Lapsi 29.04.2021

Näin moni lapsi jäi koronakeväänä pois päivähoidosta – kahden ryhmän välillä valtava ero

Koronan leimaaman kevään 2020 poikkeusolot näkyivät päiväkodissa rajusti.

Teksti
Maria Mäkituomas
Kuvat
iStock

Päiväkoti ja korona ovat puhututtaneet pienten lasten vanhempia keväästä 2020 lähtien, jolloin hallitus antoi kotihoitosuosituksen koronapandemian hillitsemikseksi. Jyväskylän yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uudesta raportista selviää, kuinka paljon päiväkotilapsia jäi kotiin välittömästi suosituksen antamisen jälkeen.

Raportti on uusin laatuaan Varhaiskasvatus ja koronapandemia -hankkeessa.

Poikkeusolojen aikana varhaiskasvatukseen osallistui vain noin kolmannes (34 %) päiväkotien lapsista. Perhepäivähoitoon osallistuneiden lasten määrä väheni noin puoleen normaalioloihin verrattuna. Osallistumisprosentti (51 %) oli siis selvästi korkeampi kuin päiväkotilapsilla.

Lisäksi raportista selviää, että kotihoitoon jääneiden lasten saama varhaiskasvatuksen tuki vaihteli merkittävästi alueittain. Kotihoitosuosituksen astuttua voimaan päätös etävarhaiskasvatuksen järjestämisestä jäi kunnille.

Päiväkoti ja korona: suuret ryhmäkoot ehkä pelottivat

Monet päiväkodit kertoivat tuoreeltaan viime vuoden maaliskuussa havainneensa, että lapsia tuodaan hoitoon selvästi vähemmän. Syiksi kerrottiin joko flunssan oireet tai se, että lapsi jäi kotiin varotoimenpiteenä vanhempien työjärjestelyiden niin salliessa.

Lue myös: Miten päiväkoti suhtautuu lapsen pitkittyneeseen nuhaan? Näin neuvoo kunnan varhaiskasvatusjohtaja

Professori Maarit Ylisuutari arvioi Jyväskylän yliopiston julkaisemassa tiedotteessa, että vanhemmat ovat ehkä ajatelleet tartuntariskin olevan pienempi perhepäivähoidossa kuin päiväkodeissa, joissa ryhmäkoot ja lasten määrä ovat suurempia.

Kunnalliset päiväkodit sopeuttivat poikkeusoloissa toimintaansa useammin kuin yksityiset päiväkodit. Sopeuttamisella tarkoitetaan esimerkiksi ulkoilun lisäämistä ja uusia ruokailujärjestelyjä.

Kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja vertaillessa tulee kuitenkin huomioida, että tutkimuksen kunnalliset päiväkodit olivat suurempia yksiköitä kuin yksityiset päiväkodit.

– Pienemmissä yksiköissä toiminnan uudelleen järjestämisen vaateita saattoi olla vähemmän ja mahdollisuudet järjestämiseen erilaiset, hankkeen tutkija Lotta Saranko mainitsee.

Korona näkyy yhä: Päiväkodeista vieläkin pois osa lapsista

Syyskuussa 2020 varhaiskasvatukseen osallistuneiden lasten läsnäoloaste oli noussut keskimäärin samalle tasolle kuin ennen poikkeusoloja. Osalle lapsista koronapandemia on kuitenkin merkinnyt pidempää katkoa varhaiskasvatukseen osallistumisessa.

Noin kaksi viidestä päiväkotien lähiesihenkilöistä ja noin joka neljäs perhepäivähoidon lähiesihenkilö raportoi, että lapsia on jäänyt kotiin päiväkodista tai perhepäivähoidosta tai että lapsen varhaiskasvatuspaikka on irtisanottu koronaviruspandemian takia.

Raportti on koostettu syksyllä 2020 tehdyn kyselyn pohjalta. Kyselyyn vastasi yli 700 varhaiskasvatuksen lähiesihenkilöä lähes 200 kunnasta.

Raporttiin voi tutustua kokonaisuudessaan täältä.

Lue myös: Lapsi ikävöi kavereitaan: asiantuntija kertoo, miten lasta voi auttaa korona-ajan yksinäisyydessä

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

X