Parisuhde 02.10.2023

Rakkaus ei yksin pidä parisuhdetta kasassa – tämä tekijä vaikuttaa merkittävästi siihen, millainen suhteen tulevaisuus on

Yksilöllisellä empatiatyylillä on vaikutusta siihen, millaisen kumppanin olet valinnut itsellesi – ja millainen käytös sinua loukkaa eniten parisuhteessa.

Teksti
Mervi Juusola
Kuvat
iStock

Kaikki ihmiset eivät tunne empatiaa samalla tavalla. Empatian kokemiseen vaikuttavat elämänkokemukset sekä yksilöllinen aivokemia.

Empatiatutkimuksiin perustuen ihmisten tavat kokea empatiaa voidaan jakaa kuuteen erilaiseen tyyliin:

1. Herkkä empatiakyky

Kun yksilö tuntee empatiaa toisia ihmisiä kohtaan hyvin herkästi tai ylivirittyneesti, empatia voi aiheuttaa kokijalleen stressiä ja uupumusta. Empatia saattaa ajoittain kaapata vallan aivoissa. Silloin toisen ihmisen kokemukset pyörivät taukoamatta mielessä. Herkkä empatiakyky voi aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta esimerkiksi auttamistyössä.

Parisuhteessa: Herkästi tai ylivirittyneesti empatiaa tunteva yksilö on taipuvainen kiinnostumaan ihmisistä, jotka tarvitsevat apua ja hoivaa. Joskus tämä empatiatyyli voi johdattaa parisuhteeseen, jossa toinen osapuoli ei kykene elämään tasavertaisessa ihmissuhteessa, vaan hyväksikäyttää toisen empaattisuutta – tai alkuihastuksen jälkeen alkaa torjua empaattisen kumppanin hyväntahtoisuutta.

Kumppanilla on oma empatiatyylinsä, ja jos se on kylmä tai motivaatioon pohjautuva, hänen voi olla vaikea arvostaa voimakkaasti affektiivista eli tunnevaltaista empatiaa. Jos myös kumppani on herkästi ja affektiivisesti empaattinen, suhde voi toimia hyvin – tai olla rajatonta tunteissa vellomista.

Parisuhteen saaminen toimivaksi saattaa edellyttää, että herkästi empaattinen tiedostaa empatiatyylinsä riskit ja lisää empatiakokemuksiinsa assertiivisuutta, arkista puolensa pitämisen taitoa. Voit ymmärtää, mitä toinen käy läpi elämässään, mutta sinun ei tarvitse tuntea ja elää hänen kokemustaan. Omaa tunne-energiaa on lupa säästää ja käyttää harkiten.

2. Motivaatioon perustuva empatiatyyli

Suuri osa ihmisistä tuntee motivaatioon perustuvaa empatiaa. Valitsemme, kenelle ja milloin olemme empaattisia.

Monet ovat empaattisia ihmisiä kohtaan, jotka kuuluvat omaan lähipiiriin ja joiden elämäntyyli on samanlainen kuin itsellä. Kiusaaminen perustuu paljolti tähän sisäpiiri-teoriaan ja motivaatioon perustuvaan empatiaan. Ihmiset saattavat torjua ja olla julmia ihmisiä kohtaan, jotka eivät kuulu lähipiiriin ja joiden elämäntyyli on erilainen kuin heillä itsellään.

Parisuhteessa: Kun empatiatyyli on motivaatioon perustuva, kumppanin valinnassa voi korostua samankaltaisuus ja ulkoiset seikat. Motivoitunutta empatiaa tunteva etsii useimmiten kumppanin, joka sopii hyvin lähipiiriin ja jolla on samankaltainen työura, tulot sekä lapsuusmuistot kuin hänellä itsellään. Hänen voi olla vaikea ymmärtää, miksi ihmeessä joku valitsee elämänkumppanin joillakin muilla kriteereillä.

Motivoitunut empatia on hyvin yleistä. Sen heikko puoli on kuitenkin se, että se saattaa johtaa erilaisten ihmisten torjumiseen, jopa kiusaamiseen ja ilkeyteen heitä kohtaan. Motivoituneesti empaattisen voi olla esimerkiksi vaikea hyväksyä sitä, että kumppanin lapsuudenperhe ei sovi hyvin hänen kuvioihinsa. Tämä voi tuoda parisuhteeseen jännitettä ja surua. Toisesta voi tuntua, ettei hän ole kokonaan hyväksytty tässä suhteessa. 

3. Kognitiivinen empatiatyyli

Osa ihmisistä on biologisesti virittyneitä tuntemaan kognitiivista empatiaa. Heillä affektiivinen, tunnetason empatia ei syty kovin helposti, mutta he voivat pohtia paljonkin järjen tasolla toisten ihmisten elämäntilanteita ja ratkaisuja.

Kognitiivinen empatia on työkalu, jota voi käyttää monissa ammateissa. Esimerkiksi asiakkaiden ja työkavereiden kokemuksiin ei voi eikä aina kannata mennä tunteella sisään. Kognitiivisella tasolla voi kuitenkin ilmaista, että ymmärtää toisen kokemuksen ja haluaa olla ammatillisesti tukena.

Parisuhteessa: Kognitiivinen empatiatyyli ei useinkaan ole ongelma parisuhteessa, jos molempien tyyli on samantapainen tai kumppanit ymmärtävät toistensa empatian ilmaisua: Toinen reagoi enemmän tunteella ja toinen järjellä.

Parhaimmillaan affektiivisen ja kognitiivisen empatian liitto on yhteistyötä, jossa kumppanit täydentävät toisiaan. Toinen voi auttaa toista tuntemaan ja olemaan myötätuntoinen. Kognitiivisempi osapuoli vastaavasti auttaa kumppaniaan ajattelemaan ja toimimaan strategisesti. 

Kognitiivinen empatiatyyli voi loukata silloin, jos kumppani odottaa ja vaatii tunnetason empatian ilmaisua. Loukkaavaa on myös itsekeskeisyys ja se, ettei toinen kykene lukemaan sosiaalisia tilanteita edes kognitiivisesti.

4. Kylmä empatiatyyli

Pieni osa ihmistä on tunnekylmiä. Toiset ihmiset eivät herätä heissä kovinkaan vahvoja tunteita, ei varsinkaan empatiaa. Tunnekylmyys voi olla geneettistä tai elämänkokemuksista johtuvaa.

Kaikki tunnekylmät ihmiset eivät ole suinkaan psykopaatteja. He voivat olla sosiaalisesti aivan tavallisia ja taitavia, he eivät vain tunne kovinkaan vahvasti.

Parisuhteessa: Tunnekylmiä ihmisiä on pieni osa väestöstä. Silti lähes kuka tahansa voi löytää itsensä suhteesta, jota häiritsee empatian puute. 

Lue myös: Psykopaattinen ihminen löytyy useimmiten lähipiiristä: ”Kaikkea ei tarvitse epäillä, mutta tosiasiat olisi hyvä ymmärtää”

Jos kumppanin on vaikea ottaa toisia ihmisiä huomioon ja eläytyä toisen kokemukseen, aiheesta kannattaa virittää keskustelua tuomitsematta. Kylmä empatiatyyli voi olla synnynnäistä tai seurausta vaikeista elämänkokemuksista.

Parisuhteessa voi sopia säännöt ja tavat, miten voi pyytää empatiaa silloin, kun toinen ei osaa sitä ilmaista. Suhteeseen voi olla tarpeen hyväksyä, ettei toisen empatia ole spontaania. Kumppanilta voi oppia pyytämään empatianosoitusta: Tarvitsen nyt halauksen. Tuotko suklaalevyn, on tosi huono päivä. Jaksatko kuunnella, jos vuodatan hetken tämän päivän tapahtumia.  

5. Elämänarvoihin perustuva empatiatyyli

Arvoihin perustuva empatia on kaikkein vaikuttavinta. Se on empatiaa, joka perustuu selkeään henkilökohtaiseen arvojärjestelmään sekä yhteisöllisyyteen.

Kun empatiatyyli perustuu arvoihin, motivaatiota ja empaattisia tekoja eivät ohjaa omat mieltymykset, vaan ajatukset siitä, mikä tuottaa yhteistä hyvää ja mitkä ovat hyviä tekoja oman itsen, parisuhteen, perheen ja yhteiskunnan näkökulmista.

Arvoperustaista empatiaa kokeva toimii empaattisesti silloinkin, kun häntä varsinaisesti kiinnosta eikä huvita tuntea empatiaa. Arvoperustainen empatia on prososiaalista: Yksilö on lähtökohtaisesti auttavainen ja huomaavainen kaikkia kohtaan.

Parisuhteessa: Kun oma empatiatyyli perustuu arvoihin, useimmiten myös kumppaniksi valikoituu ihminen, jolla on selkeät elämänarvot. Arvoperusteisessa parisuhteessa ja perheessä sosiaalinen odotus on, että toisten tarpeet otetaan huomioon ja käyttäytyminen on toisia arvostavaa.

Toisaalta arvoperustainen ihmissuhde voi kaatua hyvinkin napakasti ja yllättäen, jos arvojen ja arvostuksen perustalle elämänsä rakentanut kokee, että häntä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti ja loukkaavasti. Todennäköisesti hän ei suutu mistään niin voimakkaasti kuin epäoikeudenmukaisuudesta.

Arvo-empaattisen on joskus tarpeen oppia sietämään ihmisten epätäydellisyyttä. Läheskään kaikki muut eivät mieti elämänarvoja ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta samalla tavalla.

6. Kiintymykseen perustuva empatiatyyli 

Empatiaa on kaikkein helpointa tuntea ihmistä kohtaan, johon on syvä yhteys. Vanhempi esimerkiksi voi tietää lapsensa pienestäkin vihjeestä, mitä lapsi tarvitsee juuri nyt.

Joidenkin ihmisten kanssa klikkaa välittömästi ja sosiaalinen side lähtee vahvistumaan. On helppo olla yhdessä ja ymmärtää toisen kokemusmaailmaa.

Parisuhteessa: Kahden toisilleen tuntemattoman ja hyvinkin erilaista elämää elävän ihmisen välinen kiintymys alkaa muotoutua, kun pääsee sisään toisen tarinaan. Kumppanit saattavat sanoa toisilleen: En voi tietää, mitä olet kokenut. Silti ymmärrän, millaisen matkan olet kulkenut.

Kahden aikuisen väliseen kiintymykseen perustuvat ihmissuhteet ovat kestäviä. Niitä voi kuitenkin haavoittaa pelko ja kietoutuneisuus. Side kahden välillä voi olla niin tiivis, että siinä eläminen ja siitä lähteminen on vaikeaa.      

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

X