Raskaus 21.05.2023

Kun abortti on ajankohtainen – Näin raskaudenkeskeytys etenee

Selvitimme, mitä tapahtuu silloin, kun abortti eli raskaudenkeskeytys on syystä tai toisesta ajankohtainen.

Teksti
Eeva Pettersson
Kuvat
iStock

Joskus raskaus tulee yllätyksenä, eikä isoon elämänmuutokseen syystä tai toisesta ole valmis. Abortti on jokaisen oma päätös, mutta sen suorittamista ohjaavat Suomessa tietyt käytänteet.

Noin 8000 naista päätyy Suomessa vuosittain raskaudenkeskeytykseen eli aborttiin. Suomessa aborttia ohjaa laki raskaudenkeskeyttämisestä ja se määrää perusteet raskaudenkeskeyttämisen suorittamiselle.

Kenelle ja miten abortti voidaan tehdä?

Raskaudenkeskeytys voidaan tehdä joko lääkkeillä tai kirurgisesti imukaavinnalla.

– Valtaosa raskaudenkeskeytyksistä tehdään nykyisin lääkkeillä. Mikäli raskaudenkeskeytys tapahtuu ennen raskausviikkoa 9, se saatetaan usein loppuun lääkkeellisesti kotona, sanoo erityistason seksuaaliterapeutti ja terveydenhoitaja Johanna Sassali Väestöliitosta.

Suurin osa aborteista tehdään ennen raskausviikkoa 12. Sassalin mukaan syitä abortille on monia, mutta yleensä ne liittyvät sosiaalisiin syihin, kuten haastavaan elämäntilanteeseen.

Aborttilaki muuttuu Suomessa 1.9.2023 alkaen.

Uudistus muuttaa Suomen lainsäädäntöä niin, että raskauden keskeyttäminen mahdollistuu raskaana olevan omasta pyynnöstä 12. raskausviikon loppuun saakka.

Lue myös: Miten aborttilaki muuttuu? Kaikki faktat pähkinänkuoressa

Syitä raskaudenkeskeytykseen on useita. Tärkeää on, että päätös on odottajan oma.

Uudistuva aborttilaki ei kuitenkaan muuta lainsäädäntöä keskeytyksissä, jotka tehdään 12. raskausviikon jälkeen. Mikäli abortin haluaa raskauden keston ylitettyä 12 viikkoa, päätös keskeytyksestä tarvitaan Valviralta eli sosiaali- ja terveysalan lupavirastolta.

Valviran päätöksellä abortti on mahdollista tehdä 20. raskausviikon loppuun saakka, myös sosiaalisin perustein. Esimerkkinä voivat olla tilanteet, joissa huoltajilla on vakavia vaikeuksia tai rajoituksia hoitaa lasta, tai jos raskauteen liittyy rikos. Lisäksi tilanteissa, joissa raskaus uhkaa odottajan henkeä tai fyysistä tai psyykkistä terveyttä. Sikiövaurion perusteella päätöksen keskeytyksestä voi saada Valviralta 24. raskausviikon päättymiseen saakka.

Moni alaikäinen saattaa pohtia, tarvitseeko vanhemmille kertoa abortista. Sassali muistuttaa, että alaikäisyys ei ole este raskaudenkeskeytyksen saamiselle. Myös alaikäisellä on oikeus pitää abortti vain omana tietonaan.

– Jos alaikäisen kohdalla ei täyty lastensuojelullinen huoli tai rikosoikeudellinen velvoite, hänen vanhemmilleen tai muille edunvalvojille ei ilmoiteta raskauden keskeyttämistä koskevasta hakemuksesta.

Miten raskaudenkeskeytysprosessi etenee?

Kun raskaustesti näyttää positiivista, ja raskaudenkeskeytys tuntuu oikealta vaihtoehdolta, yhteys terveysasemalle tai yksityiselle lääkärille on syytä tehdä mahdollisimman pian. Tässä kohtaa arvioidaan raskauden kesto.

Suurin osa keskeytysprosesseista etenee nopeasti, mutta esimerkiksi varhain todetussa raskaudessa ei voida vielä liian aikaisilla raskausviikoilla todentaa, onko raskaus kohdun sisäinen.

– On mahdollista, että tänä aikana ilmenee jo tyypillisiä raskausoireita, kuten pahoinvointia ja väsymystä. Tämä voi olla psyykkisesti raskasta aikaa odottajalle. Siksi olisikin tärkeää muistaa huolehtia myös siitä, että prosessi tulee käsitellyksi hyvin esimerkiksi oman läheisen henkilön tai ammattilaisen kanssa.

Raskaudenkeskeytys suunnitellaan sairaalassa, johon saa lähetteen ja ohjauksen terveysaseman lääkäriltä tai yksityislääkäriltä.

Mitä tapahtuu sairaalassa?

Kun raskaus on todettu lääkärissä, tehdään lähete sairaalaan, jossa keskustellaan hoitajan ja lääkärin kanssa muun muassa siitä, millä tavalla keskeytys tehdään. Raskaudenkeskeytystavan valintaan vaikuttavat perusterveydentila, raskauden kesto sekä asiakkaan mielipide. Prosessin aikana tehdään myös seksitautitestaus.

Kohdunsisäinen raskaus ja raskauden kesto todetaan sairaalassa gynekologisella tutkimuksella ja ultraäänitutkimuksella. Jos keskeytys tehdään lääkkeillä, miten melkein kaikki raskaudenkeskeytykset tehdään nykyään, ensimmäisen lääke saadaan tällä käynnillä.

– Toinen lääkeannos otetaan useimmiten parin päivän päästä kotona. Sen voi halutessaan mennä ottamaan myös sairaalaan, sanoo Sassali.

Abortti voidaan tehdä lääkkeellisesti kotona.

Suurin osa aborteista tehdään lääkkeellisesti.

Toinen lääkeannos käynnistää kohdun supistelun ja kohdun tyhjentymisen. On suositeltavaa, että lääkkeen vaikuttaessa seurana olisi joku itselle turvallinen tai läheinen henkilö.

Sassali muistuttaa, että kipulääkettä kannattaa toimenpiteen aikana ottaa riittävästi.

Lue myös: Sallan raskaudenkeskeytys tapahtui kotona – lääkkeellinen abortti onnistuu nykyään osittain kotona

Joskus voidaan päätyä keskeyttämään raskaus toimenpiteellä, jota kutsutaan kaavinnaksi. Kaavinta tapahtuu sairaalassa nukutuksessa. Useimmiten kotiin pääsee samana päivänä.

Mitä abortti maksaa? Hinta riippuu monesta asiasta

Abortin hinta vaihtelee sairaalakäyntien määrän ja keskeyttämistavan mukaan.

–  Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys on imukaavintaa edullisempi. Hintaa tulee yleensä lisää silloin, jos toimenpiteeseen liittyy sairaalassa yöpymisiä. Yleensä hinta muodostuu näissä tapauksissa korkeammaksi sairaalassa vietetyistä päivistä, Sassali sanoo.

Hinnoissa on hajontaa eri sairaanhoitopiirien välillä.

–  Karkeasti voidaan kuitenkin sanoa, että hinnaksi voi muodostua joitakin kymppejä tai satasia. Alaikäisillä toimenpide on maksutonta, sanoo Sassali.

Sassali muistuttaa, että taloudellinen tilanne ei saa kuitenkaan missään nimessä olla esteenä aborttia haluavalle.

–  Sairaalan sosiaalityöntekijä voi auttaa raha-asioiden järjestämisessä. On tärkeää kertoa hoitohenkilökunnalle, mikäli on huolissaan raskaudenkeskeytyksen maksullisuudesta.

Mitä tapahtuu raskaudenkeskeytyksen jälkeen?

Abortti oikeuttaa sairaslomaan.

–  Tyypillinen sairasloma raskaudenkeskeytyksen jälkeen on 1–3 päivää, mutta se on toki yksilöllistä. Joku voi olla fyysisesti hyvässä kunnossa, mutta tarvita enemmän aikaa henkiseen toipumiseen, sanoo Sassali.

Jälkivuoto on yksilöllistä, mutta useimmiten se kestää noin kolme viikkoa. Kaavinnassa jälkivuoto on vähäisempää. Jälkivuodon aikana on tulehdusriskin vuoksi syytä välttää tamponien käyttöä ja yhdyntäseksiä.

Hormo­ni­toi­minta läh­tee palau­tumaan jo pa­rin päi­vän si­sällä toimen­pi­teestä.

–  Tutki­musten mu­kaan ilman komplikaatioita sujunut abortti ei vai­kuta tu­levaan hedel­mäl­li­syyteen, sanoo Sassali.

Kuukautiskierto alkaa yleensä nopeasti. Yli 90 pro­sen­tilla ovu­laatio ta­pahtuu nel­jän vii­kon si­sällä toimen­pi­teestä.

–  Jotta yleensä henkisesti ja fyysisestikin kuormittava abortti ei olisi uudestaan edessä, olisi tär­keää miettiä tulevia ehkäisymenetelmiä he­ti keskey­tyksen jäl­keen, muistuttaa Sassali.

Noin 2-4 viikkoa raskaudenkeskeytyksen jälkeen on tärkeää käydä jälkitarkastuksessa terveysasemalla tai yksityisellä lääkäriasemalla. Käynnillä otetaan verinäytteestä raskaustesti, jolla tarkastetaan, että kohtu on tyhjentynyt ja raskaus on varmasti päättynyt.

Asia on tärkeä käsitellä tavalla tai toisella

Abortti saattaa herättää monenlaista pohdintaa ja tunteita. On tärkeää, että kukaan ei painosta abortin tekemiseen tai jättämättä tekemiseen.

– Kaikki ovat erilaisia ja on myös ok, jos asiaan ei liity erityisiä tunteita.

Abortti voi herättää monenlaisia tunteita

Ihmiset käsittelevät asioita eri tavalla. Tärkeää on tunnistaa itselle oikea tapa. Tukea voi hakea läheisestä ihmisestä tai vaikka terveydenhuollon ammattilaiselta.

Sassali muistuttaa, että ihmiset tulevat eri taustoista ja käsittelevät asioita eri tavalla. Abortti voi nostaa esiin monenlaisia tunteita.

–  Psyykkisen tuen tarve voi nousta pintaan pitkänkin ajan jälkeen abortista. On tärkeää, että asiaan liittyviä tunteita pystyisi riittävästi käsittelemään tapahtuman jälkeen. Se helpottaa asian kanssa elämistä, sanoo Sassali.

Tukea voi saada ystäviltä, terveydenhuollon ammattilaisilta, läheisiltä tai esimerkiksi Väestöliiton maksuttomasta chat-palvelusta. Jotkut voivat kokea saavansa parasta apua psykologin vastaanotolta.

Uudistuneessa aborttilaissa säädetään myös psykososiaalisen tuen antamisesta. Se tarkoittaa, että abortin tehneellä, aborttia harkitsevalla sekä toisella vanhemmalla on oikeus saada tarvitsemaansa psykososiaalista tukea. Riippuen yksilöstä, tuen tarvetta voi ilmetä aborttia harkitessa tai raskauden keskeyttämisen jälkeen.

Lue myös: Aborttien määrä laskee Pohjoismaissa – vähiten raskaudenkeskeytyksiä tehdään Suomessa

Lähteet: erityistason seksuaaliterapeutti ja terveydenhoitaja Johanna Sassali,  Nuorten palvelujen asiantuntijat, Väestöliitto,  Valtionneuvosto

Lue myös

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

X