Lapsen kehitys 18.05.2024 Päivitetty 14.06.2024

3-vuotias on ylpeä taidoistaan ja rohkaistuu kehuista ja huomiosta

Kolmevuotiaana kaveri- ja tunnetaitojen harjoittelu on erityisen tärkeää, kun lapsi alkaa ottaa kontaktia ikätovereihinsa uudella tavalla.

Teksti
Saana Sjöblom-Hasselblatt
Kuvat
iStock

3-vuotias harppaa suurin askelin taaperovaiheesta leikki-ikään. Tavallaan kolmevuotias on vieläkin pieni, mutta toisaalta hän alkaa ymmärtää itsenäisempää toimijuutta ja maailmanmenoa, ja erottaa itsensä jo selvästi vauvoista ja kenties taaperoistakin.

Leikki-ikäisenä lapsi on yleensä vilkas, utelias ja aloitekykyinen. Toimintaa sääteleekin vähitellen tarkoituksellisuus ja omatoimisuus.

Vaikka lapset ovat aggressiivisimmillaan 2-vuotiaina, on 3-vuotiaanakin odotettavissa suuria tunteita, kun lapsen kasvu ja kehitys on huomattavan nopeaa. Lisäksi elämänmuutokset esimerkiksi päivähoidon aloittamisesta tai sisaruksen saamisesta voivat tuoda tunnemyrskyjä tullessaan.

Fyysinen ja motorinen kehitys | 3-vuotias liikkuu riehakkaasti

Kolmevuotias lapsi oppii jatkuvasti uusia taitoja liittyen esimerkiksi laskemiseen, liikkumiseen, laulamiseen tai leikkimiseen vuoropuhelun ja roolien kautta. 3-vuotiaana hienomotoriset taidot alkavat olla sillä tasolla, että esimerkiksi ympyrän piirtäminen, pensselillä maalaaminen, korkean tornin kokoaminen tai lasten saksilla leikkaaminen alkaa sujua.

3-vuotias osaa yleensä pukea, kulkea portaissa pitämättä kiinni kaiteesta ja esimerkiksi potkupyöräillä. On myös yleistä, että mailat ja pallopelit, piirtäminen tai palapelit voivat alkaa kiinnostaa enemmän, kun niissä oppii paremmaksi. Harrastaa ei tarvitse, mutta 3-vuotiaasta alkaen löytyy jo paljonkin harrastustarjontaa leikillisen opettelun tai vanhemman kanssa tekemisen kautta.

Liikkuminen on kolmevuotiaana taidoista huolimatta vielä riehakasta. Sanonta ”vauhtia ja vaarallisia tilanteita” pätee monen lapsiperheen arkeen. Lepohetket ovat suositeltavia kovan vauhdin keskelle, minkä lisäksi lapsen olisi tärkeää saada päivittäin kiireetöntä aikaa oman leikin luomiseen.

Leikki-ikäinen on hyvin ylpeä taidoistaan ja nauttii niiden esittelystä muille. 3-vuotiaan itsetunnon tiedetään kohenevan siitä, kun hän saa kehuja ja kannustusta tekemiinsä asioihin. Huomion saaminen rohkaisee kolmevuotiasta opettelemaan myös uusia taitoja.

Lue myös: Tomera 2-vuotias rakastaa kotitöitä ja yhteistä puuhastelua – näin lapsi kehittyy ja kasvaa parivuotiaana

Kielellinen kehitys | Kolmevuotias kyselee paljon ja puhuu lyhyitä lauseita

3-vuotiaana lapsen kielellinen kehitys on nopeaa. Yleensä kolmevuotias puhuu useita sanoja sekä lyhyitä lauseita. Passiivinen sanavarasto on laaja, ja ymmärrys aikamuodoista kehittyy. Kolmevuotias oppii myös persoonapronominit ja ymmärtää jo hyvin kaksiosaisia ohjeita. 3-vuotiailla on tapana myös kysellä paljon. Lapselle olisikin hyvä pyrkiä vastaamaan mahdollisimman yksinkertaisesti juuri siihen, mitä hän kysyy, ilman vaikeita selostuksia.

Kolmevuotiaana lapsi alkaa yleensä taivuttaa verbejä ja yrittää keksiä itse tapoja kertoa asioista sen sijaan, että hän vain matkisi hänelle toistettua puhetta. Lapsi pystyykin jo kuvailemaan asioita, tavaroita tai tapahtumia, jotka eivät ole paikalla tai meneillään vaan tapahtuneet aiemmin.

Sanojen oikein taivuttamisessa menee yleensä vielä aikaa, mutta ei ole huono asia, jos lapsi taivuttaa sanan väärin – se on osoitus lapsen luovasta päättelykyvystä. 3-vuotiaan vilkas mielikuvitus heijastuukin puheeseen, ja joskus vanhempien tai päivähoidon ammattilaisten voi olla vaikea uskoa lapsen kertomaa.

Lapsen puhe voi myös olla vielä epäselvää, takeltelevaa ja toistavaa, minkä lisäksi äännevirheet ovat yleisiä. Kolmen ikävuoden kohdalla on myös tavallista alkaa änkyttämään väliaikaisesti, kun lapsen ajatukset muodostuvat nopeammin mitä suu ehtii muodostamaan sanoja. Kolmevuotiaan änkyttämisestä ei kuitenkaan olla yleensä huolissaan, ennen kuin se on jatkuvaa, voimakasta, kestänyt yli puoli vuotta tai häiritsee päivittäisiä toimia ja kanssakäymisiä.

3-vuotias alkaa myös sopeuttamaan omaa kielenkäyttöään siihen ihmiseen, jonka kanssa hän keskustelee. Kaksikielisillä lapsilla alkaa kolmevuotiaana erottua eri kielten sanavarastot ja kyky vaihtaa kielestä toiseen eri ihmisten kanssa jutellessa.

Lue myös: 3-vuotiaalla on pelottavan vilkas mielikuvitus ja kyselyikä päällä – näin kolmevuotiaan persoonallisuus kehittyy

Tunteet pinnassa | 3-vuotias kokee suuria tunteita

Vaikka lapset ovat aggressiivisimmillaan 2-vuotiaina, mistä puhutaankin yleensä ”uhmaikänä”, on 3-vuotiaanakin odotettavissa suuria tunteita. Tahtoikä on lapsen kehitykseen kuuluva, tärkeä ja normaali kehitysvaihe – 3-vuotias etsii omaa tahtoa, testaa rajoja ja kokee suuria tunteita epäonnistumisista tai pettymyksistä. Lapsi voi turhautuessaan muuttua fyysiseksi muita ihmisiä, kuten leikkitovereitaan tai vanhempiaan, kohtaan. Suuria tunteita ei tarvitse kuitenkaan pelätä: yleensä suuttumus on nopeasti ohimenevää aikuisen huomioidessa ja lohduttaessa lasta.

Kolmevuotias lapsi haluaa harjoitella omatoimisuutta ja toivoo huomiota sekä kiitosta teoistaan. Vaikka arkeen voi kuulua harmia ja riitatilanteita, on 3-vuotias mukautuvampi kuin taapero, koska tämä ymmärtää nyt paremmin perusteluja ja voi tehdä kompromisseja. Aikuisen asettamia rajoja, ohjausta ja ratkaisumalleja tarvitaan kuitenkin vielä vahvasti, koska lapsen oman käytöksen ja tunteiden säätely, itseohjautuvuus, keskittyminen sekä ohjeiden noudattaminen ovat vielä kolmevuotiaana vaillinaisia.

Leikki-ikäisen on tavallista pahoittaa helposti mielensä, ja 3-vuotias tarvitseekin vielä vahvasti vanhemman apua käsittelemään tunteitaan ja miettimään tekojensa seurauksia. Kolmevuotiaana vilkkaana käyvä mielikuvitus voi aiheuttaa lapselle myös erilaisia pelkoja. Myös ero totuuden ja toiveiden välillä on vielä häilyvä.

3-vuotiaana kyky huomata erot omissa ja muiden taidoissa kehittyy, ja pärjääminen suhteessa muihin voi jännittää.

Sosiaalisten taitojen kehitys | 3-vuotias alkaa innostua kavereista ja yhteisistä leikeistä

3-vuotiaiden sosiaalisissa taidoissa on paljon eroja riippuen esimerkiksi siitä, onko lapsi ollut päivähoidossa jo pari vuotta vai kenties vasta aloittamassa päiväkodissa. Se, miten paljon lapsi on tottunut olemaan muiden ikäistensä tai ylipäätään ihmisten keskuudessa, voi vaikuttaa sosiaalisten tilanteiden jännittämiseen tai niistä innostumiseen.

Ryhmässä oleminen kuitenkin yleensä helpottuu ja aiemmat rinnakkaiset leikit muuttuvat hiljalleen yhteisiksi. Omien lelujen jakaminen voi olla vielä vaikeaa, mutta 3-vuotiaan kyky ottaa muut huomioon kohenee hiljalleen. Leikki-ikäinen alkaa myös sisäistää yhteisiä pelisääntöjä ja ymmärtää eron oikean ja väärän välillä. Lapsi saattaakin tässä iässä tehdä tarkkojakin havaintoja sääntöjä rikkovasta käytöksestä.

Merkityksellisten kaverisuhteiden muodostuessa myös lapsen kyky huomata erot omissa ja muiden taidoissa kehittyy. Pärjääminen suhteessa muihin voi jännittää, minkä lisäksi kolmevuotias voi jo kokea huonommuuden tunnetta jäädessään esimerkiksi ilman paria tai leikin ulkopuolelle. Tästä voi seurata käytöksen ongelmia tai alakuloa.

3-vuotiaan uni | Painajaiset ja yökastelu voivat häiritä unta

Leikki-ikäinen lapsi tarvitsee unta noin 10–13 tuntia vuorokaudessa. 3-vuotiaalla uni koostuu pitkälti yöunista tai yksistä päiväunista niiden lisäksi. Päiväunet jäävät pois esikouluikään mennessä, toisilla jo 2-vuotiaana ja toisilla vasta 5-vuotiaana.

Unen tarve on hyvin yksilöllistä, kuten ilta- tai aamuvirkkuuskin. Hyvä tapa arvioida lapsen päiväunien tarvetta on se, jaksaako lapsi pirteänä normaaliin nukkumaanmenoaikaan saakka ilman päiväunia vai ei. Vaikka 3-vuotias ei nukkuisi enää päiväunia, on hänelle kuitenkin tärkeä mahdollistaa rauhallinen lepohetki jossain vaiheessa päivää.

3-vuotiaalle tyypillisiä univaikeuksia ovat nukahtamisvaikeudet, yöheräily, sängystä karkailu sekä vilkkaasta mielikuvituksesta johtuvat painajaiset. Myös vuoteenkastelu on tavallista, sillä sitä esiintyy 40 prosentilla kolmevuotiaista.

Riittävän pitkää ja hyvää unta auttaa johdonmukaisena pysyminen – perheen omien iltarutiinien ja nukkumaanmenoaikojen noudattaminen sekä määrätietoisuus asetetuissa rajoissa pysymisen suhteen.

Lue myös: Kuinka paljon lapsi tarvitsee unta? Katso taulukko iän mukaan

Vaikka 3-vuotias ei nukkuisi enää päiväunia, on hänelle tärkeä mahdollistaa lepohetki.

3-vuotiaan terveys | Näin lapsi kasvaa ja kehittyy

3-vuotiaalla kerääntyy vuodessa keskimäärin painoa kolme kiloa ja pituutta 5–10 senttimetriä. Kaikki 20 maitohammasta ovat yleensä puhjenneet. Jalat saattavat näyttää pihtipolvisilta eli reidet ja polvet ovat yhdessä, mutta sääret erillään toisistaan. Siitä huolimatta fyysiset taidot ovat kehittyneet taaperovuosista merkittävästi. Kolmevuotias osaa esimerkiksi hypätä tasajalkaa, seistä yhdellä jalalla, heittää palloa ja kävellä varpaillaan. 

Useimmat 3-vuotiaat osaavat pissata ja kakata pottaan tai pönttöön, ja luopuvat vaipoista yleensä 3–4 vuoden ikään mennessä. On kuitenkin yhtä tavallista, että 3-vuotias on yöllä kuiva kuin että tarvitsee vielä vaippaa. Vahinkoihin ei tarvitse suhtautua kovinkaan vakavasti, sillä yleensä lapsi oppii hallitsemaan virtsarakon toimintaa kunnolla 4–6 vuoden iässä.

Kolmevuotiaalla alkaa olla selkeä tietous minästään ja myös sukupuolestaan.

Lähteet: Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2–3v, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 3–4v, Terveyskirjasto: Kasvu ja kehitys eri ikäkausinaTerveyskirjasto: Kastelu, Kaksikielisten 3–5-vuotiaiden lasten puhe ja kielitaidonkehitys

Lue myös

Jaa oma kokemuksesi

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X