Lapsen kehitys 03.04.2017 Päivitetty 26.06.2023

Korvatulehdukset voivat hidastaa puheen oppimista

Korvatulehduskierre aiheuttaa väliaikaisen kuulon aleneman, joka voi hidastaa puheen kehitystä. S-äänne on kuulon alenemasta kärsivälle lapselle erityisen hankala havaita ja oppia.

Teksti
Saga Wiklund
Kuvat
Istock

Korvatulehdukset eli tarkemmin sanottuna välikorvatulehdukset ovat lapsilla yleisimpiä vauvoina, 6–12 kuukauden iässä , jolloin myös kielen kehitys ottaa nopeita harppauksia. Erite välikorvassa aiheuttaa lapselle kuulonaleneman, jonka kesto voi vaihdella viikosta jopa pariin kuukauteen. Jos tulehduksia on monta eli lapsi kärsii niin sanotusta korvatulehduskierteestä, kuulonalenema voi vaivata kauankin.

Tämä voi hidastaa lapsen kielen kehitystä, toteaa puheterapeutti, FT Sini Haapala väitöskirjassaan.

– Mikäli lapsella on kuulovika, seurauksena on usein kielen kehityksen pulmia, jotka ilmenevät esimerkiksi viivästyneenä puhumaan oppimisena, kielen ymmärtämisen vaikeutena tai myöhemmin lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksina, Haapala toteaa.

Korvatulehdukset eivät aina vaadi jälkitarkastusta

Korvatulehdukset häivyttävät konsonantit

Konsonantit ovat pienelle lapselle haastavampia havaita ja oppia kuin vokaaliäänteet. Korvatulehduksia sairastaneet lapset tuottavat yleensä 2-vuotiaana vähemmän konsonanttiäänteitä kuin ikätoverinsa. Erityisesti viive ilmeni sanan keskellä tuotettujen konsonanttien määrässä sekä s-äänteen omaksumisessa.

Aivotutkimuksen menetelmin on osoitettu myös, että 2-vuotiaiden, toistuvia korvatulehduksia sairastaneiden lasten aivot käsittelevät puheäänen piirteitä poikkeavalla tavalla. He voivat häiriintyä tavallista enemmän yllättävistä mutta merkityksettömistä äänistä.

Näin tuet kielen kehitystä

Lapselle kannattaa puhua ilman häiritsevää taustamelua ja siten, että hän näkee puhujan kasvot, jolloin hän pystyy hyödyntämään näkötietoa kuulotiedon lisäksi. Pieni lapsi hyötyy myös hoivapuheesta, joka sisältää paljon toistoa ja helpotettuja sanoja (esimerkiksi ”pipi”).

Hoivapuheen sävelkulun avulla painottuvat kielen äänteet, tavut ja sanat siten, että lapsen on helpompi erotella ja tunnistaa niitä. Jos lapsen kehityksessä tuntuu olevan ongelmia, puheterapeutin arviota ja ohjausta kannattaisi pyytää jo varhaisessa vaiheessa.

Lähde: Puheterapeutti, FT Sini Haapalan väitöskirja

Lue myös

Kommentit (1)

Näin meilläkin. Kotona hoidossa reakoi puheeseen mutta päiväkodissa selvästi huomattiin että ei kuule kunnolla tämä n 2vuoden iässä. Korvissa tulehdus ja ne putkitettiin. Nyt lapsi 4 ja todettu puheen viivästyminen. Toisaalta ertyisesti S äänne ei ole ongelman aiheuttaja meillä.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X