Kasvatus 26.02.2020 Päivitetty 27.02.2020

Huomaako päiväkoti, jos kukaan ei leiki lapsesi kanssa? Tämä piirros paljastaa hoitajille totuuden

Yleensä graafinen esitys lapsen sosiaalisista suhteista vahvistaa päiväkodin opettajan huolen, mutta toisinaan se saattaa myös yllättää.

Teksti
Anniina Rintala
Kuvat
iStock, Outi Kosunen

Sosiogrammi eli graafinen esitys ryhmän sosiaalisista suhteista saattaa olla käytössä sinunkin lapsesi päiväkodissa.

Piirretty esitys antaa päiväkodin tai koulun henkilökunnalle parhaimmillaan arvokasta tietoa siitä, jos joku on jäämässä ilman leikkikavereita tai tuntee itsensä yksinäiseksi.

Ulommille renkaille tulevat nimet kiinnittävät Outin huomion.

Varhaiskasvatuksen opettajalle Outi Kosuselle sosiogrammi on tärkeä työkalu yleensä kaksi kertaa vuodessa – syksyllä ja keväällä.

Uudet lapset aloittavat usein kesälomien päätyttyä. Outi odottaa muutaman viikon ryhmän muodostumista ja antaa lasten tutustua toisiinsa. Sitten hän haastattelee lapset yksi kerrallaan.

Keistä kavereista pidät? Kenen kanssa haluaisit leikkiä? Ketkä ovat tärkeimpiä kavereitasi?

Tämän jälkeen Outi kokoaa kuvion, joka muistuttaa napakymppiä. Kuvion keskellä hän kirjoittaa niiden lasten nimet, jotka saavat eniten mainintoja haastatteluissa. Ulommille renkaille tulevat niiden nimet, jotka mainitaan harvemmin.

Ne kiinnittävät Outin huomion.

 

Sosiogrammi kertoo, keillä riittää ystäviä ja keillä heitä on vähemmän.

 

– On useita tapoja, joilla voidaan tukea lasten kaverisuhteiden syntymistä. Jos ulkorenkaille jäävän lapsen sosiaaliset taidot tarvitsevat tukemista, voidaan muodostaa esimerkiksi pieni ryhmä leikkimisen opettelua varten, Outi kertoo.

– Tällöin mukaan otetaan sellainen lapsi, jonka sosiaaliset taidot ovat vahvat. Aikuinen on  tilanteessa mukana tukemassa leikkiä ja seuraamassa sitä vierestä.

Osaako lapsi pyytää mukaan leikkiin?

Taannoin Outi huomasi päiväkotilapsen olevan usein alla päin. Lapsen olo ei selittynyt kotona olevalla erityisellä kriisillä, kuten vanhempien erolla. Niinpä Outi alkoi selvittää syytä lapsen alakuloon sosiogrammin avulla.

– Kävi ilmi, että kaverisuhteissa oli parantamisen varaa.

Usein sosiogrammi vahvistaa Outin omat epäilykset siitä, että joku lapsista kaipaa tukea kaverisuhteiden solmimiseen.

Aina ei ole helppoa pyytää päästä mukaan leikkiin, jos hyvät kaverit kokoavat kahdestaan palikkarakennelmaa. Tornin rikkomisella saa kyllä huomiota, mutta ei toivottua sellaista.

Kun tilanne on setvitty asianosaisten kanssa, Outi painaa tapahtumat vielä mieleensä.

– Sopivana hetkenä näyttelemme työparini kanssa vastaavan tilanteen: Leikin palikoilla, ja työkaveri tulee ja hajottaa rakennelman. Minä alan itkeä. Sitten me pysäytämme tilanteen ja kysymme lapsilta, menikö tilanne heistä hyvin ja mitä siinä voisi tehdä toisin.

Tämän jälkeen lapset saavat tulla mukaan näytelmään ja korjata tilanteen itse parhaaksi näkemällään tavalla.

– Lapsia nämä näytelmät naurattavat, mutta eivät ne pelkäksi huumoriksi mene. Heiltä tulee usein mahtavia ideoita, miten voisi toimia toisin. Lisäksi tilanteet tuntuvat menevän paremmin lasten ymmärrykseen näyttelemällä kuin vain keskustelemalla.

sosiogrammi

Jotkut lapset haluavat leikkiä tiiviisti kolme porukassa.

Joskus ongelmana on nimenomaan se, että kaverisuhteet on jo solmittu ja kaveruksilla on omat lempileikkinsä, joihin ei muita mahdu. Silloin Outi suunnittelee leikkiparipäivän, jolloin parit muodostetaan toisin.

– Näin syntyy leikkejä niiden kesken, ketkä eivät tyypillisesti ole leikkineet yhdessä.

Sosiogrammi voi paljastaa yksinäisen kolmesta kaveruksesta

Minkä ikäisten ystävyyssuhteita sosiogrammilla havainnoidaan? Aivan pienimmät eivät vielä välttämättä leiki varsinaisesti yhdessä, vaan ennemmin rinnakkain.

– Itse olen käyttänyt sosiogrammia 3–5-vuotiailla tai esikouluikäisillä. En usko, että kovin moni käyttää tätä pienemmillä.

Saattaa olla, että kolmen porukassa joku mainitsee vain toisen lapsista kaverikseen.

Jotkut lapset haluavat leikkiä tiiviisti kolmen porukassa. Välillä joku heistä pullautetaan ulos ryhmästä. Sosiogrammi saattaa kertoa, kuka se kolmesta heistä on useimmiten.

Yksi kolmikosta voi siis saada huomattavasti vähemmän mainintoja sosiogrammissa muilta kolmikon jäseniltä. Eli saattaa olla, että kolmen porukassa joku mainitsee vain toisen lapsista kaverikseen.

Toisaalta joskus sosiogrammi yllättää. Lapsella voi olla erittäin hyvät sosiaaliset ja kielelliset taidot. Saattaa vaikuttaa siltä, että hän on aina leikeissä mukana.

Tällöin vasta sosiogrammista voi selvitä, että hänellä ei olekaan paljoa kaverisuhteita tai hyviä sellaisia: harva lapsi nimeää hänet kaverikseen.

Tässä tilanteessa Outi alkaisi seurata tarkemmin, tuleeko leikeissä ristiriitoja tai onko jotain muuta, mitä lasten kanssa pitäisi käsitellä.

Lapsen sisäistä kokemusta yksinäisyydestä ei sosiogrammilla varsinaisesti pysty mittaamaan. Vaikka lapsi ei näyttäisi surulliselta, mutta leikkii silti paljon yksin, ryhtyy Outi aina toimiin.

Myöhemmin tehdystä sosiogrammista hän tarkastelee, onko lapsi saanut enemmän mainintoja tai lähteekö nimestä enemmän viivoja kuin aikaisemmin. Leikkiikö lapsi siis vähemmän yksin?

Toisaalta yksinäisyyttä voi aiheuttaa se, että kavereina voi olla aivan muita kuin keiden kanssa lapsi tosiasiassa toivoisi saavansa leikkiä.

– Tärkeintä on lopulta yrittää saada selville, mikä lapsen sisäinen kokemus.

Lue myös: 4 kaveritilannetta, joissa lapsi tarvitsee vanhemman apua

Outi Kosusen blogiteksti sosiogrammista

Kommentit (1)

Itse piirrän sosiogrammista vähän toisenlaisen kuvion, mutta idea on toki sama.
Lisäksi kysyn lapsilta myös, onko heidän mielestään ryhmässä joku, joka leikkii usein yksin tai jolla ei heidän mielestään ole kavereita. Silloin saa toisen perspektiivin omien havaintojeni tueksi.

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X