Lapsen kehitys 01.06.2024 Päivitetty 04.06.2024

4-vuotias on omatoiminen ja ymmärtää paremmin maailmaa ympärillään – Näin neljävuotias kasvaa ja kehittyy

4-vuotiaiden on tyypillistä osata neuvotella ja hyppiä sekä hahmottaa oma roolinsa muiden lasten ja perheen keskuudessa.

Teksti
Saana Sjöblom-Hasselblatt
Kuvat
iStock

4-vuotiaan vanhemmat saattavat huokaista helpotuksesta – tahtoikä, vaipat ja epäselvän puheen arvailu ovat takana päin. Neljävuotias on jo omatoiminen ja yleensä hyvin touhukas, utelias ja luova. Häntä kiinnostaa monet asiat ja huomaavaisuus sekä yhteistyökyky kehittyvät koko ajan.

Neljävuotias on myös aiempaa varmempi ihmisten kanssa, minkä ansiosta esimerkiksi hoitoon jääminen yleensä helpottuu. 4-vuotias haluaa olla ”iso ja pärjäävä”, mutta kaipaa edelleen hoivaa ja ohjausta vanhemmalta.

Sosiaaliset suhteet ja leikit | Neuvottelutaidot kehittyvät 4-vuotiaana 

3-vuotiaat vasta harjoittelevat rinnakkaisleikkien vaihtamista yhteisiksi muiden kanssa, mutta 4-vuotiaalle yhdessä tehtävät asiat ja kaverisuhteet muodostuvat jo hyvinkin tärkeiksi. Neljävuotias nauttii saman ikäisten seurasta, ja hänen neuvottelutaitonsa kehittyvät huomattavasti. Lapsi oppii käyttämään riitatilanteissa enemmän puhetta fyysisyyden sijaan.

Tästä huolimatta 4-vuotiaan liikkeissä alkaa olla enemmän voimaa. Koska tämän lisäksi neljävuotiaan on vielä vaikea hallita tunteitaan, saattaa lapsi käyttäytyä edelleen joskus aggressiivisesti esimerkiksi tönimällä tai repimällä leluja muilta. Samaan aikaan moraalikäsitys kehittyy kuitenkin voimakkaasti ja lapsi pohtii aktiivisesti eroa oikean ja väärän välillä. Neljävuotias ottaa myös herkästi kantaa siihen, mikä on oikeudenmukaista.

Myös tunnetaidot paranevat. 4-vuotias tiedostaa, millaiset ilmeet liittyvät mihinkin tunteisiin ja miten tunteet vaikuttavat toimintaan.

Taidot kehittyvät | 4-vuotias on taidokas

Neljävuotiaat ovat selvästi enemmän lapsia kuin pikkulapsia – he liikkuvat taitavasti juosten, hyppien, kiipeillen ja esimerkiksi pyöräillen. 4-vuotias voi osata hyppiä yhdellä jalalla ja ottaa keinussa vauhtia itse. Myös silmän ja käden yhteistyö sekä sorminäppäryys kehittyvät. Leikkaaminen, käsitöiden harjoitteleminen, napittaminen ja muovaileminen kiinnostavat usein tässä iässä. 4-vuotias myös tuntee päävärit, osaa piirtää enemmän yksityiskohtia sekä luokitella samanlaiset asiat yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi.

4-vuotias innostuu myös yleensä joukkuepeleistä ja sääntöleikeistä. Koti- tai majaleikeissä on yhä enemmän juonta mukana, ja neljävuotias yrittää usein ohjailla leikkitovereita toimimaan itse toivomallaan tavalla. Leikki-ikäisten lasten on myös tyypillistä vertailla itseään ja taitojaan muihin. Häviäminen on vaikeaa ja muiden tasolla pärjääminen vaikuttaa itsetuntoon.

Itsesäätelytaidoissa on kuitenkin vielä eroja: toiset neljävuotiaat ovat hyvin itseohjautuvia, kun taas toiset vaativat vielä melko paljon aikuista avuksi toimimaan arjessa. Liikunnallisten leikkien on todettu tukevan ovat itsesäätelytaitojen harjoittelua, koska niissä yhdistyvät leikki, liikunta ja toimintaa ohjaavat säännöt.

Sukupuoliasiat alkavat kiinnostaa | Puhuthan sukuelimistä oikeilla nimillä

Sukupuolierot kiinnostavat 4-vuotiaita kuten vauvojen alkuperäkin. Neljävuotiaiden on yhtä tavallista haluta tutkia ja vertailla sukuelimiään kuin muitakin heitä kiinnostavia asioita ja esineitä. Lapset voivat alkaa ottaa sanavarastoonsa sukupuolielimiin liitettäviä sanoja sekä kirosanoja.

Neljävuotias suhtautuu alastomuuteen ja omaan kehoon kuitenkin vielä hyvin yksinkertaisesti ja luontevasti. Aikuinen voi ohjeistaa lasta siinä, että itseensä koskemisessa ja tutkimisessa ei ole mitään väärää, mutta se tehdään yleensä omassa rauhassa eikä toisten seurassa. On syytä puhua sukuelimistä niiden oikeilla nimillä eikä häpeällistää lasta uteliaisuudesta tässäkään asiassa.

4-vuotias oppii kyselemällä ja yhdistelemällä asioita luovasti mielikuvituksen avulla.

Mielikuvitus ja muisti | 4-vuotias voi kertoa villejäkin tarinoita

Neljävuotiaana mielikuvitus käy vilkkaana ja määrittää lapsen arkea – nyt eletään puhumisen kulta-aikaa. 4-vuotias voi kertoa villejäkin tarinoita ja keksiä omia sanoja tai salakieliä. Puhe on kieliopillisesti melko oikeaa, mutta tarinat voivat vielä katkeilla tai eksyä aiheesta toiseen. 4-vuotias oppii kyselemällä ja yhdistelemällä asioita luovasti mielikuvituksen avulla.

4-vuotias alkaa kuitenkin helposti pelätä erilaisia asioita, kuten ”mörköjä sängyn alla”. Lapsen pelkoihin kannattaa suhtautua kuuntelevasti ja ymmärtävästi luottamussuhteen ylläpitämiseksi. Pelottelu tai yksin jättäminen vaikeiden tunteiden kanssa vain lisäävät lapsen pelkoja.

4-vuotias myös muistaa tapahtumia tarkasti jo pidemmänkin ajan, kuten kuukausien tai vuoden, takaa. Aikakäsitteet eivät ole vielä välttämättä täysin selviä, mutta lapsi ymmärtää nyt miten päivät ja viikot muodostuvat, ja miten toistuvat rutiinit ohjaavat päivän kulkua. Käsitteet, kuten aikaisin, tänään tai huomenna, ovat selviä.

Lapsen tärkeimmät ihmiset | 4-vuotias voi ihastua vanhempaansa

Perhe on 4-vuotiaalle hyvin tärkeä. Hän kaipaa hoivaa ja ohjausta vanhemmalta, ja nauttii keskusteluista vanhemman kanssa. Neljävuotiaana lapsi osaa tehdä tarkkojakin havaintoja perheen hyvinvoinnista.

On mahdollista, että lapsi ihastuu vanhempaansa tai muuhun hänelle läheiseen ja tärkeään aikuiseen, kuten tätiin, setään tai kummiin. Tämä voi johtaa esimerkiksi toisen vanhemman suosimiseen tai mustasukkaisuuteen aikuisten välisestä suhteesta. Vaihe on luonnollinen ja yleensä nopeasti ohimenevä.

Neljävuotias ja media | Digilaitteet alkavat houkutella aiempaa enemmän

Vaipat jäävät yleensä pois viimeistään neljä vuotta täyttäessä, mutta yökastelu on vielä aika tavallista. Varsinaisesta yökastelusta puhutaan yleensä vahinkojen sattuessa vielä 5-vuotiaana tai vanhempana. 

4-vuotiaana neuvolassa tehdään yleensä ensimmäistä kertaa LENE-tutkimus (leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio). Kyseessä on leikinomainen tutkimus, jonka tarkoituksena on tarkastella lapsen vahvuuksia ja mahdollisia tuen tarpeita. Lapsi on yksin terveydenhoitajan kanssa tutkimuksen ajan, eli noin puoli tuntia. Se voi jännittää, mutta neljävuotias osaa jo yleensä myös kertoa hyvin terveydestään ja arkeensa liittyvistä asioista.

4-vuotiaiden lasten vanhempien on huolehdittava siitä, millaista roolin media ja älylaitteet alkavat saada lapsen elämässä. Nelivuotias on nimittäin yleensä kiinnostunut havainnoimaan median esittämää todellisuutta ja erilaiset ohjelmat tai pelit voivat houkuttaa. Lisääntyvä kiinnostus johtuu siitä, että neljävuotias ymmärtää jo ohjelmien ja pelien juonta sekä hahmojen toimintaa ja pyrkimyksiä.

On vanhempien tehtävä varmistaa median käytön olevan kaikille sallitulla S-ikärajalla varusteltuja, jotta niissä ei ole 4-vuotiaalle haitallista sisältöä. Median käytön lisäksi lapselle on varattava päivittäin aikaa myös leikkiin ja rentoutumiseen.

Lähteet: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Neljävuotiaan lapsen ja perheen terveys- ja hyvinvointiarvion toteutuminen, Neljävuotiaan lapsen itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen päiväkodissa liikuntaleikkien avulla

Jaa oma kokemuksesi

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X