Vanhemmuus 15.02.2018 Päivitetty 29.01.2021

Käytä ruutuaikasi vasta lapsen mentyä nukkumaan – 3 syytä miksi

Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus on lapselle ensiarvoisen tärkeää muun muassa sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen vuoksi. Ota puhelin esiin vasta lapsen mentyä nukkumaan.

Teksti
Anniina Nirhamo

Olet varmaankin joskus ollut tilanteessa, jossa yrität saada jonkun huomion, mutta hän on täysin uppoutunut puhelimeensa?

Lapsesta voi tuntua monella tapaa ahdistavalta, jos vanhempi on fyysisesti paikalla mutta ei läsnä. Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus on tärkeää myös lapsen kehityksen kannalta.

Tässä kolme syytä, jonka vuoksi kannattaa kiinnittää huomiota puhelimen käyttöön lasten seurassa.

Lapsen sosiaalinen ja emotionaalinen kehitys voivat kärsiä

Lapsi vasta opettelee vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia normeja. Jos vanhempi ei toimikaan näiden normien mukaan, vaan uppoutuu älylaitteeseensa lapsen tavoitellessa hänen huomiotaan, lapsi saa ristiriitaisia signaaleja. Eivätkö yhteiset pelisäännöt pelaakaan?

Vanhemman tehtävä on myös tukea lasta emotionaalisesti, olla tukena, turvana ja auttaa käsittelemään erilaisia tunteita. Kun aikuinen keskustelee lapsen kanssa tämän ajatuksista ja tunteista, lapsi oppii vähitellen käsittelemään niitä myös itse. Ilman näitä keskusteluja lapsen emotionaalinen kehitys voi kärsiä.

Perheen kesken käydyt keskustelut esimerkiksi ruokapöydässä ovat tärkeitä myös lapsen keskustelutaitojen ja sanavaraston kehityksen kannalta.

Lapsi tuntee itsensä vähemmän tärkeäksi

Eräässä tutkimuksessa kolmannes 8–13-vuotiaista lapsista kertoi, että kun heidän vanhempansa käyttävät älypuhelimiaan ruokailujen, keskustelujen tai muun perheen yhteisen tekemisen aikana, he tuntevat itsensä vähemmän tärkeiksi.

Lapset kokivat, että heidän täytyy kilpailla heidän vanhempiensa huomiosta teknologian kanssa. Yli puolet lapsista myös oli sitä mieltä, että heidän vanhempansa käyttävät liikaa aikaa puhelimensa parissa.

Lapsi on negatiivisempi

Toisessa tutkimuksessa tutkittiin, miten alle kaksivuotiaat lapset reagoivat äidin puhelimen käyttöön. Tulosten mukaan lapset, joiden äiti käytti huomattavan paljon älypuhelintaan lapsen seurassa, olivat ahdistuneempia ja vähemmän kiinnostuneita tutkimaan ympäristöään. He olivat myös negatiivisempia, joustamattomampia ja heidän oli vaikeampi käsitellä tunteitaan.

Lähteet: Psychology Today, Terve.fi, Eerik Mantere & Sanna Raudaskoski (2015) Kun matkapuhelin vie vanhemman huomion. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino.

Jaa oma kokemuksesi

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X