Lapsen kehitys 24.06.2024

Kuusi- ja puolivuotias on kasvaa vauhdilla ja saattaa kärsiä kasvukivuista

Kuusivuotias lapsi pitää ystävyyssuhteitaan hyvin tärkeinä. Vanhemmat ovat kuitenkin yhä lapsen tärkeimpiä esikuvia.

Teksti
Beda Salmi
Kuvat
iStock

Kuusivuotias lapsi peilaa itseään paljon muihin. Hänen itsetuntonsa rakentuu pitkälti sen avulla, miten vanhemmat hänestä ja muista ihmisistä puhuvat. Vanhemmilla onkin tämän ikäisen lapsen kanssa tärkeä tehtävä.

Kuusivuotiaan sosiaaliset suhteet | Kaveritaitojen merkitys korostuu

Ystävyyssuhteilla on iso merkitys lapsen kehitykselle, ja tässä iässä kaveritaitojen merkitys korostuukin entisestään. Kaveritaitojen avulla lapsen on helpompi onnistua ystävyyssuhteissa ja nauttia niistä: niitä tarvitaan esimerkiksi ryhmässä toimimiseen ja suhteiden ylläpitämiseen. Päiväkodista kouluun siirtyminen voi olla myös helpompaa, kun lapsi on muodostanut ystävyyssuhteita jo etukäteen. Toisaalta lapset saavat tässä iässä nopeasti uusia ystäviä.

Vanhemman rooliin kuuluu lapsen ystävyyssuhteiden tukeminen ja mahdollistaminen. Aikuisen on myös hyvä tiedostaa, että vuorovaikutus vanhemman ja lapsen välillä luo pohjan lapsen sosiaalisille taidoille. Vanhemmat toimivat lapselle esikuvina siinä, miten toisten ihmisten kanssa toimitaan.

Fyysinen kehitys | Kasvukivut ovat yleisiä

Kuusi- ja puolivuotiaalla lapsella voi olla jo kasvukipuja. Ne ovat usein leikki-ikäisen ja kouluikäisen vaivana, mutta eivät onneksi ole vakavia.

Kasvukipuja kokee jossain vaiheessa jopa puolet lapsista. Niitä esiintyy yleensä erityisesti aktiivisilla ja liikunnallisilla lapsilla, jotka rasittavat kehoaan paljon. Ne eivät nimestään huolimatta liity lapsen kasvuun tai kasvupyrähdyksiin.

Kasvukivuille ominaista on symmetrisyys. Usein lapsen molempia sääriä tai polvia särkee samaan aikaan. Kipuja on usein alaraajoissa, mutta myös välillä käsivarsissa.

Jos lapsesi kasvukivut ovat kovia, voit yrittää auttaa häntä hieromalla lapsen jalkoja, tekemällä kylmä-kuumahoitoa suihkussa, kannustamalla lasta venyttelemään tai antamalla hänelle särkylääkettä pahimpiin kipuihin.

Lue myös: Miksi pienen jalkoja särkee? 5 kysymystä lapsen kasvukivuista

Lapsen itsetunto | Ethän moiti lasta

Tässä iässä lapsi tarvitsee paljon kehuja ja rohkaisua. Vaikka lapsen aloitteellisuus ja ahkeruus kehittyvät nyt muutenkin harppauksin, kiitokset ja kehut tukevat näitä ominaisuuksia. Lapsen taitojen kehuminen auttaa häntä muodostamaan positiivisen kuvan itsestään.

Lapsen minuus syntyy siis vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja lapsi näkee itsensä samoin kuin hänen tärkeimmät ihmisensä hänet näkevät. Lapsi suhtautuu itseensä positiivisesti, jos on kuullut perheenjäsentensä puhuvan hänestä ja toisista ihmisistä myönteisesti. Tässä iässä lapsi tietää jo, mitä on vertaaminen ja miettii, mitä muut ajattelevat hänestä. Muiden mielipiteet siis vaikuttavat lapsen itsetuntoon.

Kun lapsi epäonnistuu, häntä ei saisi moittia. Silloin lapsi tuntee itsensä herkästi muita huonommaksi. Jos hän on oppinut suhtautumaan itseensä myönteisesti, epäonnistumiset eivät haittaa: lapsi ei lannistu niin helposti ja haluaa yrittää uudestaan.

Lapsen tunnetaidot | Reilu kuusivuotias osaa purkaa tunteita sanoilla

Kuusi- ja puolivuotias kiukuttelee, mutta vähemmän ja eri tavalla kuin nuorempana. Kiukunpuuskissa tapahtuvat teot muuttuvat sanalliseen suuttumuksen purkamiseen. Tunteiden ilmaiseminen sanoin auttaa lasta hallitsemaan tunteitaan. Tämän ikäisen lapsen tunne-elämän kirjo on hyvin laaja. Lapsi sietää pientä epämukavuutta ja mielipahaa paremmin kuin nuorempana.

Kun lapsi suuttuu, vanhempien on opeteltava kestämään tunteenpurkauksia ja pysymään rauhallisina. Kun aikuinen on rauhallinen, lapsi oppii, ettei hänen raivonsa ole uhka, vaan kurjankin olon kanssa pärjää. Aikuisen tehtävänä on opettaa lapselle, miten tunteita voi käsitellä oikein: asioita ei saa rikkoa eikä itseään tai muita satuttaa.

Vanhemman tehtävänä on tukea tunteenvallassa olevaa lasta ja antaa lohtua ja ymmärrystä. Vanhemman tulisi parhaansa mukaan yrittää tunnistaa lapsen tunteita ja nimetä niitä. Lapsen kanssa siis iloitaan yhdessä, mutta käydään läpi myös negatiiviset tunteet. Lapsen on tärkeä kokea, että vanhempi tietää miltä hänestä tuntuu ja että tämä auttaa lasta selviämään vaikeistakin tunteistaan. Aikuinen ei saa vähätellä lapsen tunteita. Esimerkin kannalta on myös tärkeää, että vanhempi osaa pukea omat tunteensa sanoiksi ja näyttää ne.

Lue myös: Voiko lasta tukea tunnesäätelyssä, jos siinä ei ole itsekään taitava?

Lähteet: MLL ja Pikkujätti

Jaa oma kokemuksesi

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X