksesi

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X