Lapsen kehitys 12.06.2024

Viiden vuoden ja kolmen kuukauden ikäinen lapsi itsenäistyy hurjaa vauhtia ja vertaa itseään muihin

Viisivuotiaalta lapselta ei mielikuvitusta puutu. Leikeissäkin jaetaan täysin uudenlaisia rooleja.

Teksti
Beda Salmi
Kuvat
iStock

Reilu viisivuotias lapsi itsenäistyy vauhdilla, mutta kaipaa silti vanhempiensa seuraa päivittäin. Lapsi saattaa vertailla itseään muihin ja pitää muiden ajatuksia itsestään hyvin tärkeinä. Vaikka lapsi voi tuntua vanhempien mielestä jo isolta, hän kaipaa edelleen rohkaisua ja valtavasti tukea.

Kehitys 5 v 3 kk iässä | Lapsenpyöreys alkaa vähentyä

Viiden vuoden ja kolmen kuukauden ikäinen lapsi kasvaa vauhdilla ja saattaa kadottaa lapsenpyöreytensä. Kehonhallinta kaipaa tässä iässä monilla vielä harjoitusta ja usein lapsi on myös innokas opettelemaan sitä. Samaan aikaan hän saattaa olla hyvin malttamaton ja esimerkiksi kompuroida usein omiin jalkoihinsa.

Moni lapsi tykkää tässä iässä kiipeillä, voimistella, keinua, juosta ja laskea mäkeä. Nämä kaikki erilaiset pihaleikit ja liikkuminen ulkona kehittävät lapsen liikkeiden hallintaa. Usein lapsi jaksaa myös kävellä entistä pidempiä matkoja ja tykkää retkeilystä luonnossa.

Viisivuotiaan taidot | Lapsi itsenäistyy, mutta ei aina luota kykyihinsä

Mitä isommaksi lapsi kasvaa, sitä itsenäisemmäksi hän tulee. Lapsi tarvitsee edelleen vanhempiensa tukea, koska hänen itsetuntonsa ja luottamuksensa omiin kykyihinsä voi horjua milloin vain.

Tässä iässä lapsi ymmärtää, mitä on vertaaminen. Lapsien keskuudessa on hyvin yleistä ja normaalia kilpailla toisia vastaan siitä, kuka on esimerkiksi nopein tai paras. Lapsen itsetunto ja minuus syntyy vahvasti vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja siksi lapselle on tärkeää, mitä muut ajattelevat hänestä. Lapsi itsekin huomioi toisten ihmisten käyttäytymistä ja saattaa mainita siitä jopa ääneen.

Viisivuotias peilaa itseään toisten sanoista: hän oppii näkemään itsensä sellaisena kuin hänelle tärkeät ihmiset näkevät hänet. On tärkeää, että lasta edelleen kehutaan ja rohkaistaan, koska se vahvistaa lapsen itsetuntoa ja -luottamusta. Lapsi oppii puhumaan itsestään positiivisesti, jos on kuullut usein läheisten puhuvan toisistaan ja muista ihmisistä niin.

Viisivuotiaan leikki | Muista arvostaa lapsen leikkejä

Vanhempien on hyvä arvostaa lapsen leikkiä ja varata hänelle siihen aikaa ja tilaa. Leikkiä ei saisi keskeyttää turhaan. Lapselle olisi hyvä kertoa etukäteen, koska puuhat on lopetettava, sillä hän tarvitsee aikaa leikkinsä lopettelemiseen.

Viiden vuoden ja kolmen kuukauden ikäinen lapsi rakastaa usein roolileikkejä. Aikaisemmin kun lapsi leikki, roolit olit hyvin erillisiä. Tässä iässä kuitenkin leikkiminen muuttuu niin, että roolit alkavat täydentävät toisiaan: samassa leikissä ei ole enää neljää äitiä tai kolmea linja-autonkuljettajaa, vaan leikissä on tilaa poliisille ja varkaalle. Viisivuotiaana lapsi alkaa viimeistään usein myös jakaa myös omia ajatuksiaan leikistä muille kanssa leikkijöille. Hän saattaa sanoa esimerkiksi: ”Nyt nämä menevät kauppaan” ja ”Se tykkää tuosta.

Leikeissä käytetään usein runsaasti mielikuvitusta ja ne kestävät usein pitkään. Lapsi yhdistää leikkeihinsä omia kokemuksiaan ja pystyy tekemään leikeissä asioita, joita ei muuten vielä osaa. Hän saattaa sopia erimielisyydet keskustelemalla tai noudattaa tiukasti sääntöjä.

Lapsen tärkeimmät ihmiset | Vanhempien kanssa vietetty aika on lapselle tärkeintä aikaa

Reilu viisivuotiaan tunteet saattavat heitellä laidasta laitaan ja lapsi voi olla välillä rauhaton. Vanhempien täytyy muistaa, että myös viisivuotias tarvitsee heiltä tukea, huolenpitoa ja hellyyttä aivan niin kuin nuorempanakin.

Vanhemman tehtävänä on tukea lapsen itsenäistymistä ja kehittymistä. Lapsi tarvitsee vanhempiensa tukea tunteiden käsittelyssä ja vaikeissa tilanteissa kuten kiukunpuuskissa. Toisaalta aikuisen on tärkeää myös kannustaa ja rohkaista lasta aloitteellisuuteen.

Lapselle tärkein hetki päivisin on usein vanhempien kanssa vietetty yhteinen aika. Tekemisen ei tarvitse olla erikoista, vaan normaali yhteinen tekeminen kuten kotiaskareet, televisio-ohjelman katselu tai uimahalliretki tuo lapselle suurta iloa ja kasvattaa perheen yhteishenkeä. Vanhemmat ovat lapselle tärkeimmät ihmiset maailmassa!

Vaikka lapsi siis kasvaa ja itsenäistyy hän kaipaa edelleen paljon vanhempiensa turvaa ja seuraa. Lapsi tarvitsee aikuisen, joka jaksaa keskittyä häneen ja on kiinnostunut lapsen asioista.

Lähteet: MLL

Jaa oma kokemuksesi

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X