Työ ja raha 22.03.2024

Näin lapsiperheiden tuet muuttuvat 2024 – katso, miten muutokset vaikuttavat sinuun

Jo alkuvuodesta Kelan etuuksissa on tapahtunut muutoksia. Huhtikuussa astuu voimaan seuraava joukko uudistuksia.

Teksti
Maria Mäkituomas
Kuvat
iStock

Monet Kela-etuudet muuttuvat merkittävästi tämän vuoden aikana. Muutokset koskevat tuhansia lapsiperheitä.

Kaksplus listasi, mitä lapsiperheille tavallisia tukia korotetaan, mistä etuuksista leikataan ja mitkä etuudet pysyvät euromäärällisesti ennallaan siitä huolimatta, että yleinen hintataso ja siten elämisen kustannukset ovat nousseet. Jotkin muutoksista ovat astuneet voimaan jo 1. tammikuuta. Iso osa muutoksista tulee voimaan 1. huhtikuuta alkaen.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha pysyvät ennallaan

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä on vuonna 2024 sama kuin vuonna 2023 eli 31,99 euroa päivässä. Myös lastenhoidon tukien euromäärät pysyvät ennallaan.

Lapsilisässä hienoisia korotuksia

Alle 3-vuotiaista lapsista maksettavaan lapsilisään tulee korotus 1. huhtikuuta alkaen. Korotuksen suuruus on 26 euroa kuussa.

Monilapsisten perheiden lapsilisiin tuli korotus tammikuun alussa. Perheen neljännestä lapsesta maksettavan lapsilisän määrä suureni viime vuoteen nähden 10 eurolla eli 173,24 euroon kuukaudessa. Viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta maksettava lapsilisä suureni niin ikään 10 eurolla, eli on tätä nykyä 192,69 euroa kuukaudessa.

Vuoden alussa myös lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen määrä nousi viidellä eurolla verrattuna viime vuoteen. Nyt yksinhuoltajakorotus on 73,30 euroa kuukaudessa.

Lue myös: Lapsilisän maksupäivät ja määrä vuonna 2024

Elatustuki reagoi yleiseen hintatason nousuun

Elatustuki on Kelan maksama etuus, joka myönnetään, jos lapsi ei saa riittävästi elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmaltaan. Täysimääräinen elatustuki on ollut tammikuun alusta alkaen jokaisesta lapsesta 196,02 euroa kuukaudessa, kun taas viime vuonna tuki oli 186,97 euroa kuussa eli 9,05 euroa vähemmän. Elatustuki on sidottu elinkustannusindeksiin.

Myös vammaistuki nousi hieman viime vuodesta

Alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki nousi siten, että perusvammaistuki on nyt 108,89 euroa kuukaudessa, korotettu vammaistuki 254,10 euroa kuukaudessa ja ylin vammaistuki 492,71 euroa kuukaudessa. Erot viimevuotisiin summiin ovat noin kuusi, 14 ja 27 euroa.

Muutokset yleisessä asumistuessa

Yleistä asumistukea voi saada, jos tulot ovat pienet. Asumistuen tulorajat näkee täältä. Yleinen asumistuki kuitenkin pienenee kaikilla yleisen asumistuen saajilla 1. huhtikuuta 2024 alkaen.

Kiteytetysti yleisen asumistuen perusomavastuuosuus kasvaa 42 prosentista 50 prosenttiin. Perusomavastuu on siis jatkossa 50 prosenttia niistä tuloista, jotka ylittävät yleisen asumistuen tulorajojen alarajan. Yleisen asumistuen perusomavastuun laskukaavaa muutetaan kuitenkin siten, että yleisen asumistuen leikkaukset vaikuttavat muita lievemmin lapsiperheisiin.

Samalla yleisen asumistuen korvausprosentti pienenee nykyisestä 80 prosentista 70 prosenttiin hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Näiden muutosten jälkeen tuki korvaa nykyistä pienemmän osan ruokakunnan asumismenoista.

Asumistuen leikkaukset vaikuttavat myös lapsiperheisiin. Kuvituskuva.

Yleisen asumistuen 300 euron ansiotulovähennys poistuu 1. huhtikuuta alkaen. Aiemmin henkilö on voinut saada ansiotuloja 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa asumistuen määrään. Jatkossa kaikki ruokakunnat palkkatulot, elinkeinotoiminnan tulot ja maatalouden tulot lasketaan mukaan asumistuen määrää myönnettäessä.

Huhtikuun alussa astuu myös voimaan muutos, jonka mukaan yleisessä asumistuessa huomioon otettavat enimmäisasumismenot ovat Helsingissä samat kuin muualla pääkaupunkiseudulla. Aiemmin enimmäisasumismenot ovat olleet Helsingissä suuremmat kuin muualla pääkaupunkiseudulla, mikä on tarkoittanut myös suurempaa asumistukea.

Vuoden 2024 ajan asumistukea on mahdollista saada myös omistusasuntoon, mutta tämä oikeus poistuu vuodesta 2025 alkaen.

Muutokset työttömyysturvassa

Työttömyystuen lapsikorotukset poistuvat kokonaan 1. huhtikuuta alkaen. Lapsikorotukset pienenivät jo alkuvuodesta verrattuna edelliseen vuoteen.

Huhtikuun alusta alkaen työttömyystuesta poistuu 300 euron kuukausittainen suojaosa. Se tarkoittaa, että työtön henkilö on aikaisemmin voinut tienata 300 euroa kuukaudessa ilman, että nämä tulot vähentävät työttömyystuen määrää. Suojaosan poistuttua jokainen tienattu euro pienentää etuutta 50 senttiä. Muutos vaikuttaa niihin, jotka saavat soviteltua työttömyystukea.

Työttömyystukeen tuli muutoksia jo 1. tammikuuta 2024 alkaen niin, että työttömyystuen omavastuuaika piteni viidestä seitsemään päivään. Omavastuuajalta eli nykyisin seitsemältä päivältä ei saa työttömyystukea, jos jää työttömäksi. Samalla työttömyystuessa otettiin käyttöön palkkatyöstä saatavan lomakorvauksen jaksotus, mikä tarkoittaa, että jos työttömäksi jääneellä henkilöllä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, lomista maksettu korvaus siirtää työttömyystuen alkamista eteenpäin.

Syyskuusta alkaen astuu voimaan vielä yksi muutos, kun palkansaajan työssäoloehto pitenee vuoteen nykyisestä noin puolesta vuodesta. Se tarkoittaa, että työssäoloehtoa tulee jatkossa kertyä yhteensä 12 kuukautta, jotta työttömällä on oikeus ansiopäivärahaan tai peruspäivärahaan.

Muutokset toimeentulotuessa

Kela maksaa toimeentulotukea henkilöille, joiden varallisuus ei riitä arjen välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan ja lääkkeisiin. Kelan mukaan toimeentulotuki korvaa yleisen asumistuen ja työttömyystuen leikkaukset kaikista pienituloisimmille ihmisille. Toimeentulotuen määrä voi nousta nyt, kun uudet leikkaukset tulevat voimaan.

Perustoimeentulotukea on korotettu alkuvuodesta 5,9 prosentilla kansaneläkeindeksin mukaisesti. Lasten perusosiin tehtiin viime vuonna tilapäinen korotus, joka on vuodenvaihteessa poistunut. Siksi lasten perusosat ovat pienentyneet vuonna 2024 indeksikorotuksesta huolimatta.

Jotta toimeentulotukea voi saada, asumismenot eivät saa ylittää kuntakohtaisia enimmäismääriä. Kela voi hyväksyä enimmäismäärää suuremmat menot, jos niille on erityinen peruste. Huhtikuun alusta alkaen astuu voimaan lakimuutos, joka tiukentaa sitä, mitkä asiat luetaan erityisiksi perusteiksi.

Artikkelin lähteenä on käytetty Kelaa. Tarkemmat tiedot etuuksien muutoksista löydät Kelasta.

Lue myös

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaupallinen yhteistyö

Kokeile Kaksplussan laskureita

X