Lapsen terveys 24.05.2023

Tutkimus paljastaa: Suositusta suurempi D-vitamiiniannos varhaislapsuudessa voikin olla hyödyksi mielenterveydelle

Suurempi D-vitamiiniannos varhaislapsuudessa saattaa vähentää psyykkistä oireilua kouluiässä.

Teksti
Toimitus
Kuvat
iStock

Suomalainen tutkijaryhmä on selvittänyt, vähentääkö suositeltua annosta suurempi päivittäinen D3-vitamiinilisä varhaislapsuudessa psyykkisten oireiden riskiä kouluikäisenä.

Uusi tutkimus on osa suurempaa kliinistä tutkimusta, jossa selvitetään, miten D3-vitamiini vaikuttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Tutkimuksessa lapset satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista yksi ryhmä sai D-vitamiinia päivittäin nykysuositusten mukaisen 10 µg annoksen ja toinen ryhmä kolminkertaisen annoksen (30 µg) kahden viikon iästä kahden vuoden ikään saakka.

Tutkimuksen viimeisin seurantavaihe oli lasten ollessa 6–8 vuoden ikäisiä. Viimeisimmässä seurantavaiheessa 346 lapsen vanhemmat arvioivat lapsensa psykiatrisia oireita kyselylomakkeella.

Tutkimuksessa havaittiin, että normaaliannosta suurempi päivittäinen D3-vitamiinilisä pienensi sisäänpäin suuntautuneen psyykkisen oireilun riskiä kouluikäisenä.

Korkeamman annoksen saaneilla lapsilla oli vähemmän vanhempien raportoimaa masentunutta mielialaa, ahdistuneisuutta ja vetäytyvää käyttäytymistä kuin lapsilla, jotka saivat suositellun annoksen.

Psykiatrista oireilua tarkasteltiin vanhempien raportoimana

Tutkimustulosten mukaan kliinisesti merkittävistä sisäänpäin suuntautuneista psykiatrisista ongelmista kärsi – vanhempien havainnoimana ja ilmoittamana – 11,8 prosenttia tutkituista lapsista, jotka olivat saaneet kahteen ikävuoteen asti suositusten mukaista 10 milligramman päivittäistä D-vitamiinilisää. Kolminkertaista D-vitamiinilisää saaneista 5,6 prosentilla lapsista ilmoitettiin samoja ongelmia.

– Tulokset viittaavat siihen, että suurempi D3-vitamiinilisäannos ensimmäisten elinvuosien aikana saattaa vähentää sisäänpäin suuntautuvan psykiatrisen oireilun riskiä myöhäisessä esikoulu- ja varhaisessa kouluiässä, toteaa Tampereen yliopiston tutkijatohtori Samuel Sandboge tiedotteessa.

Tutkijat eivät havainneet eroja ulospäinsuuntautuneessa oireilussa, kuten aggressiivisessa käytöksessä ja sääntöjen rikkomisessa. Myöskään psykiatrisen oireilun kokonaismäärässä ei havaittu eroja lasten välillä.

Sandbogen mukaan tulokset ovat mielenkiintoisia, mutta havaintojen vahvistamiseksi tarvitaan vielä lisää tutkimusta.

– Psykiatrista oireilua tarkasteltiin tutkimuksessa vain vanhempien raportoimien oireiden kautta. Tutkimustulosten yleistettävyyteen vaikuttaa myös se, että tutkimusjoukkona oli pohjoismaalaista syntyperää olevia Suomessa asuvia lapsia, joiden veren D-vitamiini arvot olivat hyvällä tasolla, hän korostaa.

Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä tutkijat Tampereen yliopistosta, Helsingin yliopistollisesta sairaalasta, Helsingin yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Tutkimuksen tulokset julkaistiin JAMA Network Open -tiedejulkaisussa.

Lue myös: D-vitamiinin suositus, yliannostus ja puutos: paljonko on tarpeeksi – entä liikaa?

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X