Vauva 02.03.2023 Päivitetty 29.05.2023

Kuudella vauvalla kymmenestä yksityinen sairauskuluvakuutus – asuinpaikkakin vaikuttaa vakutuushalukkuuteen

Vaikka lapsen sairaskuluvakuutus maksaa usein satoja euroja, ei vanhempien vakuutushalukkuus korreloi pelkästään tulojen kanssa.

Teksti
Anniina Rintala
Kuvat
iStock

Moni tuleva vanhempi Suomessa puntaroi, kannattaako syntymättömällä lapselle ostaa yksityinen sairaskuluvakuutus. Ilmeisen moni päätyy ottamaan vakuutuksen, sillä tuoreen selvityksen mukaan jopa kuudella vauvalla kymmenestä oli vakuutus vuonna 2020 .

Sen sijaan nelivuotiaiden kohdalla luku on hieman pienempi.

Asia selviää FinLapset-tutkimuksen vuosina 2018 ja 2020 tehdyistä kyselyistä.

Kuitenkin vakuutettujen lasten äidit olivat perusterveydenhuollon lääkäripalveluihin yhtä tyytyväisiä kuin ne, joilla ei ollut vakuutusta.

Lue myös: Vasenkätisyys voi alkaa jo kohdussa – moni asia siinä on tutkijoillekin yhä mysteeri

Vakuutuksen ottamiseen vaikuttaa vanhempien talous

Taloustilanteensa hyväksi kokevissa kahden vanhemman ja yhden lapsen perheissä nelivuotiaista lapsista 72 prosenttia oli vakuutettuja.

Sen sijaan toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaista alle viidesosa oli ottanut vakuutuksen lapselleen.

Yllättävää kyllä taloutensa puolestaan melko huonoksi tai huonoksi kokevista kuitenkin yli kolmannes oli ottanut vakuutuksen.

Pelkkä perheen taloudellinen mahdollisuus vakuutukseen ei siis selitä halukkuutta.

– Asia ei ole yksiselitteinen eikä kysymys vakuutuksen ottamisessa ehkä olekaan suoraan kustannuksista ja hyödyistä. Voi olla, että erityisesti ensimmäisen lapsen vanhemmille vakuutuksen ottaminen näyttäytyy osana hyvää vanhemmuutta ja osana varautumista tuleviin sairasteluihin, pohtii erityisasiantuntija Petri Paju Lastensuojelun Keskusliitosta tiedotteessa.

Asuinpaikalla merkitystä vakuutushalukkuudelle

Kolmasosa kaikista 1–3-vuotiaista lapsista sai vuonna 2021 Kela-korvausta yksityislääkärikäynneistä. Neljännes korvausta saaneista oli helsinkiläisiä tai espoolaisia.

Suurimmat Kela-korvausta saaneiden osuudet olivat kuitenkin suurten kaupunkien ympäristökunnissa, erityisesti Turun ympäristössä.

– Yksityislääkärikäynneissä on selvää alueellista vaihtelua, mikä viittaa siihen, että myös vakuutusten ottamisessa on alueellisia eroja. Vakuutusten ottamiseen vaikuttaa varmaan yksityisten ja julkisten palvelujen tarjonta, mutta myös mahdolliset alueellisesti elävät käsitykset vakuutuksen ottamisen merkityksestä, Paju tiivistää.

Tiheämmin asutetuilla alueilla vakuutukset olivat yleisempiä eikä vakuutettujen osuus lapsista juuri vähentynyt vauvaikäisistä nelivuotiaisiin.

Kommentit (1)

Ehkäpä niillä taloutensa huonoksi kokevilla joilla on vakuutus sen maksaa joku sukulainen.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X