Perhe-elämä 13.01.2021

Näistä asioista lapset päiväkodissa tykkäävät ja tämä puolestaan on tylsintä – pääkaupunkiseudulla tehty kyselytutkimus paljastaa

Kysely paljasti, että suurin osa vanhemmista kokee lapsensa viihtyvän varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa hyvin. Myös lasten omia kokemuksia tiedusteltiin.

Teksti
Johanna Jantunen
Kuvat
iStock

Pääkaupunkiseudun lapset viihtyvät päiväkodeissa ja vanhempien yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa, selviää kuntien varhaiskaskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskyselystä.

Kyselyllä selvitettiin sekä huoltajien että lasten kokemuksia varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.

Kaiken kaikkiaan tulokset olivat erittäin hyviä. Suurin osa, 84 prosenttia kyselyyn vastanneista huoltajista oli täysin tai hyvin samaa mieltä siitä, että oma lapsi viihtyy päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai eskarissa hyvin. 11 prosenttia vastasi olevansa väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä.

Henkilökunta sai huoltajilta paljon kiitosta. 88 prosenttia vastaajista oli täysin tai hyvin samaa mieltä siitä, että huoltajat kohdataan arvostavasti ja ystävällisesti.

Vanhemmat antoivat kehuja myös siitä, että lapsella on kavereita, hänellä on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja leikkiin, ja hänen turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan huolehditaan hyvin.

Lepohetket eivät ole joka lapsen mieleen

Myös lapset pääsivät kyselyssä ääneen. Heidän mielestään päiväkodissa kivointa ovat kaverit, leikki, retket, jumppa ja ulkoilu.

Lisäksi lasten lempipuuhia ovat:

  • askartelu ja piirtäminen
  • ruokailu
  • musiikki ja laulaminen
  • henkilökunta.

Vähiten kivaa lasten mielestä puolestaan on nukkuminen tai lepohetki.

Tylsää, kestää liian kauan, ei saa leikkiä, pitää olla paikallaan”, lapset kommentoivat avovastauksissa.

Vaikka kaverit olivat lasten mielestä ylivoimaisesti paras asia päiväkodissa, moni mainitsi myös muut lapset tylsimmäksi asiaksi. Ristiriidat muiden lasten kanssa, kiusaaminen ja se, ettei leikkiin oteta mukaan, selittivät vastauksia.

Muita tylsiä juttuja kyselyn mukaan ovat:

  • kiusaamien
  • päivähoito (esim. kotoa lähteminen vaikeaa tai asiat tehdään eri tavalla kuin kotona)
  • ikävä vanhempia
  • syöminen
  • tylsät hetket ja tehtävät
  • melu.

Vanhemmat haluavat tietoa arjesta ja luontoretkiä

Pääkaupunkiseudun varhaskasvatuksessa ja esiopetuksessa on vanhempien mukaan eniten kehitettävää muun muassa tiedonsaannissa, lapsen mahdollisuudessa vaikuttaa toiminnan sisältöön sekä lähiympäristön hyödyntämisessä.

Vanhemmat haluaisivat henkilökunnalta enemmän tietoa lapsensa päivän kulumisesta sekä kuvia päiväkodin arjesta. Lasten toivottiin myös pääsevän entistä useammin retkeilemään luontoon.

Suuret ryhmäkoot ja huoltajien vähyys huolettivat osaa vanhemmista. Vanhemmat haluavat, että lapsille olisi entistä enemmän aikaa, huomiota, tukea ja valvontaa. Vanhemmat toivoivat myös, että päiväkodeissa panostettaisiin vielä paremmin jatkuvuuteen eli siihen, että lapsen ryhmä pysyy mahdollisimman samana ja henkilöstö tuttuna.

Moni vanhempi toivoi päiväkotien pihoja kehitettävän.

Liian pieni tai karu, ei riittävästi valvontaa”, vanhemmat kritisoivat pihoja.

On hyvä huomioida, että kaikissa vastauksissa oli runsaasti yksikkökohtaisia eroavaisuuksia.

Yleisarvosana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen onnistumiselle oli keskiarvoltaan 8,9 (asteikolla 4-10).

Pääkaunkiseudun varhaiskaskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskysely keräsi yhteensä 15 629 vastaajaa. Paras vastausprosentti oli Kauniaisissa (39 %) ja huonoin Vantaalla (15 %).  Asiakaskyselyn tulokset olivat hyvin tasaisia kaikissa kunnissa. Perhepäivähoitoon ja yksityiseen päiväkotiin oltiin hieman tyytyväisempiä kuin kunnalliseen päiväkotiin.

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X