Kasvatus 12.09.2017 Päivitetty 14.08.2019

THL: Isyysvapaiden pidentäminen edistäisi tasa-arvoa – Vanhemmat: isille suurempi päiväraha

Äitien tilannetta työmarkkinoilla helpottaisi eniten se, että perhevapaiden käyttö jakautuisi tasaisemmin vanhempien kesken. Isät käyttävät kaikista ansiosidonnaisista vanhempainrahapäivistä vain 10 prosenttia.

Teksti
Saga Wiklund
Kuvat
iStock

Perhevapaiden uudistamisen yksi tavoite on edistää sukupuolten tasa-arvoa. Paras keino siihen on pidentää isyysvapaita, toteavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat tuoreessa julkaisussaan.

Äitien työssäkäynnin lisääminen kotihoidon tukikautta lyhentämällä ei sen sijaan näytä toimivalta keinolta. Ne äidit, jotka hoitavat lapsiaan pisimpään kotona, jäävät kotiin osittain siksi, että he eivät pidä päivähoitoa riittävän laadukkaana tai koska he kokevat, että pikkulapsen äidin kuuluu olla kotona.

Pitkä kotiäitiys voi johtaa työttömyyteen

THL:n ”Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo” -tutkimuksen tulokset kertovat myös, että kotihoidon tukea pitkään käyttävillä äideillä on usein vähän koulutusta ja heikko työmarkkina-asema. Yli puolella vielä parivuotiasta lasta kotihoidon tuella hoitavista äideistä ei ole työpaikkaa, johon palata.

– On optimistista olettaa, että kotihoidon tukikautta lyhentämällä saataisiin äitien työllisyyttä nostettua merkittävästi. Monella leikkauksen kohderyhmään kuuluvista äideistä on todennäköisesti vaikeuksia löytää töitä nykyisiltä työmarkkinoilta, toteaa tutkimuspäällikkö Minna Salmi.

Isien vapaiden käytön lisääminen parantaisi tasa-arvoa

Äitien tilannetta työmarkkinoilla helpottaisi eniten se, että perhevapaiden käyttö jakautuisi nykyistä tasaisemmin vanhempien kesken. Isät käyttävät kaikista ansiosidonnaisista vanhempainrahapäivistä vain 10 prosenttia.

Yksi syy tilanteeseen löytyy työpaikoilta. Esimiehiä ja työntekijöitä haastatellut erikoistutkija Johanna Närvi kertoo, että monilla työpaikoilla suhtaudutaan myönteisesti isälle korvamerkittyihin vapaisiin (isyysvapaa), mutta vanhempainvapaan ja hoitovapaan ajatellaan itsestään selvästi kuuluvan äidille.

Jos isien pidempien vapaiden pitäminen ei ole työpaikalla tavallista, sellaista voi olla vaikea edes harkita ja ottaa puheeksi.

Tutkijoiden mukaan isyysvapaan selvä pidentäminen on keino lisätä isien perhevapaiden käyttöä. Pidempi kiintiö viestisi työpaikoilla, että isien hoivavastuu lapsesta kuuluu nykyaikaan.

Vanhempien mielestä isyyspäivärahan nosto lisäisi vastuunjakoa

Äitien ja isien enemmistö oli THL:n kyselyssä sitä mieltä, että olisi hyvä, jos isät käyttäisivät enemmän hoitovapaata. Vanhempien mielestä paras keino edistää pienten lasten hoidon jakamista olisi se, että isän päivärahan tasoa nostettaisiin. Toiseksi yleisimmin isät ehdottivat parempaa tiedottamista isien vapaamahdollisuuksista.

Tiedon tarpeen korostuminen oli tutkijoista yllättävää siksi, että kyselyyn osallistuneista isistä harvempi kuin joka kymmenes mainitsi tiedon puutteen estäneen isäkuukauden käyttöä. Isät nostivat esiin myös tiedottamisen isyyden merkityksestä keinona edistää tasaisempaa lastenhoidon jakautumista äidin ja isän kesken.

Äidit puolestaan uskoivat osa-aikaisten vapaiden kehittämiseen lastenhoidon jakautumisessa. Kysely tehtiin ennen joustavan hoitorahan tuloa, joten äitien toiveeseen on vastattu. Joustava hoitoraha ei ole kuitenkaan lisännyt isien osittaisen hoitovapaan käyttöä.

Vanhemmat eivät haluaisi poistaa kotihoidon tukea

Ansiosidonnaisella päivärahalla korvatun vanhempainvapaan tulisi äitien mielestä yleisimmin kestää siihen asti, kun lapsi täyttää 1,5 vuotta. Vanhempainvapaan pidentämisessä suosituin vaihtoehto on lisätä vanhempien kesken jaettavissa olevia päiviä.

Äidit ja isät eivät halua lyhentää tai poistaa kotihoidon tukea eivätkä jakaa sitä puoliksi äidin ja isän kesken. Sen sijaan kotihoidon tukikautta haluaa pidentää lähes puolet vanhemmista.

Lue myös:

Pitkä perhevapaa ei enää houkuta äitejä

Asiantuntija neuvoo: Näin teet onnistuneen paluun töihin perhevapaiden jälkeen

Jaa oma kokemuksesi

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X