Lapsen kehitys 11.03.2016 Päivitetty 27.05.2024

Milloin kannattaa lykätä tai aikaistaa koulun aloitusta?

Lapsi voi saada koulutien aloitukseen lykkäystä tai aikaistusta. Mikäli vanhemmat kokevat tämän tarpeelliseksi, on ensin selvitettävä perheen tilanne ja tehtävä psykologisia testejä. Lue, miten ja miksi hakea koulun lykkäystä tai aikaistamista.

Teksti
Aino Likitalo
Kuvat
123RF

Suomessa koulu aloitetaan sen vuoden syksyllä, jolloin lapsi täyttää seitsemän. Tutkimusten mukaan kouluun meneminen sopii tällöin parhaiten useimpien lasten kehitysvaiheeseen.

Tarpeen vaatiessa koulun aloittamista voidaan kuitenkin aikaistaa tai lykätä vuodella.

Miten koulun aloittamisen lykkäys tai aikaistus tehdään?

Lykkäystä tai aikaistamista varten tarvitaan aina lääkärin tai psykologin lausunto. Vanhemman tulee ottaa yhteyttä koulupsykologiin jo heti vuoden alussa, jotta tutkimukset ja päätös ehditään tehdä ennen kesää.

Psykologisen tutkimuksen avulla kartoitetaan monipuolisesti lapsen taitoja, kuten kielellisiä ja sosiaalisia taitoja. Psykologin tapaamisilla keskustellaan tilanteesta yhdessä vanhempien kanssa ja pyritään löytämään lapselle paras vaihtoehto.

Kouluvalmiutta arvioitaessa otetaan huomioon myös lapsen tuleva koulu ja luokka. Pienessä koulussa aloittaminen on aivan eri asia kuin suuressa koulussa.

Lue myös: Lukemaan oppiminen

Missä tilanteissa lykkäys tai aikaistus kannattaa tehdä?

Lykkäystä haetaan yleensä loppuvuodesta syntyneille lapsille, joilla on jollakin kehitystasolla vielä viivettä. Vuosi lisäaikaa kehittymiseen on tällöin hyvä ratkaisu.

Lykkäysvuonna on tärkeää huolehtia siitä, että lapsi saa sen aikana tarvittavaa tukea, sillä pelkkä lykkäys ilman tukitoimia ei auta.

Koulun aloittavat aikaisemmin usein alkuvuodesta syntyneet lapset, jotka ovat kehittyneet fyysisesti ja psyykkisesti nopeasti.

Yleensä psykologit eivät suosittele koulun aloittamista ali-ikäisenä, sillä koulu on yhteisönä vaativa ja tuo lapsen elämään suuria muutoksia. Pelkkä luku- ja kirjoitustaito ei siis riitä.

Päätöstä tehtäessä on mietittävä myös pitkälle tulevaisuuteen. Esikoulussa nopeasti kehittyneen lapsen kehitys voikin tulla muita jäljessä murrosiässä.

Lue myös: Lasten oppimisvaikeudet

Kuka päättää koulun aloittamisen lykkäyksestä tai aikaistuksesta?

Päätöksen lykkäyksen tai aikaistamisen hakemisesta tekevät aina vanhemmat. Lapselle paras vaihtoehto löytyy yleensä yhteistyössä psykologin ja päiväkodin edustajien kanssa.

On tärkeää, että lapsi voi aloittaa koulunkäynnin kehityksellisesti oikeaan aikaan ja kokea oppimisen iloa, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Päätöksiä tehtäessä on hyvä muistaa, että koulu on kaikkien lasten paikka, jossa on valmiudet kohdata erilaisia oppilaita. Ensimmäisillä luokilla koulussa olemista ja oppimista opetellaan yhdessä, joten erityisen valmis ei pienen ekaluokkalaisen tarvitse olla.

Asiantuntijoina koulupsykologit Susanna Valkeinen ja Riitta Pietiläinen.

Lue myös: Onko lapsellasi ADHD? Näistä merkeistä tunnistat sen

Lue myös

Jaa oma kokemuksesi

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X