Vauvan terveys 27.05.2024 Päivitetty 28.05.2024

Lääkärit huolissaan: Vauvoja päätyy leikattavaksi perusteetta – kieli- ja huulijänneoperaatiot maailmanlaajuisesti kasvussa

Leikkausbuumi on yllättänyt lastenlääkärit, joiden mukaan operaatioon pitäisi päätyä vain erityisissä tilanteissa.

Teksti
Anniina Rintala
Kuvat
iStock

Vauvoja ohjataan yhä useammin imetysvaikeuksien vuoksi suunalueen operointiin, mikä on saanut lääkärit huolestumaan.

Suomen lastenlääkäriyhdistys ja useat muut asiantuntijatahot, kuten HUSin huuli-ja suulakihalkiokeskus, ovat julkaisseet virallisen kannanoton sen puolesta, että vauvoja ei leikattaisi kuin painavien perusteiden saattelemina.

Julkaisussa nostetaan esille se, että kieli- ja huulijänteiden leikkaamisesta leviää väärää tietoa niin sosiaalisessa mediassa kuin terveydenhuollon ammattilaisten parissa.

”Olemme huolissamme tilanteesta, sillä kohtaamme työssämme jatkuvasti kielijänteiden kireyteen liittyvään ylidiagnostiikkaan ja tarpeettomaan hoitoon liittyviä ongelmia”, kannanotossa todetaan.

Asiantuntijoiden mukaan ratkaisua vauva-ajan tavanomaisiin ongelmiin lähdetään nyt hakemaan hyvin matalalla kynnyksellä huuli- tai kielijänneleikkauksesta. Kuitenkin vain 13 prosenttia imetysongelmista selittyy kireällä kielijänteellä.

Jänteiden kireyksien ohella on olemassa monia syitä, jotka voivat vaikuttaa imetyksen onnistumiseen. Tällaisia ovat kannanoton mukaan esimerkiksi lapsen ennenaikaisuus, suun alueen muu rakenteellinen ongelma, alentunut lihasjäntevyys, lapsen temperamentti, suun alueen aistimusten tai hermoston erityispiirteet ja mahdolliset ongelmat, äidin lääkitykset, imettäjän terveyden tai mielenterveyden ongelmat sekä erilaiset rinnan anatomiaan ja fysiologiaan liittyvät hankalasti tunnistettavat tekijät.

Leikkauksesta voi olla haittaa

Imetysohjausta pitäisi olla saatavilla vauvaperheille matalalla kynnyksellä ja riittävästi, kannanotossa todetaan. Syömisvaikeudet aiheuttavat perheissä stressiä ja ovat todellinen huolenaihe, mutta huuli- tai kielijänneleikkaus ei lääkärien mukaan tuo automaattisesti ratkaisua tilanteeseen.

Leikkaukseen tulisi heidän mukaansa päätyä vain erikoissairaanhoidossa tehdyn perusteellisen arvion myötä.

Leikkauksesta voi olla lapselle jopa haittaa. Jos lapsella on neurologista poikkeavuutta, voi leikkaus aiheuttaa kielen hallinnan vaikeuksia, myös pitkäaikaisia sellaisia. Pienileukaisilla vastasyntyneillä kielen vapauttaminen voi lisätä riskiä hengitysvaikeuksille, kun kieli vetäytyy suussa taakse päin.

Myös kivun näkökulmasta on tärkeää, että operaatio on hyvin harkittu.

”Vauvalle ja pienelle lapselle suu on mielihyvän lähde, tutkimisen ja kommunikoinnin väline, joten sen operoimisille ja kivun tuottamiselle on oltava vahvat perusteet.”

Jaa oma kokemuksesi

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X