Lapsen kehitys 17.06.2024

Viiden vuoden ja yhdeksän kuukauden ikäinen lapsi on hauska höpöttäjä, jonka on vaikea tehdä valintoja

Lähes kuusivuotias lapsi on aina vain omatoimisempi, mutta tarvitsee edelleen aikuisen ohjausta.

Teksti
Beda Salmi
Kuvat
iStcok

Kuudetta ikävuotta lähestyvä lapsi tulee jatkuvasti ahkerammaksi ja aloitteellisemmaksi. Hän rakastaa jakaa omia ajatuksiaan ja nauttii keskusteluista aikuisten kanssa. Tässä iässä lapsi tarvitsee kuitenkin edelleen rajoja – ja ne myös helpottavat arkea huomattavasti.

Lapsen taidot | Vajaa kuusivuotias voi liikkua jo itsenäisemmin

Viiden vuoden ja yhdeksän kuukauden ikäinen lapsi tarvitsee aikuista neuvomaan, kuinka kotiympäristössä ja liikenteessä liikutaan turvallisesti. Lapsi saattaa pärjätä jo itsenäisesti kotipihallaan, mutta vanhemman on hyvä pitää lasta silmällä. Lapsi saattaa myös kaivata välillä vanhemman apua esimerkiksi lelujen tai uusien liikuntamuotojen kanssa.

Vajaa kuusivuotias lapsi tarvitsee selkeät ulkoilusäännöt ja tietoa mahdollisista vaaratilanteista. Hänelle on kerrottava, kuinka toimia uhkaavassa tilanteessa, kuten jos vieras ihminen yrittää tehdä liiallista tuttavuutta. Tuttu ympäristö voi myös muuttua vaaralliseksi, jos lapsi on esimerkiksi hyvin uppoutuneena leikkiinsä.

Ajattelu kehittyy | Valintojen tekeminen voi olla vaikeaa

Tässä iässä lapsen ahkeruus ja aloitteellisuus kehittyvät. Lapsi tarvitsee paljon aikaa, rohkaisua ja ymmärrystä arkisiin askareihin kuten pukeutumiseen ja hampaidenpesuun.

Valintatilanteista voi tässä iässä tulla lapsen kanssa haastavampia, koska hän paneutuu niihin huolellisemmin. Lapsen voi olla vaikea valita kahden samanveroisen vaihtoehdon väliltä: mitä tehdä, kun molemmat lempiherkut ovat kaupassa tarjolla, mutta vain toisen saa ottaa?

Jos lapsi ei vaikeassa valintatilanteessa onnistu tekemään päätöstä, aikuisen on hyvä tehdä se hänen puolestaan asiallisesti ja nopeasti.

Melkein kuusivuotias lapsi erottaa mielikuvan todellisuudesta ja pystyy puhumaan asioista, jotka eivät ole hänen näköpiirissään sillä hetkellä. Lapsi tykkää keskustella ja haluaa jakaa omia asioitaan. Hän kertoo mielellään ja innokkaasti esimerkiksi päivän tapahtumista. Lapsi ymmärtää myös helppoja vitsejä ja sanaleikkejä, mutta ei välttämättä ymmärrä, jos on itse niiden kohteena. Siksi kannattaa olla varovainen vitsaillessaan tämän ikäisen lapsen kanssa, joka saattaa pahoittaa herkästi mielensä.

Lapsi nauttii valtavasti keskusteluista vanhempiensa kanssa. Hän saattaa oivaltaa uusia asioita ja pohdiskelu tuntuu mukavalta. Keskustelusta aikuisen kanssa on lapselle myös paljon hyötyä. Se kehittää lapsen ajattelukykyä, sanavarastoa ja muistia. Lapsi oppii myös helpommin hahmottamaan arkensa tapahtumia. Lapsen kanssa keskustellessa kannattaa kysyä ”miten” ja ”miksi”, koska ne auttavat lasta kertomaan asioista. Kun vältät johdattelevia ja oman kannanottosi sisältäviä kysymyksiä, lapsi kokee tulevansa paremmin kuulluksi.

Sosiaaliset suhteet | Kaverit ovat tärkeitä

Muiden näkemykset ovat melkein kuusivuotiaalle hyvin tärkeitä. Lapsi arvostaa valtavasti ystäviensä mielipiteitä ja haluaa olla heidän kanssaan samanlainen. Hän pukeutuu mielellään samalla tavalla ja leikkii samanlaisilla leluilla kuin ystävänsä.

Nuoremmat lapset katsovat vanhempia lapsia ylöspäin ja pitävät heitä esikuvinaan. Jos vanhempi lapsi käskee ja isä kieltää, lapsen voi olla hyvin vaikea totella isän toivetta.

Lapsen olisi hyvä leikkiä toisten lasten kanssa ainakin muutaman kerran viikossa. Mitä enemmän lapsi leikkii muiden kanssa, sitä enemmän hän oppii ja tutustuu ihmisten erilaisuuteen. Myös vanhempien kannattaa tutustua lapsen ystävien vanhempiin ja heidän koteihinsa.

Kasvatus | Lapselle on syytä asettaa selkeät rajat

Viiden vuoden ja yhdeksän kuukauden ikäinen lapsi on yksilö, jonka täytyy antaa tehdä itsenäisiä valintoja ja hänen mielipiteitään ja toiveitaan tulee kunnioittaa. Vanhempien täytyy silti edelleen vetää tämän ikäiselle myös selkeät rajat, vaikka se aiheuttaisi välillä kiukunpuuskia.

Rajojen asettaminen ei aina ole helppoa puuhaa. Vanhempien on kestettävä pettymyksistä tulevaa kiukuttelua. Lapsen ei voi antaa elää niin, että hän saa kaiken mitä haluaa. Vanhempien on hyvä pysyä tiukkoina rajoista, koska silloin lapsen elämä on selkeämpää. Samalla lapsi oppii, että pettymykset ovat osa elämää.

Kun lapsi on hermostunut, hänen on hyvä antaa rauhoittua ja puhaltaa enimmät höyryt ulos. Lapselle on hyvin tärkeää, että hänellä on aikuinen, joka kuuntelee ja antaa hänen sanoa asiansa loppuun. Aikuisen kannattaa odottaa omaa puheenvuoroaan, kunnes lapsi on sanonut kaiken sanottavansa. Vanhemman täytyy perustella kielto lapselle niin selkeästi, että hän ymmärtää sen. Voit kertoa lapselle, mitä tapahtuu, kun rikkoo sääntöjä. Muista samalla katsoa lasta silmiin: se kertoo lapselle, että aikuinen on tosissaan.

Tunnetaidot | Vanhempi auttaa tunteenpurkauksissa

Jokaiselle lapselle tulee tunteenpurkauksia ja niitä täytyy oppia käsittelemään. Näissä tilanteissa vanhemman täytyy olla lapsen tukena ja apuna. Lapsi ei saa suuttuneena vahingoittaa itseään tai muita eikä rikkoa mitään.

Ärsyyntynyt lapsi tarvitsee lohtua, kuuntelijaa ja ymmärtävää syliä. Osa lapsista saattaa rauhoittua sylissä. Siinä hän ymmärtää olevansa rakastettu, vaikka kokee välillä ikäviä tunteita. Läheisyys pahan olon keskellä kertoo lapselle, että ikävistä tunteista selviää.

Kaikki lapset eivät kuitenkaan kiukun keskellä kaipaa lohduksi syliä, vaan toiset tarvitsevat omaa aikaa ja yksinoloa. Tällaiselle lapselle kannattaa kertoa, että vanhempi on viereisessä huoneessa, jos lapsi kaipaa tukea.

Lähteet: MLL

Jaa oma kokemuksesi

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X