Lapsen kehitys 23.06.2024

Neljän vuoden ja kolmen kuukauden iässä lasta kiinnostaa erityisesti kaksi asiaa – näin lapsi kasvaa ja kehittyy

Kun lapsi on reilun neljän vuoden ikäinen, ennalta-arvaamaton pikkulapsiarki on takanapäin. Tunnekuohuja ja testaamista tapahtuu silti säännöllisesti.

Teksti
Saana Sjöblom-Hasselblatt
Kuvat
iStock

Neljän vuoden ja kolmen kuukauden iässä lapsi ymmärtää ja yleensä myös osaa kertoa hyvin asioita itsestään, perheestään, mielenkiinnon kohteistaan ja terveydestään. Vilkkaan mielikuvituksensa seurauksena neljävuotias voi tosin kertoa vielä villejä tarinoita, ja kertomusten on tyypillistä katkeilla ja vaihtua aiheesta toiseen.

Neljä vuotta täytettyään lapsen puhe on kieliopillisesti yleensä melko oikeaa, ja ääntäminen jatkuvasti selvempää. Nelivuotisneuvolassa on käyty LENE-tutkimuksen avulla läpi muun muassa lapsen yleisvaikutelmaa, kasvua, motorisia taitoja, vuorovaikutusta, tarkkaavaisuutta sekä silmän ja käden yhteistyötä, mikä on kehittynyt vuodessa huomattavasti yhdessä sorminäppäryyden kanssa.

Motoriset ja sosiaaliset taidot | Neljävuotias lapsi on taitava monessa

Reilu neljävuotias lapsi on monella tavalla taitava: arjen perusasiat, kuten syöminen tai pukeminen, sujuvat yleensä ilman ongelmia ja lapsi liikkuu ja harjoittelee uusia taitoja mielellään. Motoriikka kehittyykin kovaa vauhtia. Neljän vuoden ja kolmen kuukauden ikäinen lapsi osaa usein juosta suoraviivaisesti, tehdä nopeita suunnanvaihtoja, ponnistaa hyppyyn tehokkaammin ja joustaa polvista laskeutuessaan.

4-vuotias osaa yleensä hypätä juoksuvauhdista, heittää palloa pään yläpuolelta yhdellä kädellä, roikkua tangossa tai renkaissa ja kiipeillä jatkuvasti korkeammalle. Majat tai esteradat, joihin pääseminen vaatii fyysistä ponnistelua, ovat monesta lapsesta jännittäviä ja kivoja.

Maja- ja kotileikit ovatkin lapsesta koko ajan mukavampia, kun niihin tulee enemmän mukaan hänen ymmärtämäänsä juonta. 4 v 3 kk ikäinen lapsi ohjaa leikkikavereitaan herkästi leikkikavereitaan toimimaan itse toivomallaan tavalla. Leikeissä voi tässä iässä olla tarkkojakin sääntöjä. Myös mielikuvitusta otetaan koko ajan enemmän leikkiin yksin ja yhdessä. Lapsi osaa myös muuttaa kuulemiaan tarinoita leikeiksi.

Lue myös: 4-vuotias on omatoiminen ja ymmärtää paremmin maailmaa ympärillään – Näin neljävuotias kasvaa ja kehittyy

Lapsi itsenäistyy | 4 v 3 kk voi käyttäytyä uhmakkaasti

Lapsen uhmaikä tai tahtoikä tarkoittaa tietynlaista itsenäistymisvaihetta, jolloin lapsi haluaa saada valita ja päättää asioista itse. Uhmakkuus on yksilöllistä, mutta ajankohtaista joskus vielä 4 v 3 kk iän paikkeilla.

4-vuotiaan uhmaan voi liittyä monta syytä: se voi esimerkiksi kummuta lapsen vahvasta temperamentista tai elämänmuutoksista. Temperamentti on toisilla luontaisesti voimakkaampi kuin toisilla, aivan kuten aikuisillakin. Useimmiten uhmakkuus ja kiukunpuuskat purkautuvat kotona, jossa lapsi kokee turvallisesti osoittaa tyytymättömyyttään ja purkaa epävarmuuttaan.

4 v 3 kk ikäinen lapsi ymmärtää omaa toimijuuttaan entistä paremmin. Hän tietää, että häneltä odotetaan tietynlaista käytöstä mutta lapsen voi olla vaikea vielä hahmottaa, mistä hän saa päättää ja mistä ei. Koska lapsi oppii koko ajan uusia asioita ja taitoja, haluaa hän luonnollisesti kokeilla niitä ja erilaisia rajoja. 4-vuotiaan voi olla vaikea ymmärtää sitä, miksi jotkin asiat, kuten kovaan ääneen puhuminen tai alasti oleminen, ovat sallittuja toisinaan, mutta eivät aina.

Neljävuotiaan uhmakkuus eroaa taaperoille tyypillisestä uhmasta vanhempien onneksi siten, että nyt lapsella on enemmän sanoja ja tapoja kertoa tunteistaan. Voimakkaan tunnekuohun jälkeen rauhoituttuaan 4 v 3 kk ikäinen osaa yleensä pohtia kiukkunsa syitä ja yrittää löytää yhteisymmärryksen tai hyväksyä aikuisen kieltämän asian kuultuaan sen perustelut.

Useimmilla lapsilla uhmaikä laantuu viimeistään 4–5-vuotiaana.

Lue myös: 4-vuotiaan uhma voi olla vahvempaa kuin taaperon – uudet selviytymiskeinot ovat sentään vanhemman lohtuna

Neljävuotiaan ruutuaika | Median rooli lapsen elämässä kasvaa

Asioiden merkityksen ja juonen ymmärtämisen parantuminen näkyy myös lapsen yleensä lisääntyvässä kiinnostuksessa mediaa kohtaa. Reilun neljän vuoden ikäinen tajuaa jo ohjelmien ja pelien juonta ja hahmojen toimintaa. Neljävuotiaan kehittynyt keskittymiskyky johtaa entistä pidempien ja monipuolisempien sarjojen houkuttavuuteen.

4 v 3 kk ikäinen lapsi saattaa osata käyttää medialaitteita jopa pelottavan taitavasti – videon pysäyttäminen tai vaihtaminen toiseen kuin myös mainoksen ohittaminen käy monilta käden käänteessä. On kuitenkin huomioitava, että vaikka nelivuotias käyttäisi laitteita taitavasti, ei hän osaa valita ikätasolleen sopivia sisältöjä tai suhtautua niihin kriittisesti.

On ensisijaisen tärkeää, että vanhempi ohjaa ja osallistuu lapsen mediankäyttöön. Aikuinen voi tarkastella 4 v 3 kk ikäiselle sopivaa mediankäyttöä pohtimalla esimerkiksi sitä, miten paljon lapsi käyttää aikaa ohjelmien katseluun tai pelien pelaamiseen, tekeekö hän sitä vanhemman kanssa ja jutteleeko hän näkemästään. Lapsen mediasuhde muotoutuu osin perheen sääntöjen perusteella, mutta sitäkin enemmän näkemänsä mallin ja esimerkin myötä.

4 v 3 kk ikäiset saavat katsoa tai pelata ainoastaan S-ikärajalla merkittyjä sisältöjä. WHO suosittelee 2–4-vuotiaille enintään alle tunnin ruutuaikaa päivässä, ja THL yleisemmin alle kouluikäisille alle kahta tuntia ruutuaikaa päivässä. Lapsen mediankäyttöä kannattaa rajoittaa etenkin ennen nukkumaanmenoa, koska se voi vaikeuttaa rauhoittumista ja nukahtamista.

Lähteet: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 3-5-vuotiaiden lasten motoristen perustaitojen kehitys

Jaa oma kokemuksesi

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X