Työ ja raha 06.03.2017 Päivitetty 13.08.2019

Avoliitto vai avioliitto? Nämä ovat erot lapsiperheen kannalta

Avoliitot yleistyvät, mutta moni ei tule ajatelleeksi, miten erilainen juridinen side avoliitto on avioliittoon verrattuna. Selvitimme vastaukset yhdeksään kysymykseen avoliitosta. Kun perheeseen syntyy lapsi, miten avoliitto vaikuttaa huoltajuuteen tai elatukseen?

Teksti
Saga Wiklund
Kuvat
iStock
2 kommenttia

1. Onko avoliitossa elatusvelvollisuus?

Avopuolisoilla ei ole keskinäistä elatusvelvollisuutta kuten aviopuolisoilla, eikä avoliiton perusteella synny myöskään oikeutta toisen osapuolen omaisuuteen.

Avopuolison tulot voidaan kuitenkin ottaa huomioon joidenkin sosiaaliturvaetuuksien myöntämisessä.

Käytännössä avoliitossa elävät ottavat yleensä molemmat osaa yhteiseen talouteen. Jos vain toinen osallistuu elämisen kuluihin, tätä voidaan joissakin tilanteissa hyvittää toiselle avoliiton päättyessä.

2. Milloin lapsen isyys täytyy vahvistaa?

Jos lapsi syntyy avoliitossa, lapsen isyys on vahvistettava erikseen siten, että mies tunnustaa lapsen, tai sitten tuomioistuimen päätöksellä.

Avioliitossa syntyneen lapsen isyyttä ei tarvitse vahvistaa.

Lakitietoa äideille

3. Ovatko vanhemmat avoliitossa syntyneen lapsen huoltajia?

Avoliitossa syntyneen lapsen huoltajaksi tulee yksin lapsen äiti, mutta sen jälkeen, kun lapsen isyys on vahvistettu, vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Kunnan sosiaaliviranomainen vahvistaa sopimuksen.

Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huollosta, päätöksen tekee tuomioistuin.

4. Kuka vastaa avoliitossa lapsen elatuksesta?

Lapsen elatuksesta vastaavat lapsen vanhemmat. Vanhempien elatusvelvollisuuteen ei vaikuta se, elävätkö he keskenään avio- vai avoliitossa tai erillään.

Vanhemmat voivat tehdä lapsen elatusavusta sopimuksen, jonka kunnan sosiaaliviranomainen vahvistaa. Jos vanhemmat eivät pääse lapsen elatuksesta sopimukseen, elatusapu vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä.

5. Voiko avopari adoptoida lapsen yhdessä?

Muut kuin avioparit eivät voi ottaa adoptiolasta yhdessä. Avopareille ei ole mahdollista myöskään niin sanottu perheen sisäinen adoptio eli toisen puolison lapsen ottaminen molempien yhteiseksi lapseksi.

Rekisteröidyn parisuhteen osapuolet eivät voi adoptoida lasta yhdessä. Perheen sisäinen adoptio on kuitenkin mahdollinen, eli parisuhteen osapuoli voi adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsen. Perheen sisäisen adoption jälkeen lasta pidetään parin yhteisenä lapsena.

6. Miten toimitaan, jos avoliitossa tulee ero?

Avopuolisoille ei synny suoraan avoliiton perusteella oikeutta toisen osapuolen omaisuuteen, joten molemmat pitävät oman omaisuutensa.

Avosuhteen purkauduttua ei tehdä omaisuuden ositusta, jossa varat ja velat tasattaisiin.

Jos avosuhteen aikana on hankittu esimerkiksi yhteistä koti-irtaimistoa, tämä irtaimisto on pääsääntöisesti sen puolison omaisuutta, jonka rahoilla se on hankittu. Jos omaisuutta on rahoitettu yhdessä, oletus on, että se omistetaan puoliksi.

7. Miten avoliitto vaikuttaa sopimuksiin ja omistussuhteisiin?

Avoliiton aikana kumpikin puoliso voi ostaa, myydä tai tehdä muita omaa omaisuuttaan koskevia päätöksiä ilman toisen suostumusta. Poikkeuksena on yhteisen asunnon vuokra, jonka maksamisesta molemmat vastaavat. Vuokrasopimus voidaan irtisanoa vain yhteistuumin silloinkin, kun vuokrasopimus on tehty toisen nimiin.

Usein avopuolisot hankkivat myös yhteistä omaisuutta, kuten kotitaloudessa käytettäviä tavaroita. Asuntoa, autoa tai muuta arvokasta omaisuutta ostettaessa on tärkeää sopia siitä, onko omaisuus hankittu yhteiseksi vai vain toisen avopuolison omaisuudeksi. Yhteisen omaisuuden käytöstä ja myynnistä voidaan päättää vain yhdessä.

Menossa naimisiin? Opiskele nämä lakiasiat ennen häitäsi

8. Olenko vastuussa puolisoni veloista?

Avio- ja avopuolisot eivät lain mukaan vastaa toistensa veloista. Jos he ottavat luoton yhdessä, kumpikin on vastuussa koko velan maksamisesta, jollei luotonantajan kanssa muuta sovita.

Rekisteröidyssä parisuhteessa kumpikin osapuoli vastaa itse yksin tekemästään velasta. Osapuolet voivat kuitenkin halutessaan ottaa yhdessä velkaa.

9. Miten avoliitto vaikuttaa perimiseen?

Avopuolisot eivät peri toisiaan. Jos avopuoliso ei ole tehnyt testamenttia, perintö menee hänen kuollessaan hänen lapsilleen tai, jos lapsia ei ole, hänen vanhemmilleen tai sisaruksilleen.

Jos avopuolisot ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta tai heillä on yhteinen lapsi, eloonjäänyt puoliso tai kuolleen avopuolison perilliset voivat vaatia omaisuuden erottelua tai hyvitystä yhteistalouteen annetusta panoksesta.

Miksi mennä naimisiin? Näin avoliiton vastuut eroavat avioliitosta

Keskustele: Avoliitto vs avioliitto – onko väliä, kumpi?

Lähde: Oikeusministeriön sivusto Oikeus.fi

Kommentit (2)

Listasta puuttuu mm. leskeneläke, jonka saa vain aviopuolisot.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

X