Parisuhde 27.03.2023 Päivitetty 17.10.2023

Asumusero voi parhaimmillaan pelastaa suhteen, mutta yksi asia on erityisen tärkeää huomioida sitä suunnitellessa

Asumuseron käytännön järjestelyihin liittyy paljon kysymyksiä. Pitääkö asumuseron aikana maksaa elatusmaksua lapsista ja asumiskuluja kodista, jossa ei asu?  Kuinka usein yhteisessä kodissa voi käydä ja onko sopivaa aloittaa uusi seksisuhde asumuseron aikana?

Teksti
Mervi Juusola
Kuvat
iStock

Jos parisuhdetilanne on tulehtunut, asumusero voi antaa hengähdystauon raskaaseen tai riitaisaan tilanteeseen. Erillään asumisen pelisäännöt on kuitenkin syytä sopia tarkasti.

Joskus pareilla voi olla eri käsitykset siitä, kuinka pitkä asumusero on ja mikä on sen tarkoitus. Jos asioista ei ole pystytty keskustelemaan, toinen saattaa ajatella, että kyseessä on muutaman kuukauden tuumaustauko. Suhteen toinen osapuoli puolestaan voi miettiä, kuinka paljon muutoksia täytyy tapahtua ennen kuin yhteen muuttaminen on taas mahdollista.

Asumuserolle kannattaakin sopia määräaika: jo alussa on hyvä päättää, kuinka kauan erillään asuminen jatkuu, neuvoo asiantuntija.

– Asumuseron määräaika on ”tällöin viimeistään pitää tietää, miten tästä jatketaan” -päiväys, sanoo Ero lapsiperheessä -työn asiantuntija Päivi Hietanen.

Erillään asuminen voi olla hyvä vaihtoehto silloin, jos ei oikein tiedetä, jatketaanko yhdessä vai ei.

– Asumuseroaika voi auttaa pohtimaan parisuhdetta ja sitä, millaisin eväin ja muutoksin yhteistä elämää voisi jatkaa. Puolisoiden on hyvä hakea apua myös pariterapiasta tai muusta parisuhdetuesta, sillä harvoin asiat muuttuvat pelkästään erillään asumalla, Hietanen sanoo.

Usein asumusero liittyy avioeron harkinta-aikaan, joka on määrätty yhden vuoden pituiseksi. Jos pari on jättänyt avioerohakemuksen ja muuttaa harkinta-ajaksi erilleen, taloudellista yhteisvastuuta ei ole.

Jos eroa ei haeta, vaan ainoastaan asutaan erillään, taloudellinen yhteisvastuu on voimassa. Silloin toinen saattaa olla velvollinen maksamaan asumiskuluja kodista, jossa ei asu. Pariskunta voi kuitenkin keskenään sopia myös toisin.

Vanhemmat ovat aina velvollisia huolehtimaan yhdessä lastensa huoltajuudesta riippumatta siitä, asuvatko he yhdessä vai erillään – myös silloin, kun kyseessä on asumusero. Jos vanhemmat asuvat eri osoitteissa, yhteisestä kodista pois muuttanut vanhempi on velvollinen maksamaan elatusmaksua.

Elatussopimuksen laatiminen ei ole pakollista, mutta elatusvelvollisuus on. Pari voi kuitenkin aina sopia elatusapukysymyksiin oman ratkaisunsa. Kirjallinen, lastenvalvojan vahvistama elatussopimus voi selkeyttää tilannetta ja antaa molemmille juridista turvaa.

Lue myös: Elatusavun maksamiseen liittyy paljon uskomuksia ja virheellistä tietoa

Elatussopimuksen tekemiseen liittyvät pulmat nousevat usein esille Ensi- ja turvakotien liiton Apua eroon -chatissa, Hietanen kertoo.

– Yleinen ongelma tuntuu olevan se, että toinen vanhempi ei suostu tekemään elatussopimusta avioeron harkinta-aikana tai sen jälkeen. Myös se on noussut esille, ettei puoliso suostu eron jälkeen muuttamaan pois asunnosta.

Jos erillään on asuttu kaksi vuotta tai enemmän, käräjäoikeus myöntää avioeron ilman harkinta-aikaa. Asumuseron toteutuminen on näissä tilanteissa voitava todistaa oikeudelle.

Lapselle kannattaa kertoa tilanteesta avoimesti

Vanhempien asumusero on lapselle iso muutos. Lapsen pelkona voi olla, että vanhemmat eroavat lopullisesti.

Jos vanhemmat etsivät asumuseron avulla ratkaisua ja apua yhteen palaamisen mahdollistumiseksi, tämä kannattaa kertoa myös lapselle. Samoin on hyvä kommunikoida avoimesti, jos vanhemmat ovat oikeasti eroamassa, eivätkä aio muuttaa enää takaisin saman katon alle.

Lapselle on tärkeää kertoa selvästi, ettei erillään asuminen ole hänen syytään ja että tilanne on vanhemmilla hallinnassa.

– Lapselle on hyvä kertoa, että vanhemmat saavat tilanteeseen tukea muilta aikuisilta.

Asumusero voi olla aikaa, jolloin kokeillaan erilaisia ratkaisuja esimerkiksi lapsen ja vanhempien yhteydenpidon ja luonapidon osalta ennen kuin lasta koskevat viralliset huolto- ja tapaamissopimukset laaditaan.

– Asumuseron sääntönä voisi olla, että aikuiset eivät kohtele toisiaan tavoilla, joilla eivät haluasi itseään kohdeltavan. Ennen asumuseroa on hyvä keskustella rehellisesti siitä, ollaanko asumuseron aikana yhdessä vai eletäänkö jo eroavina puolisoina, Hietanen sanoo.

– On myös hyvä sopia, millä tavoin ja miten usein aikuiset pitävät toisiinsa yhteyttä, voiko toisen asunnolla käydä vapaasti vai sovitusti ja miten molempien aikuisten taloudellinen tilanne huomioidaan.

Jos perhe saa Kelan etuuksia, kannattaa selvittää, vaikuttaako asumusero niiden määräytymiseen tai suuruuteen.

Asumusero voi olla parisuhteen työstämisen aikaa

Ulkopuolinen, ammattilaiselta saatu tuki voi auttaa tarkastelemaan omaa toimintaa parisuhteen osapuolena. Apua voi hakea vain itselleen tai yhdessä kumppanin kanssa, jos mahdollista.

Hietasen mukaan ulkopuolinen apu voi auttaa ymmärtämään paremmin niin itseään kuin toista ja näkemään sen, mistä suhteen ristiriidat juontavat juurensa ja mitä tarvitaan mahdollisen yhteen paluun toteutumiseksi.

Lue myös: Yksi kysymys yli muiden ratkaisee, milloin haluan erota oikeasti

Tukea saa muun muassa perheasianneuvottelukeskuksista, Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksistä, Väestöliitosta ja Parisuhdekeskus Katajasta.

Myös vertaistuki voi auttaa ymmärtämään, että muillakin on suhteissaan samankaltaisia ongelmia.

– Usein tarvitaan peiliin katsomista ja sen pohdintaa, miten itse jatkossa voisi toimia toisin parisuhteessa, miten ilmaista tahtoaan, toiveitaan, ajatuksiaan ja tunteitaan toiselle.  ’

Apua voi hakea vaikkapa Apua eroon -chatista. Ensi- ja turvakotienliiton ylläpitämässä chatissa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ongelmiin, eron harkintaan sekä erillään asumiseen liittyvistä aiheista. Myös Parisuhdekeskus Katajan Parisuhdepuhelin tarjoaa apua parisuhteen pulmiin ja huoliin.

Hyvä ja huono asumusero

Parhaimmillaan asumusero voi pelastaa parisuhteen. Huonoimmillaan se taas voi ajaa puolisot erilleen toisistaan.

– Hyvä asumusero on sellainen, jossa molemmilla suhteen osapuolilla on ymmärrys siitä, miksi ratkaisuun on päädytty, mikä on asumuseron päämäärä ja ajallinen kesto. Lisäksi suhteen osapuolet ovat valmiita hakemaan ja vastaanottamaan apua, jotta parisuhteen ristiriitoja tai eroamiseen liittyviä tunteita, ajatuksia ja toiveita voidaan käsitellä, Päivi Hietanen summaa.

Huono asumusero saattaa olla sellainen, joka tapahtuu yksipuolisella päätöksellä ja tulee toiselle osapuolelle täysin yllättäen. Keskusteluyhteys toisen kanssa katkeaa kokonaan.

Uusista, intiimeistä suhteista asumuseron aikana kannattaa keskustella jo etukäteen. Jos kumpikin kokee, etteivät toisten tapailu ja seksisuhteet haavoita, asiassa ei välttämättä ole ongelmaa. Jos tietää toisen haavoittuvan ja itsekin toivoo yhteen palaamista, voi miettiä, kannattaako uusi suhde aloittaa asumuserotilanteessa.

Lue myös

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

X