Kasvatus 20.01.2023

Tässäkö seitsemän ratkaisua varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan? Nämä asiat ammattijärjestö näkee kriittisinä

Etenkin pääkaupunkiseudulla vanhemmat ovat pitkään olleet huolestuneita varhaiskasvatuksen tilasta. Ammattijärjestön mukaan tietyt asiat on erityisen tärkeää korjata, jotta kriisi saadaan ratkaistua.

Teksti
Anniina Rintala
Kuvat
iStock

Varhaiskasvatuksen tila huolettaa monia vanhempia, etenkin pääkaupunkiseudulla. Keskiviikkona 18. tammikuuta Helsingissä järjestettiin huolestuneiden vanhempien mielenilmaus.

Riittämätön hoitajien ja opettajien määrä päiväkodeissa sekä henkilöstön jatkuva vaihtuvuus on yksi keskeinen tekijä, joka huolettaa vanhempia.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia esittää seitsemän ratkaisuehdotusta varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan.

Varhaiskasvatuksen sosionomien lisäksi päivähoidossa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.

Lue myös: Psykologi vietti kuukauden päiväkodissa varhaiskasvatusta tutkien: ”Mainettaan parempaa työtä”

Talentia ehdottaa seuraavia ratkaisuja:

1. Varhaiskasvatuksen sosionomit selkeästi henkilöstörakenteeseen (1+1+1-malli)

Varhaiskasvatuslakiin tulisi kirjata varhaiskasvatuksen sosionomeille päiväkotiin oma kiintiö. Niinpä lakia olisi muutettava niin, että henkilöstöstä 1/3 on varhaiskasvatuksen sosionomeja, 1/3 varhaiskasvatuksen opettajia ja 1/3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.

Näin turvattaisiin valtakunnallisesti yhdenvertaiset, moniammatilliset laadukkaat päiväkotipalvelut kaikille lapsille.

2. Sosionomi YAMK:n tie johtajaksi säilytettävä

Varhaiskasvatuslakia tulisi muuttaa niin, että varhaiskasvatukseen suuntautuneella, sosionomi YAMK -tutkinnon suorittaneella on jatkossakin oikeus toimia päiväkodin johtajan tehtävässä. Hänellä on osaaminen ja valmiudet päiväkodin johtajan tehtävään, mutta nykyisen lain mukaan päiväkodin johtajalta edellytetään kasvatustieteen maisterin tutkintoa vuodesta 2030 alkaen.

3. Varhaiskasvatuksen ura- ja koulutuspolut joustaviksi

Erilaiset uramahdollisuudet varhaiskasvatuksessa lisäävät merkittävästi alan houkuttelevuutta ja alalla pysymistä. Siksi on tärkeää rakentaa varhaiskasvatuksen sosionomeille selkeitä ja joustavia koululutuspolkuja varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan ja esiopettajan tehtäviin.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin valmistuneille sosionomeille olisi rakennettava selkeä ja joustava koulutuspolku esiopetusta antavan opettajan tehtävään.

4. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva valtakunnalliseksi

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvasta olisi laadittava valtakunnallinen ohjeistus. Sosionomien tehtävät, osaamiset ja vahvuudet on määriteltävä kansallisesti, ja erilaisen mutta tasavertaisen osaamisen tulee näkyä työsuhteen ehdoissa.

Jatkossa varhaiskasvatuksen sosionomin palkkauksen tulisi olla vähintään opettajan palkkaa vastaava.

5. Työhyvinvointi kuntoon

Päiväkodissa tulee huolehtia, että lasten ja kasvattajien suhdeluku säilyy koko toimintapäivän ajan.

Varhaiskasvatuksen opettajille sekä varhaiskasvatuksen sosionomeille on varattava riittävästi ryhmän ulkopuolista aikaa oman perustehtävän ja laadun varmistamiseksi.

Työhyvinvoinnin johtamisen olisi oltava kiinteä osa päivittäistä johtamistyötä.

6. Varhaiskasvatusopettajakelpoisia tulee kohdella yhdenvertaisesti

Voimassa olevan lain mukaan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavuttanut henkilö, oli hän kasvatustieteen kandidaatti- tai sosionomitaustainen, on kelpoinen toimimaan myös 1.1.2030 jälkeen sekä varhaiskasvatuksen opettajan että varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

7. Tilastointi saatava ajan tasalle

Varhaiskasvatuksen todellisesta henkilöstötilanteesta on saatava luotettavaa tilastotietoa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että lain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavissa vuoteen 2030 mennessä, jolloin palveluntuottajat pakotetaan rikkomaan lakia.

Myös palkkaukseen ehdotetaan parannusta

– Itsestäänselvää on, että pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatuksen palkoilla ei selviä. Lisäksi epäselvyydet varhaiskasvatuksen kelpoisuuksissa ovat koituneet kohtalokkaiksi. Meillä ei ole varaa hukata yhdenkään varhaiskasvatuksessa työskentelevän sosionomin ammattitaitoa, Talentian puheenjohtaja  Jenni Karsio toteaa tiedotteessa.

Lue myös: Päiväkotien hoitajilta hätähuuto henkilöstöpulasta – ”Lasten turvallisuuden varmistaminen jopa mahdotonta”

Artikkelia korjattu 20. tammikuuta 2023.

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

X