Synnytys 30.10.2015 Päivitetty 13.08.2019

Synnytyskivun hoitokeinot – nämä kivunlievitykset synnyttäjälle on tarjolla

Synnytyskivun tehokas lievittäminen on sekä äidin että syntyvän vauvan etu. Kivunlievitykseen löytyy vaihtoehtoja joka synnyttäjälle.

Teksti
Saga Wiklund
Kuvat
Colourbox

Synnytyksen tärkein asia on synnyttäjän ja syntyvän lapsen turvallisuus, ja hyvä kivun hoito palvelee tätä päämäärää.

Se, miten synnytyskipua olisi paras hoitaa, on yksilöllistä ja riippuu synnytyksen kestosta, äidin terveydestä ja toiveista, äidin lantion mittasuhteista, lapsen koosta ja tarjonnasta eli lapsen asennosta kohdussa.

Lue myös: Millaista on synnytyskipu? Synnyttäjät kertovat

Lääkkeetön kivunhoito synnytyksessä

Oman miehen tai muun tukihenkilön läsnäolo voi auttaa synnyttäjää sietämään kipua etenkin alkuvaiheessa, jolloin supistuskipu on vielä lievempää. Tukihenkilöä voi pyytää hieromaan ja sairaalaan voi ottaa mukaan lämmitettävän jyväpussin. Lämmin suihku voi myös rentouttaa, samoin erilaiset apuvälineet, kuten keinutuoli tai voimistelupallo.

Jos mahdollista, kipua voi lievittää myös transkutaanisella sähköisellä hermostimulaatiolla (TNS) ja akupunktuurilla. Hypnoosilla ja akupunktuurilla on tutkittua tehoa synnytyskivun hoidossa, mutta niitä ei juuri käytetä suomalaisissa synnytyssairaaloissa.

Lue lisää: Hypnosynnytys voi auttaa synnytyskipuun

Ilokaasu synnytyskivun hoidossa

Ilokaasu on turvallinen ja paljon käytetty kivunlievitysmenetelmä, jota voi käyttää synnytyksen vaiheesta riippumatta. Hapen ja typpioksiduulin seosta hengitetään jaksoittain supistuksen ajan maskin avulla. Ilokaasua voi saada vasta päästyään synnytyssaliin.

Jos synnytys etenee hyvin nopeasti, ilokaasun käyttö saattaa jäädä ainoaksi kivunlievitysmenetelmäksi. Ilokaasun kivunlievitysteho on melko vähäinen, mutta se turruttaa ja vie supistuskivulta terävintä kärkeä. Se sopii kaikille synnyttäjille, eikä sen käyttö ole haitallista sikiölle.

Lue myös: Synnytys vaihe vaiheelta

Haitat: Ilokaasu voi aiheuttaa lyhytkestoista sekavuutta ja huimausta, joskus pahoinvointiakin. Ilokaasulla on lisäksi ilmakehää saastuttava vaikutus.

Morfiinin kaltaiset kipulääkkeet synnytyksessä

Morfiinin kaltaisia vahvoja kipulääkkeitä eli opioideja käytetään synnytyskivun hoidossa edelleen, vaikka niiden teho ei olekaan vakuuttava. Opioideista esimerkki on petidiini, joka annetaan yleensä pistoksena lihakseen synnytyksen alkuvaiheessa. Opioidilievitystä voidaan antaa silloinkin, kun ei tiedetä vielä varmasti, onko synnytys käynnissä.

Opioideja käytetään, koska ne voivat kivun lievityksen lisäksi tyynnyttää synnyttäjää. Vaikutukset ovat yksilöllisiä: osa synnyttäjistä kokee saavansa opioideista apua, osa ei. Opioideja voidaan käyttää, jos lapsen sydänäänikäyrä on hyvä.

Opioideilla voitetaan aikaa synnytyskivun hoidossa: on synnytyksen kannalta suotavampaa, ettei epiduraalipuudutusta jouduta antamaan yli vuorokauden ajan. Pitkävaikutteisia opioideja ei tulisi käyttää enää lähellä ponnistusvaihetta.

Haitat: Opioidit voivat aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua, hidastunutta vatsan tyhjenemistä, hengitysvajausta ja epämiellyttävää oloa. Opioidit kulkeutuvat istukan läpi sikiöön ja vähentävät usein ohimenevästi sikiön sydänäänten vaihtelua.

Epiduraalipuudutus synnyttäjälle

Epiduraalipuudutuksen teho on tutkitusti vertaansa vailla synnytyksen kivunlievityksessä. Epiduraalipuudutus ruiskutetaan selkäytimen kovakalvon ulkopuolelle, ja sen antamiseen tarvitaan anestesialääkäri.

Epiduraalipuudutus tulisi antaa, kun synnytys on selvästi käynnissä ja synnyttäjä itse toivoo tehokasta kivunlievitystä. Puudutuksen antamisella ei ole vaikutusta avautumisvaiheen kestoon. Annoksesta riippuen se toimii tehokkaasti myös synnytyksen kivuliaimmassa vaiheessa.

Epiduraalipuudutusta ei yleensä voida laittaa, jos äidillä on liian vähän verihiutaleita tai jos hänellä on suuriannoksinen verenohennuslääkitys esimerkiksi veritulpan vuoksi. Nämä ovat kuitenkin harvinaisia tilanteita. Jos epiduraalia ei voida käyttää, kovaa synnytyskipua voidaan lievittää esimerkiksi lyhytvaikutteisella suoneen annosteltavalla opioidilla, fentanyylillä.

Puudutus epäonnistuu noin 1,5–5 prosentissa tapauksista, 10–15 prosentissa kivunlievitys jää puutteelliseksi. Puudutteen laitto ei tutkitusti lisää sektioita, mutta imukuppisynnytyksiä se voi hieman lisätä etenkin puuduteannosten lisääntyessä. Puudutuksen aikana äiti voi yleensä tarvittaessa liikkua jonkin verran, esimerkiksi käydä avustettuna vessassa.

Haitat: Epiduraalipuudutus voi aiheuttaa verenpaineen laskua ja harvemmin päänsärkyä. Puudutteeseen liittyy myös hyvin harvoin esiintyviä vakavia komplikaatioita.

Keskustele: Auttaako epiduraali ponnistusvaiheessa?

Keskustele: Sattuuko epiduraalin laittaminen?

Spinaalipuudutus synnyttäjälle

Spinaalipuudutuksen vaikutus on nopeampi ja lyhytkestoisempi kuin epiduraalipuudutuksen, mutta se puuduttaa nopeasti myös synnytyskanavan (toisin kuin epiduraalipuudutus). Sillä saadaan siksi kivunlievitys myös ponnistusvaiheeseen.

Spinaalipuudutus sopii etenkin uudelleensynnyttäjille. Seuraavat synnytykset ovat usein ensisynnytyksiä lyhyempiä.

Spinaalipuudutus annetaan selkäytimeen, selkäydinnesteeseen, ja sen antamiseen tarvitaan anestesialääkäri.

Spinaalipuudutusta (pelkällä kipulääkkeellä ilman puudutusainetta) voidaan käyttää ensisynnyttäjällä hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta silloin asetetaan yleensä samalla puudutuksen jatkamiseksi epiduraalikatetri.

Haitat: Verenpaineen laskua, väliaikaista sikiön sydänäänten laskua. Kuten epiduraalilla vakavien komplikaatioiden esiintyminen on onneksi hyvin harvinaista.

Lue lisää: Synnytyskertomus: kivun lievitys spinaalipuudutuksella

Kohdunkaulan puudutus avautumisvaiheessa

Kohdunkaulan puudutuksen eli paraservikaalipuudutuksen tekee synnytyslääkäri: kohdunkaulan hermopunos puudutetaan kohdunkaulan molemmin puolin.

Kohdunkaulan puudutuksella voidaan lievittää avautumisvaiheen kipuja. Puudutuksen onnistuminen on epävarmempaa kuin epiduraalipuudutuksen onnistuminen.

Kivunlievityksen kesto on lyhyempi kuin epiduraalipuudutuksen, noin 60–90 minuuttia. Paraservikaalipuudutus sopii parhaiten kivunlievitykseksi uudelleensynnyttäjille, joilla raskaus on täysiaikainen ja syntyvä lapsi hyväkuntoinen.

Haitat: Puudutus voi aiheuttaa sikiön sydänäänten harvenemista, mutta tämä on harvinaista.

Keskustele: Sattuuko kohdunkaulan puudutteen laitto?

Häpyhermon puudutus ponnistusvaiheessa

Häpyhermon puudutuksen eli pudendaalipuudutuksen voi tehdä synnytyslääkäri tai kätilö, ja sillä pystytään poistamaan synnytyskanavan alaosan ja ulkosynnyttimien alueen kipuja ponnistusvaiheessa.

Pudendaalipuudutusta käytetään myös repeytymän tai välilihan leikkauksen ompeluvaiheessa. Tätä puudutusta käytetään yleensä lisänä muille puudutuksille. Tämäkään puudutus ei onnistu aina.

Haitat: Hyvin harvinaisia, joskus äiti ei tunne yhtä voimakkaasti ponnistamisen tarvetta.

Keskustele: Kokemuksia paraservikaali- ja pudendaalipuudutuksesta

Synnytyskivun hoito on tärkeää

Kovalla kivulla voi olla äidin hengitykseen ja verenkiertoon epäedullisia vaikutuksia, jotka voivat heijastua sikiön vointiin. Jos synnyttäjällä tai vauvalla on jokin yleistilaa heikentävä sairaus, tämä voi aiheuttaa vaikeuksia, mutta normaalisti terve synnyttäjä ja vauva kestävät sen sijaan stressin hyvin.

Hoitamaton tai huonosti hoidettu synnytyskipu voi johtaa synnytystraumaan ja synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Vaikea kipukokemus voi myös vaikuttaa lapsilukuun ja parisuhteeseen.

Hyksin ja Taysin naistenklinikoissa 2000-luvun alussa tehdyn tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia synnyttäjistä koki kovaa tai sietämätöntä kipua ennen kivunlievitystä avautumisvaiheessa. Vain muutama prosentti synnyttäjistä kokee kivuttoman synnytyksen ilman kivunlievitystä.

Mikään kivunlievitysmenetelmä ei takaa kivutonta synnytystä, mutta tehokkaimmilla kivunlievityksillä suurin osa synnyttäjistä saa vähintään tyydyttävän kivunlievityksen.

Kivunlievitystä ei aiemmin annettu enää ponnistusvaiheessa, mutta nykykäsityksen mukaan puudutusta voidaan jatkaa myös ponnistusvaiheessa. Tilanne vaatii tasapainoilua: kova kipu ja uupumus tuskin parantavat kenenkään ponnistusvoimaa, mutta toisaalta pitkissä synnytyksissä voimakas puudutus sinällään voi heikentää etenkin ensisynnyttäjän ponnistustarvetta.

Keskustele: Kuinka paljon synnytys sattuu?

Synnytys ei aina mene odotusten mukaisesti johtuen seikoista, joihin synnyttäjä ei itse voi vaikuttaa. Etenkään ensisynnyttäjän ei kannata tehdä liian tarkkoja suunnitelmia synnytyksensä suhteen ekä syyllistää itseään jälkikäteen, jos joudutaan turvautumaan esimerkiksi leikkaukseen. Sen sijaan kannattaa tutustua synnytyksistä saatavaan tietoon.

Jutun asiantuntijana on haastateltu LT, anestesiologian erikoislääkäri Johanna Sarvelaa HYKS:n Naistenklinikalta. Lähteinä on käytetty myös Johanna Sarvelan ja LKT Mika Nuutilan artikkelia Synnytyskipu – anestesialääkärin opas potilaalle, artikkelia Synnytyskipu sekä artikkelia Spinaali- vai epiduraalipuudutus?

Lue myös

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X