Lapsen kehitys 01.06.2024 Päivitetty 04.06.2024

Viisivuotiaana kaverit tulevat todella tärkeiksi – Näin 5-vuotias kasvaa ja kehittyy

5-vuotias on utelias ja uskoo, että kaikkeen on olemassa järkevä selitys.

Teksti
Saana Sjöblom-Hasselblatt
Kuvat
iStock

5-vuotias oppii nopeasti ja jaksaa harjoitella haastaviakin asioita. Toden ja tarun ero selventyy, ja ystävyyssuhteet alkavat olla melko kestäviä. Millaista on olla 5-vuotiaan vanhempi?

Tunne-elämä kehittyy | Tunnemyrskyt voivat kohdistua vanhempiin

Viisivuotias lapsi alkaa olla jo olla melko itsenäinen toimija – hän osaa tehdä paljon asioita, ymmärtää minänsä hyvin ja haluaa touhuta kavereiden kanssa. Lapsen itsekritiikin vahvistuminen voi saada aikaan suuria tunteita varsinkin, jos luottamus omaan osaamiseen suhteessa muihin horjuu.

5-vuotias voi saada suuriakin kiukunpuuskia. Ne voivat kohdistua vanhempiin hyvinkin ärhäkkäästi, mutta sitä ei tarvitse pelätä. Lapsen tunteiden säätelyä edesauttaa edelleen lohduttaminen ja tunteiden nimeäminen yhdessä. Vanhemmat ovat lapselle edelleen maailman tärkeimmät ihmiset, vaikka saattavatkin saada aiempaa enemmän suuttumusta osakseen.

Vanhempien lisäksi myös kavereiden merkitys lisääntyy viisivuotiaalla huomattavasti. Isosisarukset tai vanhemmat lapset voivat olla heille suuria esikuvia, joihin he vertaavat osaamistaan. Viisivuotiaasta voi tuntua, ettei hän halua olla enää pieni vaan tehdä isojen asioita, ja omien taitojen tunnistaminen voi ajoittain olla hankalaa.

Viisivuotiaan taidot | 5-vuotias osaa paljon, itsekritiikistä huolimatta

5-vuotiaat osaavat jo paljon. Monilta onnistuu numeroiden ja esineiden laskeminen jo ainakin kymmeneen, ja jotkut osaavat kirjoittaa ja tunnistaa kirjaimista oman nimensä. Ylipäätään kynätehtävät ovat yleensä 5-vuotiaan mieleen, ja moni nauttii nyt piirtämisestä, värittämisestä tai askartelusta. Lapsella pysyy myös kynä useimmin oikeassa otteessa yhdessä kädessä. Kätisyys varmistuu kuitenkin viimeistään kouluiässä.

Viisivuotias oppii tekemällä ja osallistumalla nopeastikin. Hän jaksaa kiinnostua haastavistakin asioista, ja asioiden loppuun vieminen on hänelle tärkeää. 5-vuotiaasta kotona voi olla mukavaa esimerkiksi leipominen, kotitöissä avustaminen tai muut tavallisista rutiineista poikkeavat tehtävät. 

Sosiaaliset suhteet | Kaverit ja vertaisoppiminen tulevat tärkeiksi

5-vuotias oppii paljon kavereilta ja muilta lapsilta esimerkiksi päiväkodissa tai harrastuksessa. Hänelle voi muodostua tärkeitä kaverisuhteita, ja ensimmäiset ihastumiset ovat myös mahdollisia. Ystävyyssuhteet alkavat myös olla melko kestäviä eikä riitoja synny yhtä helposti kuin ennen.

Riitatilanteiden vähenemiseen vaikuttaa lasten entistä paremmat sosiaaliset taidot. 4-vuotiaana kehittyneiden neuvottelutaitojen lisäksi 5-vuotias osaa joustaa tarpeen tullen ja sanallistaa tunteitaan. Myös vahvistuneet kaverisuhteet auttavat siinä, että kavereiden mielipiteitä kunnioitetaan yhä enemmän.

Onkin kannattavaa huomioida ja hyödyntää vertaissuhteiden merkitystä 5-vuotiaiden oppimisessa.

Viisivuotiaan leikki | 5-vuotias nauttii luomisen mahdollisuudesta

5-vuotiaat pitävät yleensä vapaasta luomisesta ja mielikuvituksensa hyödyntämisestä leikissä. Sen lisäksi, että näistä on heille iloa, on luomisen ja ideoimisen taidoista myös hyötyä älyllisen kehityksen ja oppimisen kannalta. Leikki esimerkiksi kehittää lapsen suunnitelmallisuutta, omatoimisuutta ja vuoropuhelun sekä improvisoinnin taitoa. Myös 5-vuotiaan luova ajattelu ja kyky ymmärtää asioiden ja ihmisten välisiä suhteita kehittyvät leikin avulla.

Leikkien monipuolistumista edesauttaa osaltaan kielen kehitys – 5-vuotias puhuu yhä selkeämmin ja kieliopillisesti oikein. Yksittäisistä äännevirheistä ei tarvitse huolehtia, jos puheesta saa muuten selvää. Sen sijaan on tärkeämpää, että viisivuotias osaa käyttää useita käsitteitä, kuten vähän tai paljon, eilen tai tänään, päivällä tai yöllä ja nopeasti tai hitaasti. Koska 5-vuotias pystyy seuraamaan melko monimutkaistakin juonta, oppii hän myös keksimään itse yhä monipuolisempia tarinoita.

Lue myös: Asiantuntija huolissaan: Katoaako syvä leikki lapsilta?

Ajattelu kehittyy | Viisivuotiaalla on jo ymmärrys todesta ja tarusta

Viisivuotias lapsi ymmärtää jo neljävuotiasta paremmin sen, mikä on oikeasti totta ja mikä tarua. Ilmiöiden syyt alkavat kiinnostaa lasta, ja keskustelut vanhempien kanssa ovat entistä moniulotteisempia ja syvällisempiä. Tässä iässä lapsi voi kysellä vaikeistakin aiheista, kuten kuolemasta.

Lue myös: Miten kerron lapselle kuolemasta?

Viisivuotias lapsi on hyvin utelias ja uskoo, että kaikkiin kysymyksiin on olemassa jokin järkevä vastaus. Oivaltaminen tuo hänelle mielihyvää, ja keskustelut vanhemman kanssa ovat tärkeitä. 5-vuotias puuhaa mielellään erilaisten käytännön kokeilujen parissa, jotka tukevat hänen kuulemiaan asioita.

5-vuotias ymmärtää myös sukupuolensa ja samaistuu tyypillisesti samaa sukupuolta olevaan vanhempaansa. On tavallista, että kahden vanhemman perheessä toisesta tulee lapsen arvostuksen kohde – kuin voittamaton supersankari. 

Suun terveys | Hampaat alkavat heilua 5-vuotiaana

Taitojen lisäksi kehityksessä oleellista on nyt ensimmäisten maitohampaiden irtoaminen. Noin 5–6-vuotiaana lapselle kasvavat pysyvät ”rautahampaat”. Myös hammasrivistön viimeiset, kuudennet hampaat puhkeavat. 

On tärkeä muistaa, että hampaat reikiintyvät herkästi puhkeamisaikana ja sitä seuraavina vuosina. Siksi on erityisen tärkeää huolehtia hampaiden hoidosta. Lapsuuden huono suuhygienia vai pahimmillaan johtaa hampaiden menetyksiin myöhemmällä iällä, sillä jos ensimmäiset poskihampaat ovat reikiintyneet syvälle, on juurihoidon riski tulevaisuudessa isompi.

Lue myös: Tiesitkö tätä maitohampaista? Asiantuntija kertoo kuusi tärkeää faktaa

Varhaiskasvatus | Kaksivuotisen esiopetuksen jatko ei ole vielä tiedossa

5-vuotiaille aloitettiin elokuussa 2021 kokeilu kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilun tarkoituksena on ollut muun muassa vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu on siis kohdistettu ”viskareihin” eli viisivuotiaisiin siten, että heidän päivään varhaiskasvatusyksikössä on sisältynyt myös esiopetusta. Kokeilulla on haluttu selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista esimerkiksi lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat perustan elinikäiselle oppimiselle. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun on osallistunut 105 kuntaa ja noin 10 000 lasta. Kokeilu päättyi toukokuussa 2024, ja seurantatutkimuksen tulokset julkaistaan keväällä 2025.

Lähteet: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Opetushallitus, 5-vuotiaiden lasten esiopetusvalmiuksien kehittäminen viskarikansion avulla

Jaa oma kokemuksesi

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X