Miksi lapsilisä loppuu 17-vuotiaana? Historia painaa oudon ikärajan takana

Suuri osa 17-vuotiaista asuu vielä kotona. Lukiota tai ammattikoulua käyvä nuori on vanhempiensa varassa siinä missä talouden nuoremmatkin lapset. Silti lapsilisän maksaminen loppuu 17-vuotiaana, ennen täysi-ikäisyyttä. Miksi näin?

Teksti Maija Kajanto
Kuvat iStock
Ministeriöstä kerrotaan, miksi lapsilisä loppuu 17-vuotiaana – ikäraja ei ehkä ole tätä päivää, sillä takana on historian painolastia.
Ministeriöstä kerrotaan, miksi lapsilisä loppuu 17-vuotiaana – ikäraja ei ehkä ole tätä päivää, sillä takana on historian painolastia.

Lapsilisä on suurin perheille maksettava sosiaaliturvaetuus.

– Lapsilisä on eräänlainen kulukorvaus, jonka tavoitteena on tasata lapsista aiheutuneita kustannuksia lapsiperheiden ja muiden kotitaloustyyppien välillä. Lapsilisien kulukorvausluonteeseen liittyy se, että etuus on niin sanotusti universaali: sitä maksetaan jokaisesta alle 17-vuotiaasta lapsesta perheen tuloista tai varallisuudesta riippumatta, sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteeri Annika Juurikko taustoittaa.

Kansaneläkelaitoksen tilastojen mukaan lapsilisää sai vuoden 2019 joulukuussa 541 000 perhettä. Lapsia perheissä oli 986 000, mikä on 18 prosenttia väestöstä.

Lue kolumni: Lapsilisä loppuu juuri pahimpaan aikaan, ja sen muutkin älyttömyydet voisi korjata – Kotiliesi.fi

Lapsilisä ja 16-vuotiaat aikuiset

Aiemmin lapsilisää maksettiin 16 ikävuoteen saakka. Tähän vaikuttivat ennen kaikkea historialliset syyt. Kun lapsilisäetuutta vuonna 1948 laitettiin pakettiin, oli 16-vuotias jo usein aika paljon itsenäisemmässä elämäntilanteessa kuin useimmat nykypäivän saman ikäiset.

– Ikärajaa perusteltiin sillä, että lapsen oppivelvollisuuskoulu oli yleensä tähän ikään mennessä suoritettu, useimmat olivat jo tuossa iässä työssä, ja sama 16 vuoden ikäraja esiintyi verolaissa lapsivähennykseen oikeuttavana, Juurikko kertoo.

Vuonna 1994 toteutettiin perhetukiuudistus, jossa lapsiperheiden keskeiset verovähennykset poistettiin ja tuki kanavoitiin uudelleen lapsilisien kautta. Perhetukiuudistuksen yhteydessä alle 17-vuotiaat tulivat lapsilisän piiriin.

Lue myös: Miksi lapsilisä on pienempi ensimmäisestä lapsesta kuin toisesta?

Lapsilisän piiristä opintotuen piiriin

Lapsilisän maksaminen loppuu nykyisin lapsen täytettyä 17 vuotta. Vanhempien elatusvelvollisuus puolestaan päättyy pääsääntöisesti vasta lasten täyttäessä 18 vuotta.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan, kun lapsilisän maksaminen 17 vuotta täyttäneen vanhemmille päättyy, voidaan opiskelevalle nuorelle maksaa tarveharkintaista opintotukea.

Opintotukea maksetaan oppivelvollisuuden jälkeen suoritettavia päätoimisia opintoja varten. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta.

Itsenäisesti asuva, pienituloisen perheen opiskelija voi saada opintorahan suurin piirtein lapsilisän suuruisena.

– Lisäksi opintojensa vuoksi muualla kuin vanhempiensa luona asuva opiskelija voi saada asumiskustannuksiin asumistukea, jonka ehtona on varat itsenäiseen elämään eli käytännössä opintotuen saaminen, Juurikko muistuttaa.

– Jos alle 20-vuotias nuori asuu vanhemman luona, voivat vanhemman tulot vaikuttaa nuoren opintotukeen tukea pienentävästi, tai estää tuen maksamisen.

Lue myös: Suurperheen äiti ihmettelee – ”Joskus kuulee, että lapsilisillä eläisi herroiksi”

Kommentit

1 kommenttia
Avatar

aimmin oli yläraja 16 ja kansaneläkkeen alaraja 18. nykyisin ei ole enää ”väliinputoajia”, kun opintorahan kautta pääsee kansaneläkkeeseen kiinni.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Lue seuraavaksi

Yhteistyössä