Vaatteet ja varusteet 15.01.2019 Päivitetty 14.10.2020

Yli kymmenessä äitiyspakkauksen tuotteessa vakavia eettisiä ongelmia

Kelan kilpailutuskriteereissä korostetaan tuotteiden halpaa hintaa, jolloin tuotteiden vastuullisuus on jäänyt taka-alalle.

Teksti
Kia Toivanen
Kuvat
iStock, Kela

Yli kymmenen äitiyspakkauksen tuotteen takaa löytyy vakavia työelämän oikeuksien loukkauksia, selviää tuoreesta Finnwatchin raportista.

15. tammikuuta julkaistu raportti antaa ensimmäistä kertaa kattavaa tietoa siitä, mistä äitiyspakkauksen tuotteet tulevat ja millaiset työolot niiden taustalta löytyy.

Raportista selviää myös, että monien tuotteiden alkuperä jäi vielä selvityksen jälkeenkin hämärän peittoon.

Eniten käytetty yritys ei antanut tietoja tuotteiden alkuperästä

Yleisin äitiyspakkauksen tuotteiden tuotantomaa on Kiina. Sen jälkeen tulevat Pakistan, Intia ja Bangladesh.

– Suurin osa Kelan äitiyspakkaukseen ostettavista tuotteista teetetään halpatyömaissa, joissa on kohonnut riski työelämän oikeuksien loukkauksiin tuotteiden tuotannossa, kertoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Vakavia puutteita kuten laittomia ylitöitä, elämiseen riittämättömiä palkkoja ja työturvallisuuspuutteita löydettiinkin 12 äitiyspakkauksen tuotteen takaa. Vuoden 2018 äitiyspakkauksessa oli yhteensä 63 erilaista tuotetta.

Hyvinkääläinen pienyritys Jutta product toimitti äitiyspakkaukseen ylivoimaisesti eniten tuotteita, 21 kappaletta. Se ei antanut selvitystä varten Finnwatchille lainkaan tietoa tuotteidensa alkuperästä.

äitiyspakkaus

Vuoden 2018 äitiyspakkaus.

Suurin osa äitiyspakkauksen tuotteita toimittavista yrityksistä oli kuitenkin avoimia ja jakoi paljon tietoa alihankintaketjuistaan.

Puutteita tiedoista kuitenkin löytyi:

Suurin osa Finnwatchin kyselyyn vastanneista yrityksistä ei tuntenut tuotteidensa raaka-aineiden alkuperää lainkaan. Näin ollen riski vakavista ihmisoikeusongelmista tuotteissa on suuri.

– Esimerkiksi puuvillan tuotantoon liittyy ihmisoikeusriskejä kuten lapsityövoiman hyväksikäyttöä, pakkotyötä ja poimijoiden myrkytyskuolemia, Vartiala kertoo.

Silti vain yksi äitiyspakkaukseen sisältyvä tekstiilituote oli valmistettu vastuullisuusertifioidusta puuvillasta.

Kelalle moitteita

Selityksen laatinut Finnwatch moittii Kelaa äitiyspakkauksen kilpailutuskriteereistä, joissa halpa hinta on tuotteiden tuotannon vastuullisuutta tärkeämpää.

– Kela on lähes kokonaan sivuuttanut yritysvastuukysymykset kilpailutuskriteereistä, Vartiala toteaa.

Kela on avustanut tuoreen raportin laadinnassa ja vastuullisuusvaatimuksia on jo lisätty vuoden 2020 äitiyspakkauksen kilpailutukseen.

Vartiala kuitenkin toteaa, etteivät uudetkaan vaatimukset puutu sellaisiin ongelmiin, kuten kohtuuttomiin ylitöihin tai riittämättömiin palkkoihin.

Kelassa kritiikkiin vastataan sillä, että tuotteiden vastuullisuutta valvotaan jo nyt, ja sitä kehitetään edelleen. Nyt käynnissä olevassa kilpailutuksessa tuotteiden maahantuojien on annettava selvitys käyttämistään alihankkijoista.

äitiyspakkaus

Vuoden 2018 äitiyspakkauksesta löytyy muun muassa tämä värikäs kietaisubody. Se on valmistettu Kiinassa tehtaassa, jossa tehdään laittoman paljon ylitöitä, eikä puuvillan vastuullisuutta valvota.

Äitiyspakkauksesta löytyvien tuotteiden tulee myös täyttää EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Kela kilpailuttaa äitiyspakkauksen tuotteet vuosittain avoimella hankintamenettelyllä, ja tarjouskilpailua ohjaa laki julkisista hankinnoista. Kela ei voi esimerkiksi suosia tuotteita niiden valmistusmaan tai toimittajia niiden kotimaan perusteella.

Kelan vastuullisuustyötä koordinoiva Petra Elomaa toivoo, että yritykset tarjoaisivat äitiyspakkaukseen vastuullisesti valmistettuja tuotteita.

– Äitiyspakkaus on meille suomalaisille tärkeä sosiaalinen innovaatio ja ylpeyden aihe. Teemme Kelassa työtä sen eteen, että pakkaus on vastuullinen kaikin tavoin, Elomaa toteaa.

– Pyrimme huomioimaan raportissa esiin nostetut suositukset. On hienoa, että selvityksessä nostettiin esiin hankintalain kehittämistyö sosiaalisen vastuun osalta.

Pelkkä toive vastuullisista tarjouksista ei ole kuitenkaan tarpeeksi. Vastuuta ei voi sysätä muille, vaan Kelan on itse valvottava, että äitiyspakkaus todella on laadultaan ja arvoiltaan sellainen, kuin mikä sen mielikuva on.

Finnwatchin sivuilta löytyykin nyt vetoomus, jossa vaaditaan Kelaa hankkimaan äitiyspakkauksiin tuotteita, joissa vastuullisuus on huomioitu nykyistä paremmin. Ajatuksena on, että tuotteet tekisivät hyvää myös niitä valmistaville äideille, isille ja heidän lapsilleen.

Ehkäpä jo vuonna 2021 perheillä on vihdoinkin käsissään sosiaalisesti vastuullinen ja ekologisempi äitiyspakkaus.

Lähde: Finnwatch, Kela

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X