Vanhemmuus 08.10.2018 Päivitetty 14.08.2019

Vanhempi, tarkista 5 asiaa kasvatuksessasi: näin kasvatat lasta tasa-arvoisesti leikin ja ilon kautta!

Vanhempi voi pienillä, arkipäiväisillä teoillaan vaikuttaa siihen, millainen maailmankuva lapselle muodostuu.

Teksti
Kia Toivanen
Kuvat
iStock

Miten sinä kannustat lastasi kehittämään kykyjään ja tutkimaan maailmaa?

Listasimme 5 konkreettista vinkkiä, joiden avulla vanhempi voi kasvattaa lastaan tasa-arvoisesti – leikin ja ilon kautta!

1. Pysähdy tarkastelemaan omaa toimintaa

Sukupuolistereotypiat istuvat meissä syvällä tiedostamattamme. Pysähdy tarkastelemaan omaa toimintaasi vanhempana: Mitä sukupuoleen liittyviä yleisimpiä oletuksia tunnistat? Mitä asioita liität eri sukupuoliin keskustellessasi lapsesi kanssa – ovatko jotkut asiat tyttöjen tai poikien juttuja?

Etenkin arjen kiireiset ja rutiininomaiset tilanteet ovat sellaisia, joissa sukupuolittavat käytännöt voivat tulla esille. Pyydätkö tyttölasta auttamaan siivouksessa ja ruoanlaitossa poikalasta useammin? Kaikilla lapsilla tulisi sukupuolesta riippumatta olla samat oikeudet, mahdollisuudet ja velvollisuudet.

Lapsia tulee myös kannustaa kehittämään kykyjään ja tutkimaan maailmaa niin, ettei sukupuoli toimi rajoittavana tekijänä. Tätä voi pohtia esimerkiksi lasten harrastusväline- ja leluhankinnoissa: Mitkä asiat vaikuttavat tietyn tavaran valintaan?

Lapset syntyvät maailmaan ennakkoluulottomina, ja tasa-arvoinen kasvatus onkin aina aikuisten projekti. Milloin viimeksi opit ennakkoluulottomuutta omalta lapseltasi tilanteessa, jossa meinasit itse juuttua tuttuun ajattelumalliin?

2. Kannusta lasta moninaiseen leikkiin

Pidä huoli siitä, että lapselle on pienestä pitäen tarjolla monipuolisia leluja: pikkuautoilla, nukeilla ja legoilla kehitetään erilaisia motorisia ja kognitiivisia taitoja, joita jokainen lapsi tarvitsee. Jotkut lelut kutsuvat ottamaan tilaa ja käyttämään ääntä, toiset taas pysymään paikallaan.

Lapsi saattaa tarvita aikuisen tukea uusiin leluihin ja leikkeihin tutustumisessa. Käytä mielikuvitusta ja tue lasta monipuolisiin leikkeihin: Mitä jos pikkuautot tarvitsevatkin hoivaa sairaalassa tai prinsessa lähtee seikkailulle etsimään lohikäärmettä? Lapsen on hyvä päästä kokeilemaan erilaisia rooleja ja harjoittelemaan taitoja ja tunneilmaisua monipuolisesti.

Leikkikää dinosauruksia, jotka tömistelevät isosti ja perhosia, jotka tanssivat. Dinosaurukset voivat olla surullisia; missä ja miten suru tuntuu? Entä millainen tunne on ilo? Erilaisissa rooleissa lapsi voi kokeilla itselleen vieraampia tapoja itseilmaisuun turvallisesti.

Tasa-arvoinen kasvatus vaatii vanhemmalta omien ennakkoluulojen kyseenalaistamista.

Tekevätkö tyttö- ja poikalapset kotonanne tasaisesti kotitöitä?

3. Kehu lapsen taitoja

Jokainen lapsi tarvitsee myönteistä palautetta päivittäin. Kiinnitä huomiota siihen, mistä kehut lasta. Päiväkodeissa tehdyissä tutkimuksissa on huomattu, että kehut jakautuvat sukupuolittuneesti: tyttöjä kehutaan ulkonäöstä ja olemassaolosta, poikia taas persoonasta, taidoista ja suorituksista. Pojat saavat ylipäätään huomiota, sekä positiivista että negatiivista, tyttöjä runsaammin. Jokaisella lapsella on oikeus saada myönteistä palautetta ja kannustusta osaamisestaan ja persoonastaan.

Muistathan kehua sääntöjen noudattamisesta myös tunnollista lasta, jonka tekemisiin voit aina luottaa. Hän kaipaa positiivista huomiota samalla tavalla kuin lapsi, jolle sääntöjen noudattaminen on vaikeampaa.

4. Tarkastele esikuvia, joita lapsi näkee kirjoissa, ohjelmissa, loruissa ja lauluissa

Kulttuurimme tuottaa monenlaista kuvastoa – josta yllättävän moni toistaa vielä epätasa-arvoista näkemystä sukupuolista. Kirjoissa ja ohjelmissa pojat pääsevät useammin pääosaan ja seikkailemaan ympäri maailmaa, kun taas tytöt jäävät sivuhahmoiksi ja toimivat kodin piirissä. Tytöistä kertovat laulut taas ovat usein mollissa, kun taas pojista kertoessa ne ovat duurivoittoisia. Tyttöhahmot toisaalta rikkovat stereotypioita helpommin, mutta harvemmin saduissa näkee poikia, jotka pelkäävät, tarvitsevat ystävää tai haluavat koristautua.

Tasa-arvoinen kasvatus vaatii vanhemmalta omien ennakkoluulojen kyseenalaistamista.

Minkälaisia esikuvia lapsille tarjotaan? ”Saanhan olla vahva, mutta myös herkkä ja haavoittuva?”

Myös sukupuolen moninaisuus, vammaisuus, muut kuin valkoiset ihmiset ja perheiden moninaisuus jäävät kuvastoissa usein näkymättömiksi. Voit monipuolistaa lapsen maailmankuvaa hankkimalla varta vasten kirjoja, joissa näkyy monenlaisia ihmisiä ja perheitä. Kokeile myös vaihtaa lukiessa tai laulaessa hahmojen nimiä päittäin. Lapsen kanssa voi myös keskustella hahmoista ja tapahtumista ja pohtia yhdessä esimerkiksi sitä, mistä tiedämme, mitä sukupuolta hahmot ovat ja miten nykypäivänä nainen voi olla vaikka presidentti tai palomies.

5. Tue lapsen kehitystä

Vaadi lapsilta omatoimisuutta esimerkiksi pukemisessa sukupuolesta riippumatta. Tutkimuksissa on huomattu, että poikia autetaan usein kysymättä, kun taas tyttöjä kannustetaan omatoimisuuteen ja jopa auttamaan muita lapsia. Jokaisen lapsen on hyvä saada kehittää taitojaan itsenäisesti aikuisen tukemana. Jokainen lapsi tarvitsee myös kokemuksia siitä, että hänen apuaan kaivataan – hän on siis aikuisen luottamuksen arvoinen.

Lapsiin kohdistetaan myös erilaista puhetta. Tutkimuksissa on huomattu, että pojille esitetään enemmän suljettuja kysymyksiä, joihin riittää vastaukseksi pelkkä kyllä tai ei. Tytöille puhutaan enemmän avoimilla kysymyksillä, joihin odotetaan vastaukseksi kokonaisia lauseita. Kiinnitä huomiota siihen, että uskallat haastaa verbaalisesti kaikkia lapsiasi sukupuoleen katsomatta. Näin heillä on samat mahdollisuudet kehittyä kielellisesti ja oppia ilmaisemaan itseään, tarpeitaan ja tunteitaan.

Vinkit antoi Tasa-arvoinen päiväkoti 2018–2019 -hankkeen projektipäällikkö Nea Alasaari Naisasialiitto Unioni ry:stä.

Kommentit (1)

Nämä ohjeet kun kaikki vanhemmat ja muutkin lasten kanssa toimivat aikuiset muistaisivat!

Kiitos hyvästä jutusta!!

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X