Vapaa-aika 16.02.2023

Lasten ruutuaika räjähti pandemia-aikana – suositukset paukkuvat roimasti, mutta tutkimuksessa ilmeni myös positiivinen yllätys

Vaikuttaa siltä, että lasten ruutuaika lisääntyy, mitä enemmän he viettävät aikaa kotona. Suositukset ylittyvät etenkin viikonloppuisin ja vapaapäivinä.

Teksti
Toimitus
Kuvat
iStock

Suomalaisten 2–6-vuotiaiden päiväkotilasten ruutuaikaa, ulkoliikuntaa ja unta selvittävässä tutkimuksessa havaittiin, että lapset pysyivät ruutuaikaa koskevien suositusten rajoissa paremmin ennen korona-aikaa. Liikunnallista ulkoleikkiä puolestaan oli enimmillään koronavuonna 2020.

Jyväskylän yliopisto keräsi vuosina 2019–2021 päiväkotilasten vanhemmilta kyselyaineiston, jossa tutkittiin lasten arkea päiväkotiajan ulkopuolella. Kyselyt ajoittuivat molempina vuosina talviajalle, marras-joulukuille.

Suosituksen mukaan lapsilla tulisi päivässä olla ruutuaikaa enintään tunnin verran. Vuonna 2019 kaksi viidestä lapsesta täytti arkisin ruutuaikasuosituksen. Viikonloppuisin ja vapaapäivinä suosituksen täytti vain viidesosa.

Toisella kyselykierroksella – ensimmäisenä koronavuotena 2020 – luvut näyttivät huonommilta: vain reilu kolmasosa täytti suosituksen arkisin ja alle 17 prosenttia viikonloppuisin.

Kolmannella kyselykerralla vuonna 2021 ruutuaikasuositusten täyttyminen palautui koronaa edeltävälle tasolle arkisin, mutta viikonloppulukema jäi koronavuoden 2020 tasolle.

Lue myös: Joonas tyrmistyi lasten ruutuajasta koululääkärinä työskennellessään

– Kaikkiaan ruutuaikasuosituksen täyttymisessä on parantamisen varaa. Tässä on kyse niin pienistä lapsista, etteivät he vielä varsinaisesti tarvitse älylaitteita tai televisiota mihinkään, projektitutkija Henriikka Koivukoski Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kommentoi tiedotteessa.

Koivukoski kuitenkin ymmärtää, ettei suosituksissa pysyminen ole välttämättä helppoa nykyaikana. Laitteet voivat myös tukea esimerkiksi asioiden opettelua. Suosituksia myös päivitetään ja tarkennetaan jatkuvasti, kun aiheesta saadaan uutta tutkittua tietoa.

Ulkoleikki nosti suosiotaan

WHO suosittaa lapsille liikuntaa päivittäin kolme tuntia, josta tunti tulisi olla hengästyttävää.

Suomalaistutkimuksessa haluttiin selvittää, kuinka suurelle osalle lapsista kertyy vähintään tunti liikunnallista ulkoleikkiä – joka on suomalaislapsilla suurelta osin hengästyttävää – päivässä päiväkotiajan ulkopuolella.

Lue myös: Onko lapsen kanssa pakko ulkoilla joka päivä?

Yli puolet lapsista ulkoili vähintään tunnin päivässä arkisin ja reilusti yli neljä viidestä viikonloppuisin. Koronavuonna 2020 ulkoleikkien parissa viettävien osuus oli suurimmillaan: 62 prosenttia lapsista ulkoili vähintään tunnin arkisin ja 92 prosenttia viikonloppuisin.

– Ohjattu harrastustoiminta oli keskeytynyt koronan takia, mikä näkyy ruutuajan kasvun lisäksi perheen omaehtoisen ulkoilun lisääntymisenä, pohtii apulaisprofessori Arja Sääkslahti liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Suomalaislapset nukkuvat verrattain hyvin

Optimaalinen unen määrä vaihtelee lapsen iän mukaan. Kaksivuotiaille suositellaan vähintään 11 tuntia unta vuorokaudessa, josta osa voi kertyä päiväunista. 3-5-vuotiaille puolestaan suositellaan vähintään kymmenen ja kuusivuotiaille yhdeksän tuntia unta vuorokaudessa. Unen laadun tulisi olla hyvää.

Tutkimuksen mukaan 80 prosenttia lapsista saa riittävän määrän unta arkisin ja 90 prosenttia viikonloppuisin sekä vapaapäivinä. Unen laatu on hyvää yhtä usealla.

– Meidän aineistossamme näkyy hienoista laskua unen laadussa koronapandemian toisena vuotena 2021. Pitkittynyt korona-aika on varmasti uuvuttanut vanhempia ja siten lapsiakin. On tärkeää pitää silmällä, palautuuko hyvä unen laatu samalle tasolle pidemmällä aikavälillä.

Tulot ja koulutus selittävät ruutuaikaa ja unta

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös vanhempien koulutus- ja tulotasojen yhteyttä suositusten täyttymiseen.

Ruutuajan ja unen osalta tulokset tukevat aiempia löydöksiä, joiden mukaan suurempituloisten ja korkeammin koulutettujen vanhempien lapset täyttävät suositukset todennäköisemmin. Tämä on osa globaalia trendiä, jossa hyvinvointi kasautuu samoille yksilöille.

Näin ei kuitenkaan ole liikunnallisen ulkoleikin osalta. Tutkimuksessa havaittiin, että lasten ulkoleikkiä esiintyi paljon sekä korkean että matalan koulutus- ja tulotasojen perheissä.

Erityisesti arkisin matalammin koulutettujen vanhempien lapset leikkivät ulkoleikkejä muita enemmän. Yliopistonlehtori Hanna Vehmaksen mukaan syytä tähän ei täysin tiedetä, mutta yksi selitys voi löytyä selkeämmästä työn ja vapaa-ajan erosta alemman tuloluokan perheissä, mikä on korostunut entisestään korona-aikana.

Tutkimus on osa kansainvälistä tutkimusta, jossa on Suomen lisäksi mukana Aasian maita. Suomessa edustavalla satunnaisotannalla toteutettuun tutkimukseen osallistui yhteensä 13 000 vanhempaa lähes 60 kunnasta.

Lue myös: Lapset tarvitsevat enemmän arjen aktiivisuutta ja raskasta liikuntaa – lisää ”nujuamista” ja parempaa tilasuunnittelua, ehdottavat tutkijat

Jaa oma kokemuksesi

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X